Пособие содержит практические работы по географии (9 класс) и контрольные задания освіти і науки України (автори – Г.Т. Шелехова, М.І. Пентилюк, В.І. Новосьолова, Т.Д. Гнаткович, Н.В Нестеренко Н. П. Українська мова за професійним спрямуванням : Професійна

ЗМІСТ

13 TOC \o "1-3" \h \z \u 1413 LINK \l "_Toc415741702" 14БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 13 PAGEREF _Toc415741702 \h 1421515
13 LINK \l "_Toc415741703" 14НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 13 PAGEREF _Toc415741703 \h 1421515
13 LINK \l "_Toc415741704" 14ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ 13 PAGEREF _Toc415741704 \h 1451515
13 LINK \l "_Toc415741705" 14НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 13 PAGEREF _Toc415741705 \h 1451515
13 LINK \l "_Toc415741706" 14МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 13 PAGEREF _Toc415741706 \h 14101515
13 LINK \l "_Toc415741707" 14ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 13 PAGEREF _Toc415741707 \h 14121515
13 LINK \l "_Toc415741708" 14МОНОГРАФІЇ 13 PAGEREF _Toc415741708 \h 14121515
13 LINK \l "_Toc415741709" 14НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 13 PAGEREF _Toc415741709 \h 14141515
13 LINK \l "_Toc415741710" 14ІСТОРИЧНІ НАУКИ 13 PAGEREF _Toc415741710 \h 14161515
13 LINK \l "_Toc415741711" 14МОНОГРАФІЇ 13 PAGEREF _Toc415741711 \h 14161515
13 LINK \l "_Toc415741712" 14НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 13 PAGEREF _Toc415741712 \h 14211515
13 LINK \l "_Toc415741713" 14МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 13 PAGEREF _Toc415741713 \h 14221515
13 LINK \l "_Toc415741714" 14МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 13 PAGEREF _Toc415741714 \h 14231515
13 LINK \l "_Toc415741715" 14МОНОГРАФІЇ 13 PAGEREF _Toc415741715 \h 14231515
13 LINK \l "_Toc415741716" 14НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 13 PAGEREF _Toc415741716 \h 14251515
13 LINK \l "_Toc415741717" 14МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 13 PAGEREF _Toc415741717 \h 14301515
13 LINK \l "_Toc415741718" 14ІНШІ ВИДАННЯ 13 PAGEREF _Toc415741718 \h 14341515
13 LINK \l "_Toc415741719" 14ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 13 PAGEREF _Toc415741719 \h 14361515
13 LINK \l "_Toc415741720" 14МОНОГРАФІЇ 13 PAGEREF _Toc415741720 \h 14361515
13 LINK \l "_Toc415741721" 14НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 13 PAGEREF _Toc415741721 \h 14421515
13 LINK \l "_Toc415741722" 14МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 13 PAGEREF _Toc415741722 \h 14601515
13 LINK \l "_Toc415741723" 14ІНШІ ВИДАННЯ 13 PAGEREF _Toc415741723 \h 14611515
13 LINK \l "_Toc415741724" 14ПСИХОЛОГІЧНІНАУКИ 13 PAGEREF _Toc415741724 \h 14631515
13 LINK \l "_Toc415741725" 14МОНОГРАФІЇ 13 PAGEREF _Toc415741725 \h 14631515
13 LINK \l "_Toc415741726" 14НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 13 PAGEREF _Toc415741726 \h 14691515
13 LINK \l "_Toc415741727" 14МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 13 PAGEREF _Toc415741727 \h 14701515
13 LINK \l "_Toc415741728" 14ІНШІ ВИДАННЯ 13 PAGEREF _Toc415741728 \h 14711515
13 LINK \l "_Toc415741729" 14ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ 13 PAGEREF _Toc415741729 \h 14741515
13 LINK \l "_Toc415741730" 14НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 13 PAGEREF _Toc415741730 \h 14741515
13 LINK \l "_Toc415741731" 14ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ 13 PAGEREF _Toc415741731 \h 14771515
13 LINK \l "_Toc415741732" 14МОНОГРАФІЇ 13 PAGEREF _Toc415741732 \h 14771515
13 LINK \l "_Toc415741733" 14ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 13 PAGEREF _Toc415741733 \h 14791515
13 LINK \l "_Toc415741734" 14МОНОГРАФІЇ 13 PAGEREF _Toc415741734 \h 14791515
13 LINK \l "_Toc415741735" 14НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 13 PAGEREF _Toc415741735 \h 14921515
13 LINK \l "_Toc415741736" 14МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 13 PAGEREF _Toc415741736 \h 141251515
13 LINK \l "_Toc415741737" 14ХІМІЧНІ НАУКИ 13 PAGEREF _Toc415741737 \h 141431515
13 LINK \l "_Toc415741738" 14НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 13 PAGEREF _Toc415741738 \h 141431515
13 LINK \l "_Toc415741739" 14ЮРИДИЧНІ НАУКИ 13 PAGEREF _Toc415741739 \h 141441515
13 LINK \l "_Toc415741740" 14МОНОГРАФІЇ 13 PAGEREF _Toc415741740 \h 141441515
15


13 LINK \l "_Toc358897888" 14БІОЛОГІЧНІ НАУКИ15


13 LINK \l "_Toc358897885" 14НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ15


Коц В. П., Коц С. М. Фізіологія людини / Коц В. П., Коц С. М./ Навчальний посібник. Харків: ХНПУ, 2014. – Ч. 2. - 182 с.
Навчальний посібник містить матеріал для підготовки до навчального курсу «Фізіологія людини», що викладається на факультетах природничому та фізичного виховання Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. Посібник містить стисле викладання теоретичного матеріалу відповідно до напрямку тем лабораторних робіт, що надає можливість більш швидкого і усвідомленого виконання практичної частини та сформувати відповідні навички. Посібник розрахований на викладачів, аспірантів, студентів вища навчальних закладів, викладачів загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл.

Коц В. П., Коц С. М. Физиология человека / Коц В. П., Коц С. М. / Учебное пособие. Харьков: ХНПУ, 2014. - Ч. 2. - 182 с.
Учебное пособие содержит материал для подготовки к учебному курсу «Физиология человека», преподается на факультетах естественном и физического воспитания Харьковского национального педагогического университета шимени Г. С. Сковороды. Пособие содержит сжатое содержание теоретического материала в соответствии с направлением тем лабораторных работ, предоставляет возможность более быстрого и осознанного выполнения практической части и сформировать соответствующие навыки. Пособие рассчитано на преподавателей, аспирантов, студентов выше учебных заведений, преподавателей общеобразовательных и специализированных школ.

Kotz V.P., Kotz S. Human Physiology / V.P. Kotz, S. Kotz / Tutorial. Kharkov: HNPU, 2014 - Part 2 - 182 s.
The manual contains material to prepare for the training course "Human Physiology", taught at the Faculty of Physical E
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ІНШІ ВИДАННЯ15


Довідник хімічного складу і поживності кормів в ґрунтова-кліматичних умовах Черкаської області: Іонов І. А., Бащенко М. І., Гончар О. Ф. – Черкаси: Черкаська дослідна станція біоресурсів, 2013. – 260 с.
У довіднику викладено хімічний склад та поживність найбільш розповсюджених кормів. Наведені дані щодо амінокислотного, вуглеводного, мінерального та вітамінного складу кормових культур у розрізі ґрунтово-кліматичних мікрозон Черкаської області
Розрахований на науковців, викладачів, аспірантів та студентів біологічного профілю, зооветспеціалістів, керівників сільськогосподарських підприємств, а також фермерів і власників особистих селянських господарств.


Справочник химического состава и питательности кормов в почвенно-климатических условиях Черкасской области: Ионов И. А., Бащенко М. И., Гончар А. Ф. – Черкассы: Черкасская исследовательская станция биоресурсов, 2013. - 260 с.
В справочнике изложены химический состав и питательность наиболее распространенных кормов. Приведенные данные по аминокислотному, углеводному, минеральному и витаминному составу кормовых культур в разрезе почвенно-климатических микрозон Черкасской области
Рассчитан на научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов биологического профиля, зооветспециалистов, руководителей сельскохозяйственных предприятий, а также фермеров и владельцев личных крестьянских хозяйств.


Reference book of the chemical composition and nutritive value of forages in soil and climatic conditions in Cherkasy Oblast, I.A. Ionov, Baschenko M
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Конспекти лекцій до курсу «Анатомія та еволюція нервової системи людини» / Т. Є. Комісова, А. В. Мамотенко. – Харків: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2014. – 152с.
Конспекти лекцій розроблені відповідно до навчальної програми курсу «Анатомії та еволюції нервової системи людини». Посібник містить методичний коментар до дисципліни, тематичний план та теоретичні відомості з тем; малюнки, оцінювальні таблиці та схеми, контрольні питання та завдання, список рекомендованої літератури. Розраховано на студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

Конспекты лекций по курсу «Анатомия и эволюция нервной системы человека» / Т. Е. Комисова, А. В. Мамотенко. - Харьков: ХНПУ имени Г. С. Сковороды, 2014. - 152с.
Конспекты лекций разработаны в соответствии с учебной программой курса «Анатомии и эволюции нервной системы человека». Пособие содержит методический комментарий к дисциплине, тематический план и теоретические сведения по темах; рисунки, оценочные таблицы и схемы, контрольные вопросы и задания, список рекомендуемой литературы. Рассчитано на студентов и преподавателей высших учебных заведений.

Lecture notes for the course "Anatomy and evolution of the human nervous system" / T.E. Komisova A.V. Mamotenko. - Kharkov: HNPU GSSkovoroda, 2014 - 152c.
Lecture notes are dev
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Фізіологія живлення і годівля коней: наук. – практ. посібник/ Іонов І.А., Шаповалов С.О., Жукорський О.М., Ібатуллін І.І.; за ред. Жукорського О.М.-К.: Аграрн. наука, 2013.-352 с.
У книзі зібрано й узагальнено матеріал з морфології та фізіології травної системи, живлення і потреби в поживних речовинах коней різного віку та продуктивності, дано оцінку кормів і пасовищ, а також розглянуто інші чинники, що впливають на працездатність та продуктивність коней. Описано техніку і норми годівлі молодняку, спортивних, робочих коней, кобил та жеребців –плідників.
Розраховано на спеціалістів з конярства, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, магістрів, студентів.

Физиология питания и кормления лошадей: научн.- практ. пособие/ Ионов И.А., Шаповалов С.О., Жукорский О.М., Ибатуллин И.И.; под ред.. Жукорского О.М.-К.: Аграрн. наука, 2013.-352 с.
В книге собран и обобщен материал по морфологии и физиологии пищеварительной системы, кормлению и потребности в питательных веществах лошадей разного возраста и продуктивности, дана оценка кормов и пастбищ, а также рассмотрены другие факторы, влияющие на работоспособность и продуктивность лошадей. Описана техника и нормы кормления молодняка, спортивних, робочих лошадей, кобыл и коней-производителей.
Рассчитано на специалистов по коневодству, научных сотрудников, преподавателей высших учебных заведений, аспирантов, магистров, студентов.

Physiology of nutrition and feeding of horses: Science. - Pract. manual / I.A. Ionov, S. Shapovalov, Zhukorskyy O.M. Ibatul
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·cademics, graduate students, masters students.13 LINK \l "_Toc358897918" 14ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ15


13 LINK \l "_Toc358897885" 14НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ15Географія: Ґрунтовна підготовка за 100 днів / О.Г. Стадник, Г.Д. Довгань. – К.; Х.: Веста, 2014.– 352 с.
Посібник містить виклад основних навчальних тем із географії, діагностичні та підсумкові тести. Весь матеріал структурований за темами відповідно до чинної програми. Посібник допоможе систематизувати й поглибити теоретичні знання з усіх курсів географії, потренуватися у виконанні завдань, навчитися безпомилково заповнювати бланк відповідей.
Формати завдань відповідають технічній характеристиці тесту з географії 2014 р. У посібнику наведено правильні відповіді до всіх завдань.
Призначено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтів та вчителів географії.


Пособие содержит изложение основных учебных тем по географии, диагностические и итоговые тесты. Весь материал структурирован по темам в соответствии с программой. Пособие поможет систематизировать и углубить теоретические знания по всем курсам географии, потренироваться в выполнении заданий, научиться безошибочно заполнять бланк ответов.
Форматы заданий соответствуют технической характеристике теста по географии 2014 г. В пособии приведены правильные ответы ко всем заданиям.
Предназначено для учеников общеобразовательных учебных заведений, абитуриентов и учителей географии.


The manual contains a summary of the main training topics in geography, and the results of diagnost
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Стадник О. Г. Загальна. 6 клас: розробки уроків на друкованій основі. – Х.: Вид-во «Ранок», 2014. – 144 с.
Посібник містить шаблони планів-конспектів усіх уроків із географії для 6 класу відповідно до чинної навчальної програми.
До посібника додається електронний диск, що включає допоміжні матеріали для уроків, роздавальні матеріали для учнів, розробки деяких нестандартних уроків, календарний план, такі самі плани-конспекти уроків, як і в посібнику. Кожний із цих компонентів можна відредагувати в редакторі Microsoft Word та роздрукувати.
Призначений для вчителів географії та студентів вищих навчальних закладів.

Пособие содержит шаблоны планов-конспектов всех уроков по географии для 6 класса в соответствии с действующей учебной программой.
К пособию прилагается электронный диск, включающий вспомогательные материалы для уроков, раздаточные материалы для учащихся, разработки некоторых нестандартных уроков, календарный план, такие же планы-конспекты уроков, как и в пособии. Каждый из этих компонентов можно отредактировать в редакторе Microsoft Word и распечатать.
Предназначено для учителей географии и студентов высших учебных заведений.


The manual contains templates outline-synopses all the lessons of geography for grade 6 according to the current curriculum.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Стадник О.Г., Вовк В.Ф. Загальна географія. Зошит для практичних робіт із комплектами контурних та кольорових карт. Харків: Ранок. 2014. – 64 с.
Посібник містить практичні роботи з географії (6 клас) і контрольні завдання за темами (тести), укладені відповідно до чинної навчальної програми. Завдання практичних робіт дозволяють диференційовано підходити до їх виконання, з урахуванням рівня підготовки класу та окремих учнів. Посібник також містить усі необхідні контурні карти. Додається комплект кольорових карт.
Посібник призначений для учнів 6 класу загальноосвітніх шкіл і вчителів географії.

Пособие содержит практические работы по географии (6 класс) и контрольные задания по темам (тесты), составленные в соответствии с действующей учебной программой. Задания практических работ позволяют дифференцированно подходить к их выполнению, с учетом уровня класса и отдельных учащихся. Пособие также содержит все необходимые контурные карты. Прилагается комплект цветных карт.
Пособие предназначено для учащихся 6 класса общеобразовательных школ и учителей географии.


The manual contains practical works in geography (6 class) and control tasks by topics (tests), under the current curriculum. Assignments practical works allow a differentiated approach to impl
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Стадник О.Г., Вовк В.Ф. Географія материків та океанів. Зошит для практичних робіт із комплектами контурних та кольорових карт. Харків: Ранок. 2014. – 64 с.
Посібник містить практичні роботи з географії (7 клас) і контрольні завдання за темами (тести), укладені відповідно до чинної навчальної програми. Завдання практичних робіт дозволяють диференційовано підходити до їх виконання, з урахуванням рівня підготовки класу та окремих учнів. Посібник також містить усі необхідні контурні карти. Додається комплект кольорових карт.
Посібник призначений для учнів 7 класу загальноосвітніх шкіл і вчителів географії.


Пособие содержит практические работы по географии (7 класс) и контрольные задания по темам (тесты), составленные в соответствии с действующей учебной программой. Задания практических работ позволяют дифференцированно подходить к их выполнению, с учетом уровня класса и отдельных учащихся. Пособие также содержит все необходимые контурные карты. Прилагается комплект цветных карт.
Пособие предназначено для учащихся 7 класса общеобразовательных школ и учителей географии.


The manual contains practical works in geography (7 class) and control tasks by topics (tests), under the current curriculum. Assignments practical works allow a differentiated app
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Стадник О.Г., Вовк В.Ф. Фізична географія України. Зошит для практичних робіт із комплектами контурних та кольорових карт. Харків: Ранок. 2014. – 64 с.
Посібник містить практичні роботи з географії (8 клас) і контрольні завдання за темами (тести), укладені відповідно до чинної навчальної програми. Завдання практичних робіт дозволяють диференційовано підходити до їх виконання, з урахуванням рівня підготовки класу та окремих учнів. Посібник також містить усі необхідні контурні карти. Додається комплект кольорових карт.
Посібник призначений для учнів 8 класу загальноосвітніх шкіл і вчителів географії.


Пособие содержит практические работы по географии (8 класс) и контрольные задания по темам (тесты), составленные в соответствии с действующей учебной программой. Задания практических работ позволяют дифференцированно подходить к их выполнению, с учетом уровня класса и отдельных учащихся. Пособие также содержит все необходимые контурные карты. Прилагается комплект цветных карт.
Пособие предназначено для учащихся 8 класса общеобразовательных школ и учителей географии.


The manual contains practical works in geography (8 class) and control tasks by topics (tests), under the current curriculum. Assignments practical works allow a differentiated approac
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Стадник О.Г., Вовк В.Ф. Економічна і соціальна географія України. Зошит для практичних робіт із комплектами контурних та кольорових карт. Харків: Ранок. 2014. – 64 с.
Посібник містить практичні роботи з географії (9 клас) і контрольні завдання за темами (тести), укладені відповідно до чинної навчальної програми. Завдання практичних робіт дозволяють диференційовано підходити до їх виконання, з урахуванням рівня підготовки класу та окремих учнів. Посібник також містить усі необхідні контурні карти. Додається комплект кольорових карт.
Посібник призначений для учнів 9 класу загальноосвітніх шкіл і вчителів географії.


Пособие содержит практические работы по географии (9 класс) и контрольные задания по темам (тесты), составленные в соответствии с действующей учебной программой. Задания практических работ позволяют дифференцированно подходить к их выполнению, с учетом уровня класса и отдельных учащихся. Пособие также содержит все необходимые контурные карты. Прилагается комплект цветных карт.
Пособие предназначено для учащихся 9 класса общеобразовательных школ и учителей географии.


The manual contains practical works in geography (9 class) and control tasks by topics (tests), under the current curriculum. Assignments practical works allow a different
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Стадник О.Г., Вовк В. Ф. Соціально-економічна географія світу. 10 клас. Зошит для практичних робіт. Харків: Ранок. 2014. – 64 с.
Посібник містить практичні роботи з географії (10 клас) і контрольні завдання за темами (тести), укладені відповідно до чинної навчальної програми. Завдання практичних робіт дозволяють диференційовано підходити до їх виконання, з урахуванням рівня підготовки класу та окремих учнів. Посібник також містить усі необхідні контурні карти. До Додається комплект кольорових карт.
Посібник призначений для учнів 10 класу загальноосвітніх шкіл і вчителів географії.

Пособие содержит практические работы по географии (10 класс) и контрольные задания по темам (тесты), составленные в соответствии с действующей учебной программой. Задания практических работ позволяют дифференцированно подходить к их выполнению, с учетом уровня класса и отдельных учащихся. Пособие также содержит все необходимые контурные карты. Прилагается комплект цветных карт.
Пособие предназначено для учащихся 10 класса общеобразовательных школ и учителей географии.
The manual contains practical works in geography (10 class) and control tasks by topics (tests), under the current curriculum. Assignments practical works allow a differentiated approach to implement them, taking into account the level of training of class and individual pupils. The manual also contains all the relevant contour maps. Attached is a set of colored maps.
The manual is intended for pupils 10 class comprehensive schools and teachers of geography.


Стадник А. Г. Страны мира.– Х.: Издательство «Ранок», 2013. – 320 с.
Книга містить відомості про країни світу: їх державний устрій, географічне положення, площу, рельєф, клімат, тваринний і рослинний світ, корисні копалини, населення та економіку.
Призначено для учнів загальноосвітніх шкіл, вчителів, всіх хто цікавиться країнами світу.


Книга содержит сведения о странах мира: их государственном устройстве, географическом положении, площади, рельефе, климате, животном и растительном мире, полезных ископаемых, населении и экономике.
Предназначено для учащихся общеобразовательных школ, учителей, всех интересующихся странами мира.


The book contains information about the countries of the world: their political system, the location, size, topography, climate, flora and fauna, mineral resources, population and economy.
Designed for secondary school students, teachers, and all who are interested countries.
13 LINK \l "_Toc358897886" 14МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ15


Тестовые вопросы и задания по физической географии Украины». Харьков: ХНПУ имени Г.С. Сковороды, 2014. - 82 с.
Методические рекомендации содержит систему контрольных вопросов и задач по «Физической географии Украины» в форме тестов. Вопросы охватывают все блоки знаний в соответствии с действующей программой для студентов специальности 6.010100 Педагогика и методика среднего образования. География.


Методичні рекомендації містить систему контрольних запитань і завдань з «Фізичної географії України» у формі тестів. Запитання охоплюють всі блоки знань у відповідності до діючої програми для студентів спеціальності 6.010100 Педагогіка і методика середньої освіти. Географія


Test questions and tasks of Physical Geography of Ukraine.
Guidelines contains a system of control questions and problems with the "Physical Geography of Ukraine" in the form of tests. Questions cover all the blocks of knowledge according to the current program for students majoring 6.010100 Pedagogy and Methods of Secondary Education. GeographyМетодичні рекомендації «УСІ ГДР 11.1»
Універсальне видання для всіх шкіл України з українською мовою навчання. Книга забезпечую виконання письмових домашніх робіт з математики, фізики, хімії за підручниками рівня стандарту, з української мови за підручниками академічного та профільного рівнів, а також з інформатики, біології, англійської, російської та німецької мов, пропонує зразки творчих робіт з української та зарубіжної літератур і розвитку мовлення та подає в окремих блоках пояснення та теоретичні обґрунтування, на яких базуються розв’язання.
Потребує додаткового придбання книги «УСІ ГДР 11.1» (11 клас. ТОМ 1) для підготовки домашніх робіт за підручниками академічного та профільного рівнів з алгебри, геометрії, фізики, хімії, за підручником академічного і рівня стандарту з астрономії та підручниками рівня стандарту з української мови.


Универсальное издание для всех школ Украины с украинским языком обучения. Книга обеспечивает выполнение письменных домашних работ по математике, физике, химии по учебникам уровня стандарта, по украинскому языку по учебникам академического и профильного уровней, а также по информатике, биологии, английского, русского и немецкого языков, предлагает образцы творческих работ по украинской и зарубежной литературе и развитию речи и подает в отдельных блоках объяснения и теоретические обоснования, на которых базируются решения. Требует дополнительного приобретения книги «ВСЕ ГДР 11.1» (11 класс. ТОМ 1) для подготовки домашних работ по учебникам академического и профильного уровней по алгебре, геометрии, физике, химии, по учебнику академического и уровня стандарта по астрономии и учебниками уровня стандарта по украинскому языку.

Versatile publishing for all schools of Ukraine ukrainian language. The book provides written home performance in mathematics, physics, chemis
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ra, geometry, physics, chemistry textbook and academic level of the standard textbooks on astronomy and the standards of the ukrainian language .Некос С.В. Методичні рекомендації до практичних робіт з курсу “Гідросфера”. Розділ «Гідрологія боліт» – Харків, ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, 2014. – 16 с.
Анотація
Методичні рекомендації до практичних робіт з курсу «Гідросфера». Розділ «Гідрологія боліт» призначений для студентів, які навчаються на історичному факультеті в групах географічної спеціалізації. В рекомендаціях наданий необхідний теоретичний матеріал для самостійного вивчення розділу, перелічено основний термінологічний апарат, який необхідно засвоїти під час вивчення курсу, наведений зміст та хід виконання практичних робіт за розділом.


Методические рекомендации к практическим работам по курсу «Гидросфера». Раздел «Гидрология болот» предназначен для студентов, обучающихся на историческом факультете в группах географической специализации. В рекомендациях предоставлен необходимый теоретический материал для самостоятельного изучения раздела, перечислен основной терминологический аппарат, который необходимо усвоить при изучении курса, приведено содержание и ход выполнения практических работ по разделу.


Guidelines for the practical work of the course "Hyd
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·14ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ15


13 LINK \l "_Toc358897883" 14МОНОГРАФІЇ15


Капінос Р.В. Майбутнє людства. Релігійна економіка як майбутнє світового господарства: [Монографія] / Р.В. Капінос. - Заарбрюкен: LAP LAMBERT Academic Publishing. - 2014.- с. 527.
Праця є спробою дати найбільш загальний аналіз економіки та прогноз її можливого розвитку . Вперше наводиться цілісна теорія релігійної економіки і релігійного господарства. Цілком оригінальним є розгляд світової економіки з найдавніших часів до наших днів як релігійного господарства. Вводяться поняття релігійного економічного укладу, релігійної кооперації, релігійного менеджменту і релігійних податків.


Капинос Р.В. Будущее человечества. Религиозная экономика как будущее мирового хозяйства: [Монография] / Р.В. Капинос.
Работа представляет собой попытку дать наиболее общий анализ экономики и прогноз ее возможного будущего. Впервые дается целостная теория религиозной экономики и религиозного хозяйства. Вполне оригинальным является рассмотрение всемирной экономики с древнейших времен до наших дней как религиозного хозяйства. Вводятся понятия религиозного экономического уклада, религиозной кооперации, религиозного менеджмента и религиозных налогов.


Kapinos R.V. Future of humanity. Religious economy as the future o
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Капінос Р.В. Майбутнє людства. Майбутнє економіки: [Монографія] / Р.В. Капінос. - Х.: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2013. - 240с.
Монографія є спробою дати найбільш загальний аналіз економічної сфери діяльності людини. Розглядаються основні питання сучасного економічного життя та головні проблеми світової економічної теорії. Вперше здійснено аналіз економіста як цілісної особистості, що поєднує теоретичні погляди з практичною діяльністю. Поадане авторське трактування основних шляхів розв’язання економічних проблем й удосконалення економічної науки.


Капинос Р.В. Будущее человечества. Будущее экономики: [Монография] / Р.В. Капинос.
Монография представляет собой попытку дать наиболее общий анализ экономической сферы деятельности человека. Рассматриваются основные вопросы современной экономической жизни и главные проблемы мировой экономической теории. Впервые осуществлен анализ экономиста как целостной личности, сочетающей теоретические взгляды с практической деятельностью. Дана авторская трактовка основных путей решения экономических проблем и усовершенствования экономической науки.


Kapinos R.V. Тhe Future of humanity. The future of the economy: [Monograph] / R.V. Kapinos.
The monograph is an attempt to give the most General analysis of the economic sphere of hu
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ15


Соляр В.В. Основи банківської справи: [Підручник для дистанційного навчання]. – 2-е електр. видання. / В. І. Ганін, В.В. Соляр. - Харків: КНТЕУ, ХТЕІ КНТЕУ, 2014. – 250 с. 31 МБ.
У підручнику конкретно і стисло висвітлено сутність, види банків і банківських операцій. Розглянуто порядок заснування комерційних банків, методику проведення розрахунково-касових, кредитно-інвестиційних операцій, операцій з цінними паперами, валютою, нетрадиційних банківських послуг. Викладено методику формування ресурсів банку, аналізу прибутковості та фінансової стійкості. Підручник добре структурований, глави містять найновіший інструктивний матеріал. Основні положення виділені, за текстом подані схеми.


Соляр В. В. Основы банковского дела: [Учебник для дистанционного обучения] / В.И. Ганин, В.В. Соляр
В учебнике отражена сущность, виды банков и банковских операций. Рассмотрен порядок открытия коммерческих банков, методика проведения расчетно-кассовых, кредитно-инвестиционных операций, операций с ценными бумагами, валютой, нетрадиционных банковских услуг. Изложена методика формирования ресурсов банка, анализа прибыльности и финансовой устойчивости. Учебник хорошо структурирован, главы содержат новейший инструктивный материал. Основные положения выделены, по тексту предложены схемы.


Solyar v.v. Banking bases: [Textbook for distance learning] / V.I. Ganin, v.v. Solyar
Essence, types of banks and bank transactions reflected in a textbook. The order of foundation of commercial banks is considered, method of
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Соляр В. В. Соціальна і корекційна робота з особами, які вчинили насильство в сім’ї: [Навчально-методичний посібник у 2-х томах] / Кол. авт. Гуцан Т.Г., Соляр В. В. та ін.; За заг. ред. Бандурки О.М. – Х.: Права людини. – 2013. – Том 2. Додаток 2. Курс «Сімейна економіка». - С. 86-126.
Навчально-методичний посібник присвячено питанням соціальної та корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім'ї, організації та здійснення такої роботи. Подано загальну соціально-кримінологічну характеристику насильства в сім’ї; викладено теоретичні питання соціальної та психологічної роботи; представлено корекційні програми з особами, які вчинили насильство в сім’ї та методики їх реалізації; наведено приклади закордонного досвіду проведення корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім’ї.


Соляр В. В. Социальная и коррекционная работа с лицами, которые совершили насилие в семье: [Учебно-методическое пособие в 2-х томах] / Кол. авт. Гуцан Т.Г., Соляр В. В. и др.; Том 2. Приложение 2. Курс «Семейная экономика»
Учебно-методическое пособие посвящено вопросам социальной и коррекционной работы с лицами, которые совершили насилие в семье, организации и осуществлению такой работы. Представлена общая социально-криминологическая характеристика насилия в семье; изложены теоретические вопросы социальной и психологической работы; представлены коррекционные программы с лицами, которые совершили насилие в семье и методики их реализации; приведены примеры зарубежного опыта проведения коррекционной работы с лицами, которые совершили насилие в семье.


Solyar v.v. Social and correctional work with perpetrators of domestic violence: [Educational-methodical manual in 2 volumes] / Аuthors Guzan T.H., Solyar v.v. and others; Vol. 2. Annex 2. The course "Family economy"
Textb
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ce.

13 LINK \l "_Toc358897894" 14ІСТОРИЧНІ НАУКИ15


13 LINK \l "_Toc358897883" 14МОНОГРАФІЇ15


Педагогічне стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів середніх навчальних закладів України (історичний аспект) / А.В.Троцко, О.Г.Ткаченко. – Х.:2014. – 160с.
У монографії на основі широкої джерельної бази досліджено проблему стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів в історичний період; визначено шляхи наукових пошуків педагогів в контексті розкриття проблеми стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів; визначено напрями використання набутого досвіду за сучасних умов.

В монографии на основе широкой источниковой базы исследована проблема стимулирования учебно-познавательной деятельности учащихся в исторический период; определены пути научных изысканий педагогов в контексте раскрытия проблемы стимулирования учебно-познавательной деятельности учащихся; определены направления использования приобретенного опыта в современных условиях.

In the monograph on the basis of a broad s
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Досвід кафедр історичного факультету з підготовки студентів до виховної роботи в школі // Бережна С.В.,Губа А.В., Култаєва М.Д., Кучемко М.М., Некос С.В, Пікалова Т.І., Чернікова І.В/За заг. ред. члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора А.В. Троцко. – Х., 2014. – 124 с.
В роботі подано матеріали про діяльність кафедр історичного факультету, їх становлення та розвиток, досягнення. Розкриваються різноманітні напрями діяльності кафедр з підготовки студентів – майбутніх вчителів історії, правознавства, географії до виховної роботи в школі. Оприлюднено досід діяльності керівників наукових гуртків, кураторів академічних груп, їх основні науково-методичні здобутки.
Для студентів, аспірантів та докторантів, викладачів вищих педагогічних закладів, учителів історії, правознавства, географії, керівників шкільних гуртків для практичного втілення в роботу з виховання учнів загальноосвітніх шкіл та студентів ВНЗ.

В работе представлены материалы о деятельности кафедр исторического факультета, их становление и развитие, достижения. Раскрываются различные направления деятельности кафедр по подготовке студентов - будущих учителей истории, правоведения, географии к воспитательной работе в школе. Обнародованы опыт деятельности руководителей научных кружков, кураторов, их основные научно-методические достижения.
Для студентов, аспирантов и докторантов, преподавателей высших педагогических заведений, учителей истории, правоведения, географии, руководителей школьных кружков для практического воплощения в работу по воспитанию учащихся общеобразовательных школ и студентов вузов.

Тhe paper presents materials on the activities of the Department of Historical faculty, their formation and development, achievements. Disclosed are various activities of departme
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Кучемко М.М. та ін. Досвід кафедр історичного факультету з підготовки студентів до виховної роботи в школі / за заг. ред. члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора А.В. Троцко. – Х., 2014. – 124 с.
В роботі подано матеріали про діяльність кафедр історичного факультету, їх становлення та розвиток, досягнення. Розкриваються різноманітні напрями діяльності кафедр з підготовки студентів – майбутніх вчителів історії, правознавства, географії до виховної роботи в школі. Оприлюднено досвід діяльності керівників наукових гуртків, кураторів академічних груп, їх основні науково-методичні здобутки.
Для студентів, аспірантів та докторантів, викладачів вищих педагогічних закладів, учителів історії, правознавства, географії, керівників шкільних гуртків, для практичного втілення в роботу з виховання учнів загальноосвітніх шкіл та студентів ВНЗ.


Кучемко М.М. и др. Опыт кафедр исторического факультета по подготовке студентов к воспитательной работе в школе / Под. ред. члена-корреспондента НАПН Украины, доктора педагогических наук, профессора А.В. Троцко. – Х., 2014.– 124 с.
В работе представлены материалы о деятельности кафедр исторического факультета, их становление и развитие, достижения. Раскрываются различные направления деятельности кафедр по подготовке студентов – будущих учителей истории, правоведения, географии к воспитательной работе в школе. Обнародовано опыт деятельности руководителей научных кружков, кураторов, их основные научно-методические достижения.
Для студентов, аспирантов и докторантов, преподавателей высших педагогических заведений, учителей истории, правоведения, географии, руководителей школьных кружков, для практического воплощения в работу по воспитанию учащихся общеобразовательных школ и студентов вузов.


Kuchemko M.M. a
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Смирнов В.Н. Борьба с коррупцией в освящении художественной литературы / В.Н. Смирнов. – Х.: Харьков юридический, 2014. – 260 с.
На основе многочисленных источников и литературы, в книге исследуется коррупция, вымогательство и хищничество стяжательство. Также раскрывается преступный механизм коррупционных структур и способы борьбы с ними в предпринимательской деятельности, шоу-бизнесе, медицине и научно-образовательной сфере. Все возможные совпадения вымышленных персонажей, изображенных в художественной литературе, с реальными людьми автор просит считать случайностью. В то же время, авторская позиция по данной проблеме и соответствующая характеристика людей, данная в символических образах, основана на художественном преломлении осмысления действительности, в том числе с учетом христианского мировоззрения и собственного жизненного опыта.


Смирнов В.М. Боротьба з корупцією у висвітленні художньої літератури / В.М. Смирнов. – Х.: Харків юридичний, 2014. – 260 с.
На основі численних джерел і літератури, в книзі досліджується корупція, здирництво і хижацтво користолюбство. Також розкривається злочинний механізм корупційних структур і способи боротьби з ними в підприємницькій діяльності, шоу-бізнесі, медицині і науково-освітній сфері. Всі можливі збіги вигаданих персонажів, зображених в художній літературі, з реальними людьми автор просить вважати випадковістю. Водночас, авторська позиція з даної проблеми і відповідна характеристика людей, дана в символічних образах, заснована на художньому ламанні осмислення дійсності, в тому числі з урахуванням християнського світогляду і власного життєвого досвіду.


Smirnov V.N. Fighting corruption in the light fiction / V.N. Smirnov.– Kh.: Kharkiv Law, 2014. – 260 p.
Based on multiple sources and literature, the book explores co
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·king into account the Christian worldview and their own life experiences.Смирнов В.Н. Преступная сущность гитлеровского нацизма в годы Второй мировой войны (в официальных документах и свидетельствах очевидцев) / В.Н. Смирнов. – Х.: Харьков юридический, 2014. – 104 с.
В книге на основании различных свидетельств, воспоминаний, документов, а также классической литературы приводятся примеры многочисленных преступлений против человечности со стороны нацистов, их пособников и иностранных покровителей.

Смирнов В.М. Злочинна сутність гітлерівського нацизму в роки Другої світової війни (в офіційних документах і свідченнях очевидців) / В.М. Смирнов.– Х.: Харків юридичний, 2014.– 104 с.
У книзі на підставі різних свідоцтв, спогадів, документів, а також класичної літератури наводяться приклади численних злочинів проти людяності з боку нацистів, їх пособників та іноземних покровителів.
Smirnov V.N.The criminal nature of Hitler's Nazism during the Second World War (in official documents and eyewitness accounts) / V.N. Smirnov.– Kh.:Kharkiv Law, 2014. – 104 p.
In the book, based on different evidence, memories, documents, and classical literature provides examples of numerous crimes against humanity by the Nazis and their collaborators and foreign patrons.Мирошниченко С.В. Село Жадковка. Церковная летопись Георгиевской церкви / С.В. Мирошниченко. – Х.: Харьковский частный музей городской усадьбы, 2014. – 66 с.: ил.
Данная книга посвящена истории одного из сёл Волынской губернии. За основу положены источники, до сих пор являющиеся определённой архивной редкостью – церковные летописи, многие из которых или безвозвратно утеряны, или мало доступны для большинства исследователей. Документ знакомит читателей как с историей приходской округи, так и с историей отдельной церкви, воссоздаёт картины быта и взаимоотношений между прихожанами, местными помещиками и церковно-служителями. Церковная летопись вобрала в себя сведения сразу из нескольких церковных источников: метрических книг, исповедных росписей и клировых ведомостей, что придаёт ей особую информативность и позволяет реконструировать не только особенности религиозно-нравственной и повседневной жизни прихожан, но и воссоздать портрет сельского жителя того периода.


Мірошніченко С.В. Село Жданівка. Церковний літопис Георгіївської церкви / С.В. Мірошніченко. – Х.: Харківський приватний музей міської садиби, 2014. – 66 с.: іл.
Дана книга присвячена історії одного з сіл Волинської губернії. За основу покладені джерела, які досі є певною архівної рідкістю - церковні літописи, багато з яких або безповоротно загублені, або є малодоступними для більшості дослідників. Документ знайомить читачів як з історією парафіяльної округи, так і з історією окремої церкви, відтворює картини побуту і взаємовідносин між парафіянами, місцевими поміщиками і церковнослужителями. Церковний літопис увібрав у себе інформацію відразу з кількох церковних джерел: метричних книг, сповідних розписів і клірових відомостей, що надає йому особливу інформативність і дозволяє реконструювати не тільки особливості релігійно-морального та повсякденного життя парафіян, але і відтворити портрет сільського жителя того періоду.


MiroshnichenkoS.V.Zhadkovkavillage.Ecclesiastical annals George Church / S.V. Miroshnichenko. – Kh.: Kharkov private museum of urban estates
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Бережна С.В., Кучемко М.М. Харківський державний педагогічний інститут імені Г.С.Сковороди у повоєнні роки: історія відродження і зростання (1943 – 1993 рр.) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків, 2014. – 144 с.
У короткому огляді повоєнної історії Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С.Сковороди зроблено спробу узагальнити досвід його діяльності з підготовки вчительських кадрів з моменту реевакуації восени 1943 р. і до перетворення у 1994 р. на державний університет. Історія діяльності колективу інституту в повоєнні роки – джерело досвіду навчальної, методичної, наукової та виховної роботи з формування особистості майбутнього учителя в сучасних умовах.
Для науковців, працівників освіти й культури, студентів та широкого загалу читачів.


Бережная С.В., Кучемко М.М. Харьковский государственный педагогический институт имени Г.С. Сковороды в послевоенные годы: история возрождения и роста (1943 – 1993 гг.) / Харьк. нац. пед. ун-т им. Сковороды. – Харьков, 2014. – 144 с.
В кратком обзоре послевоенной истории Харьковского государственного педагогического института имени Г.С. Сковороды сделана попытка обобщить опыт его деятельности по подготовке учительских кадров с момента реэвакуации осенью 1943 г. и к превращению в 1994 г. на государственный университет. История деятельности коллектива института в послевоенные годы – источник опыта учебной, методической, научной и воспитательной работы по формированию личности будущего учителя в современных условиях.
Для научных работников, работников образования и культуры, студентов и широкого круга читателей.


Berejna S.V., Kuchemko N.M. Kharkiv State Pedagogical Institute named after G.S. Skovoroda in the postwar years: the story of rebirth and growth (1943 - 1993) / Kharkiv. nat. ped. Univ name
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·rmation of the personality of the future teacher in modern conditions.
For scientists, educators and culture, students and the general reader.
13 LINK \l "_Toc358897885" 14НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ15


Жихарєва Т.Л., Плиско Л.М. Вступ до вивчення історії: Навч. посібник. – 4-е вид., доопрац. – Харків, 2014. – 216 с.
У посібнику подаються основні відомості про предмет, структуру і соціальні функції історичної науки, її теоретичні засади і методологічні принципи, основні понятійні категорії; включені дані про зміст навчальних дисциплін історичних факультетів, про сучасний стан історичної освіти; сформульовані основні завдання, що стоять перед студентом-істориком як майбутнім фахівцем. Даючи відповіді на сформульовані авторами завдання та тести, студент може самостійно перевірити рівень засвоєння викладеного матеріалу.
Посібник може бути використаним студентами історичних факультетів університетів і педагогічних вищих навчальних закладів як навчальний посібник по дисципліні «Вступ у спеціальність».


Жихарева Т.Л., Плыско Л.Н. Введение в изучение истории: Учебное пособие. – 4-е изд., дораб. – Харьков, 2014. – 216 с.
В пособии дается основная информация о предмете, структуре и социальных функциях исторической науки, ее теоретические основы и методологические принципы, основные понятийные категории; включены данные о содержании учебных дисциплин исторических факультетов, о современном состоянии исторического образования; сформулированы основные задания, стоящие перед студентом-историком как будущим специалистом. Отвечая на сформулированные авторами задания и тесты, студент сможет самостоятельно проверить уровень усвоения изложенного материала.
Пособие может быть использовано студентами исторических факультетов университетов и педагогических высших учебных заведений как учебное пособие по дисциплине «Введение в специальность».


Zhihareva T.L., Plysko L.N. Introduction to the study of history: the manual. – 4th ed. – Kharkov, 2014. – 216 p.
The manual gives basic information about the subject, structure and social fun
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· of universities and educational institutions of higher education as a textbook on the subject «Introduction to the profession».
13 LINK \l "_Toc358897886" 14МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ15


Миловидова О.В., Мірошніченко С.В. Історія країн Західної Європи у період раннього Нового часу (XVI – XVII ст.). Конспект лекцій для студентів історичного факультету. – Харків, 2014. – 94 с.
Цей навчально-методичний посібник має за мету допомогти студентам 2 курсу історичного факультету протягом навчального семестру ретельно готуватись до роботи на семінарах та лекціях з історії раннього Нового часу. Він представляє собою конспект лекцій, тобто короткий виклад основних понять, подій, дат та діяльності історичних осіб найбільш впливових країн Західної Європи протягом XVI – першої половини XVII століть. Кожна з лекцій має огляд головних важливих досягнень кожної країни в сфері науки та культури.


Миловидова Е.В., Мирошниченко С.В. История стран Западной Европы в период раннего Нового времени (XVI – XVII вв.). Конспект лекций для студентов исторического факультета. – Харьков, 2014. – 94 с.
Этот учебно-методическое пособие имеет целью помочь студентам 2 курса исторического факультета в течение учебного семестра тщательно готовиться к работе на семинарах и лекциях по истории раннего Нового времени. Он представляет собой конспект лекций, то есть краткое изложение основных понятий, событий, дат и деятельности исторических лиц наиболее влиятельных стран Западной Европы на протяжении XVI – первой половины XVII веков. Каждая из лекций имеет характеристику главных важных достижений каждой страны в сфере науки и культуры.


Milovidova E.V., MiroshnichenkoS.V. History of Western Europe in the early modern period (XVI – XVII cc.).Summary of lectures for the students of the Faculty of Hi
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ch country in the field of science and culture.
13 LINK \l "_Toc358897936" 14МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО15


13 LINK \l "_Toc358897883" 14МОНОГРАФІЇ15


Троцко А.В., Штефан Л.А., Бекетова Ю.В.
Музично-педагогічна підготовка учнів педагогічних училищ України (1945-1985 рр.): Монографія. – Х.: вид. ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – 148 с.
У монографії на основі широкої джерельної бази проаналізовано теоретичні питання музично-педагогічної підготовки фахівців педагогічних училищ у 1945-1985 рр.; науково обґрунтовано етапи та визначено провідні тенденції музично-педагогічної підготовки учнів у середніх спеціальних педагогічних закладах України визначеного періоду; схарактеризовано зміст, форми та методи музично-педагогічної підготовки учнів в умовах педучилищ; визначено перспективи творчого використання прогресивних ідей з питань підготовки музично-педагогічних кадрів у сучасних умовах України.

В монографии на основе широкой источниковой базы проанализированы теоретические вопросы музыкально-педагогической подготовки специалистов педагогических училищ в 1945-1985 гг .; научно обосновано этапы и определены основные тенденции музыкально-педагогической подготовки учеников в средних специальных педагогических заведениях Украины определенного периода; охарактеризован содержание, формы и методы музыкально-педагогической подготовки учащихся в условиях педучилищ; определены перспективы творческого использования прогрессивных идей по вопросам подготовки музыкально-педагогических кадров в современных условиях Украины.

In the
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·musical training teachers in modern conditions of Ukraine.Теоретичні засади формування голосової культури майбутнього вчителя: монографія / Л. Є. Перетяга. – Х. : Планета - Принт, 2014. – 312с.
У монографії розглянуто голос як складник голосової культури, анатомо-функціональну організацію голосової системи, голос як інструмент професійної діяльності представників голосомовних професій, його акустичні характеристики та порушення, а також голосову культуру майбутнього вчителя як педагогічну проблему.
Видання розраховане на науковців, викладачів, учителів, фахівців та інших осіб, які цікавляться, досліджують і займаються різноманітними питаннями голосу.


Теоретические основы формирования голосовой культуры будущего учителя : монография / Л.Е.Перетяга. – Х.: Планета - Принт, 2014. – 312 с.
В монографии рассматривается голос как составная часть голосовой культуры, анатомо-функциональная организация голосовой системы, голос как инструмент профессиональной деятельности представите лей голосоречевых профессий, его акустические характеристики и нарушения, а так же голосовую культуру будущего учителя как педагогическую проблему.
Издание рассчитано на научных работников, преподавателей, учителей, и других специалистов, которые интересуются, исследуют разнообразные вопросы голоса.


Theoretical base of forming of voice culture of prospective teacher: monograph/L.E. Peretyaha. - Kh.: Planeta-Print, 2014.- 312p.
In the monograph the author considers voice as an element of voice culture, voice as a tool of professiona
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Алтухов В.А., Фомин В.В.
Вопросы индивидуального похода в эстетическом воспитании в истории педагогики России (вторая половина ХІХ – начало ХХ века) : Монография . – Новосибирск: СИБАК, 2014. – 180с.
В монографии раскрывается содержание инновационной образовательной деятельности современного образовательного учреждения, описаны новые подходы к использованию музейной образовательной среды в вузовском обучении, представлены новые возможности использования современных информационных технологий. Освещена проблема обеспечения соответствия содержания профессионального образования требованиям регионального рынка труда, обозначено взаимодействие изобразительной деятельности и театрализованного искусства в развитии творчества детей дошкольного возраста. Она адресована преподавателям вузов, магистрантам, аспирантам, студентам, слушателям курсов повышения квалификации и педагогам образовательных организаций.

В монографії розкривається зміст інноваційної освітньої діяльності сучасного освітнього закладу, описані нові підходи до використання музейної освітнього середовища у вузівському навчанні, представлені нові можливості використання сучасних інформаційних технологій. Висвітлена проблема забезпечення відповідності змісту професійної освіти вимогам регіонального ринку праці, позначено взаємодія образотворчої діяльності та театралізованого мистецтва в розвитку творчості дітей дошкільного віку. Вона адресована викладачам вузів, магістрантам, аспірантам, студентам, слухачам курсів підвищення кваліфікації та педагогам освітніх організацій.

The book reveals the contents of innovative educational activities of the modern educational institution, describes the new approaches to the use of the museum's educational environment in high school training, presents new possibilities
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·14НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ15


Денисенко А.О., Танько Т.П., Тарарак Н.Г., Шуть М.М.
Формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів-вихователів в умовах організації студентського дозвілля (з досвіду виховної роботи факультету мистецтв та дошкільної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди)// За заг.ред.доктора пед..наук, професора Т.П.Танько. – Х.: Оберіг, 2013. – 172 с.
У посібнику пропонуються різноманітні форми студентського дозвілля: полі тематичні сценарії свят, конкурси, тренінги та інші виховні заходи, що можуть стати у нагоді кураторам-початківцям та досвідченим наставникам студентської молоді у підготовці та проведенні виховної роботи, організації доцільного змістовного студентського дозвілля, а також класним керівникам загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, технікумів.

В пособии предлагаются различные формы студенческого досуга: поле тематические сценарии праздников, конкурсы, тренинги и другие воспитательные меры, которые могут пригодиться кураторам начинающим и опытным наставникам студенческой молодежи в подготовке и проведении воспитательной работы, организации целесообразного содержательного студенческого досуга, а также классным руководителям общеобразовательных школ, лицеев, техникумов.

The manual offers various for
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Лиманська О.В., Бугаєць Н.А., Барабаш О.В., Косиченко В.А. Основи композиції та постановки танцю: сучасна тема в хореографії / Навчальний посібник / Лиманська О.В. – Харків: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2014. - 112 с.
В навчальному посібнику викладено програму вивчення курсу «Основи композиції та постановки танцю» на четвертому році навчання в педагогічному університеті. Програма розрахована на один рік, адаптована до кредитно – модульної системи навчання й присвячена сучасній темі в хореографічному мистецтві. Посібник містить конспекти лекцій, завдання до самостійної роботи студентів, тестові завдання.
Навчальний посібник призначено студентам і викладачам кафедр хореографії педагогічних університетів, а також вчителям хореографії у ЗОШ, спеціалізованих ліцеїв та керівникам хореографічних колективів.


Лиманская О.В., Бугаец Н.А., Барабаш О.В., Косиченко В.А. Основы композиции и постановки танца: современная тема в хореографии / Учебное пособие / Лиманская О.В. - Харьков: ХНПУ имени Г. С. Сковороды, 2014. - 112 с.
В учебном пособии изложена программа изучения курса «Основы композиции и постановки танца» на четвертом году обучения в педагогическом университете. Программа рассчитана на один год, адаптирована к кредитно - модульной системе обучения и посвящена современной теме в хореографическом искусстве. Пособие содержит конспекты лекций, задания для самостоятельной работы студентов, тестовые задания.
Учебное пособие предназначено студентам и преподавателям кафедр хореографии педагогических университетов, а также учителям хореографии в ООШ, специализированных лицеев и руководителям хореографических коллективов.


Lymanska O.V., Buhaiets Kh.A., Barabash O.V., Kosychenko V.A. Fundamentals of Composituion and Production of Dance: modern theme in choreography / Study ma
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·rers of the departments of choreography of pedagogical universities as well as teachers of choreography at secondary schools, specialized lyceums, and heads of choreographic teams.Н.А.Бугаєць, С.І.Пінчук, О.І.Пінчук. Теорія та методика викладання латиноамериканських танців / Навчально–методичний посібник / Н.А.Бугаець. – Харків: ХНПУ імені Г.С Сковороди, 2014. – 224 с.
У навчально-методичному посібнику розглянуто історичний аспект виникнення й розвитку латиноамериканських танців, визначено та розкрито основний категорійний апарат з даної дисципліни; розглянуто й обґрунтовано табличний метод викладання програмних фігур латиноамериканських танців як конкретний метод навчання сучасним бальним танцям; надано методичні рекомендації з розподілу програмних фігур за роками навчання.
Запропонований навчальний посібник призначається для студентів-хореографів педагогічних вузів, керівників ансамблів сучасного бального танцю, тренерів-педагогів спортивних секцій, спортивно-танцювальних клубів (СТК).


Н.А.Бугаец, С.И.Пинчук, О.И.Пинчук. Теория и методика преподавания латиноамериканских танцев / Учебно-методическое пособие / Н.А.Бугаец. – Харьков: ХНПУ имени Г.С. Сковороды, 2014. – 224 с.
В учебно-методическом пособии рассмотрен исторический аспект возникновения и развития латиноамериканских танцев, определен и раскрыт основной категорийный аппарат по данной дисциплине; рассмотрены и обоснованно табличный метод преподавания программных фигур латиноамериканских танцев как конкретный метод обучения современным бальным танцам; даны методические рекомендации по распределению программных фигур по годам обучения.
Предложенное учебное пособие предназначается для студентов-хореографов педагогических вузов, руководителей ансамблей современного бального танца, тренеров-педагогов спортивных секций, спортивно-танцевальных клубов (СТК).


N.A.Buhaiets, S.I.Pinchuk, O.I.Pinchuk. Theory and Methods of Teaching Latin-American Dance / Teaching manual / Kh.A.Buhaiets.– Kharkiv: KhNPU named after H.S.Skovoroda, 2014.-224 p.
Historical a
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ance, training teachers of sporting sections of sport and dance clubs.Лиманська О.В., Волчукова В.М., Барабаш О.В., Даниленко К.В. Основи хореографії: перший рік навчання / Навчальний посібник / Лиманська О.В. – Харків: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2014. – 130 с.
В навчальному посібнику викладено програму вивчення курсів «ТМВ Класичного танцю», «Хореографічний практикум», «Практикум з композиції та постановки танцю», «Історія хореографічного мистецтва» на першому році навчання зі спеціальності «Дошкільна освіта» з спеціалізацією «Хореографія» в педагогічному університеті. Програма розрахована на один рік, адаптована до кредитно-модульної системи навчання. Посібник містить конспекти лекцій, завдання до самостійної роботи студентів, тестові завдання.
Навчальний посібник призначено студентам і викладачам кафедр хореографії педагогічних університетів, а також вчителям хореографії у ЗОШ, спеціалізованих ліцеїв та керівникам хореографічних колективів.


Лиманская О.В., Волчукова В.М., Барабаш О.В., Даниленко К.В. Основы хореографии: первый год обучения / Учебное пособие / Лиманская О.В. - Харьков: ХНПУ имени Г. С. Сковороды, 2014. – 130 с.
В учебном пособии изложена программа изучения курсов «ТМВ классического танца», «Хореографический практикум», «Практикум по композиции и постановки танца», «История хореографического искусства» на первом году обучения по специальности «Дошкольное образование» со специализацией «Хореография» в педагогическом университете. Программа рассчитана на один год, адаптированная к кредитно-модульной системы обучения. Пособие содержит конспекты лекций, задания для самостоятельной работы студентов, тестовые задания.
Учебное пособие предназначено студентам и преподавателям кафедр хореографии педагогических университетов, а также учителям хореографии в ООШ, специализированных лицеев и руководителям хореографических коллективов.


Lymanska O.V., Volchukoiva V.M., Barabash O.V., Danylenko K.V. Fundamentals of Choreography: first year / Teaching manual/ Lymanska O.V. – Kharkiv, KhNPU named after
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Бакай С.Ю., Калюжна О.Е.
Вплив музикотерапії на розвиток дітей дошкільного віку/ С.Ю. Бакай, О.Е. Калюжна. – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2014. – 163 с.
У посібнику розглянуто віхи розвитку музикотерапії від античних часів до наших днів. Висвітлено секрети лікувальної музики, терапевтичний ефект музикотерапії, серцево-судинну систему, енергоінформаційний потенціал організму, поліпшення пам`яті і здатність до навчання. Велика увага приділена теоретичним і практичним принципам та методам використання музикотерапії, аспектам її впливу на розвиток дітей дошкільного віку. Авторами висвітлено й розкрито основні завданнями музикотерапії - формування музичних і творчих здібностей, розширення емоційної сфери, розвиток морально-комунікативних якостей дітей дошкільнят.


Бакай С.Ю., Калюжная Е.Э.
Влияние музыкотерапии на развитие детей дошкольного возраста/ С.Ю.Бакай, Е.Э. Калюжная. – Харьков: ХНПУ имени Г.С. Сковороды, 2014. – 163с.
В пособии рассмотрены этапы развития музыкотерапии от античного до нашего времени. Высветлены секреты лечебной музыки, терапевтический эффект музыкотерапии, сердечно-сосудистой системы, энергоинформационный потенциал организма, улучшение памяти и способность к обучению. Большое внимание уделяется теоретическим и практическим принципам и методам использования музыкотерапии, ее влиянию на развитие детей дошкольного возраста. Авторами раскрыто основные задачи музыкотерапии – формирование музыкальных и творческих способностей, расширение эмоциональной сферы, развитие морально-коммуникационных качеств дошкольников.


Bakay S. U., Kalyuzhna O. E.
The influence music on the development children under school age / S.U. Bakay, O. E. Kalyuzhna. – Kharkоv: KNPU named after G. Skovoroda, 2014. – 163 p.
In the text – book look at stake  growth
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·on sphere, the growth moral – communicative quality pre – school child.М.О.Давидова Навчально-методичний посібник з курсу «ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО З МЕТОДИКОЮ» для студентів 1 курсу денної форми навчання, факультету дошкільної освіти / ООО ПКФ «Фавор ЛТД». – Харків, 2014 – 102 с.
Навчально-методичний посібник до проведення практичних та лекційних занять з курсу «Декоративне мистецтво з методикою» містить організаційно-методичні вказівки, перелік завдань, залікових модулів, робочий тематичний план та робочу програму індивідуальної, самостійної роботи студентів за модульною системою, питання для обговорення, творчі завдання, ІНДЗ з тем практичних занять.
У представлених методичних рекомендаціях надано матеріали з історії та сучасності декоративно-прикладного мистецтва, розроблено у доступній формі систему вправ, що допоможе ефективно навчитися студентам основам декоративно-прикладного мистецтва.


М.А.Давыдова Учебно-методическое пособие по курсу «ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО С МЕТОДИКЕ» для студентов 1 курса дневной формы обучения, факультета дошкольного образования / ООО ПКФ «Фавор ЛТД». – Харьков, 2014 - 102 с.
Учебно-методическое пособие к проведению практических и лекционных занятий по курсу «Декоративное искусство методике» содержит организационно-методические указания, перечень задач, зачетных модулей, рабочий тематический план и рабочую программу индивидуальной, самостоятельной работы студентов по модульной системе, вопросы для обсуждения, творческие задачи, ИНДЗ с тем практических занятий.
В представленных методических рекомендациях даны материалы по истории и современности декоративно-прикладного искусства, разработано в доступной форме систему упражнений, поможет эффективно научиться студентам основам декоративно-прикладного искусства.


M.O.Daydova Ins
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ15


М.О.Давидова Методичні рекомендації з курсу «ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО З ОСНОВАМИ ДИЗАЙНУ» для студентів 3-4 курсу денної форми навчання, факультету дошкільної освіти / ООО ПКФ «Фавор ЛТД». – Харків, 2014 –72 с.
Методичні рекомендації до проведення практичних та лекційних занять з курсу «Декоративне мистецтво з основами дизайну» містять організаційно-методичні вказівки, перелік завдань, залікових модулів, робочий тематичний план та робочу програму індивідуальної, самостійної роботи студентів за модульною системою, питання для обговорення, творчі завдання, ІНДЗ з тем практичних занять.
У представлених методичних рекомендаціях надано матеріали з історії та сучасності декоративно-прикладного мистецтва та мистецтва дизайну, розроблено у доступній формі систему вправ, що допоможе ефективно навчитися студентам основам декоративного мистецтва та дизайну.


М.А.Давыдова Методические рекомендации по курсу «ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО С ОСНОВАМИ ДИЗАЙНА» для студентов 3-4 курса дневной формы обучения, факультета дошкольного образования / ООО ПКФ «Фавор ЛТД». – Харьков, 2014 - 72 с.
Методические рекомендации к проведению практических и лекционных занятий по курсу «Декоративное искусство с основами дизайна» содержат организационно-методические указания, перечень задач, зачетных модулей, рабочий тематический план и рабочую программу индивидуальной, самостоятельной работы студентов по модульной системе, вопросы для обсуждения, творческие задания , ИНДЗ с тем практических занятий.
В представленных методических рекомендациях даны материалы по истории и современности декоративно-прикладного искусства и искусства дизайна, разработаны в доступной форме систему упражнений, поможет эффективно научиться студентам основам декоративного искусства и дизайна.


M.O.Day
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ing. In the presented guidelines provided materials on the history and contemporary arts and crafts and art design developed in accessible form a system of exercises that help students to effectively learn the basics of decorative arts and design.Л.В. Захарова; Н.О. Шевченко.
Методичні рекомендації з спецкурсу народні промисли Слобожанщини для студентів ІV курсу факультету дошкільної освіти. – Х.: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2014. 55 с.
Методичні рекомендації з курсу «Народні промисли Слобожанщини» базуються на комплексному вирішенні завдань художньо-педагогічної підготовки спеціалістів. Автори пропонують новий підхід у підготовці студентів факультету дошкільної освіти засобами народного декоративно-ужиткового мистецтва. Рекомендації містять організаційно-методичні вказівки, перелік залікових модулів, тематичний план, творчі завдання, питання до екзамену.


Л.В. Захарова; Н.А. Шевченко.
Методические рекомендации по спецкурсу народные промыслы Слобожанщины для студентов ІV курса факультета дошкольного образования. – Х.: ХНПУ имени Г.С. Сковороды, 2014. 55 с.
Методические рекомендации по курсу «Народные промыслы Слобожанщины» базируются на комплексном решении задач художественно-педагогической подготовки специалистов. Авторы предлагают новый подход в подготовке студентов факультета дошкольного образования средствами народного декоративно-прикладного искусства. Рекомендации содержат организационно-методические указания, перечень зачетных модулей, тематический план, творческие задания, вопросы к экзамену.


L.V. Zakharova, N.А. Shyvchenko.
The methodical recommendations for the special course "Folk Crafts of Slobozhanshchina" for the fourth year students of the faculty of Preschool Education. – Kh.: HNPU named after G.S. Skovoroda, 2014. 55 p.
The methodical re
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Л.В. Захарова; Н.О. Шевченко; В.І. Тимошевський.
Методичні рекомендації з курсу художня праця для студентів II курсу Інституту післядипломної освіти, напряму підготовки: «Дошкільна освіта, логопедія» та студентів III курсу факультету дошкільної освіти заочної форми навчання (спеціальність: дошкільна освіта; дошкільна освіта, логопедія). – Х.: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2014.- 72 с.
Методичні рекомендації з курсу «Художня праця» спрямовані на оволодіння студентами як теоретичного курсу, так і вивчення системи практичних завдань, що складаються з двох видів: репродуктивної та творчої. Репродуктивна діяльність спрямована на формування необхідних умінь і навичок виготовлення та художнього оздоблення виробів; творча передбачає застосування набутих умінь, знань і навичок у вирішенні нових завдань.


Л.В. Захарова; Н.А. Шевченко; В.И. Тимошевский.
Методические рекомендации по курсу художественный труд для студентов II курса Института последипломного образования, направления подготовки: «Дошкольное образование, логопедия» и студентов III курса факультета дошкольного образования заочной формы обучения (специальность: дошкольное образование, дошкольное образование логопедия) – Х.: ХНПУ имени Г.С. Сковороды, 2014.- 72 с.
Методические рекомендации по курсу «Художественный труд» направлены на овладение студентами, как теоретического курса, так и изучения системы практических заданий, состоящих из двух видов: репродуктивных и творческих. Репродуктивная деятельность направлена на формирование необходимых умений и навыков изготовления и художественного оформления изделий; творческая предусматривает применение приобретенных умений, знаний и навыков при решении новых задач.Мкртічян О.А., Цимбалюк Ж.О., Музично-ритмічні фізкультхвилинки на уроках в школі. Методичні рекомендації для студентів ВНЗ педагогічних спеціальностей. - Х.: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2014.- 35с.
Методичні рекомендації призначені для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів (ВНЗ) Міністерства освіти і науки України. У навчальному виданні наведені загальні положення, що характерні для організації та проведення музично-ритмічних фізкультхвилинок на уроках у загальноосвітній школі. Методичні рекомендації містять як теоретичні, так і практичні відомості про особливості проведення музично-ритмічних фізкультхвилинок на уроках. Це надасть можливість майбутнім вчителям вирішувати проблеми збереження та зміцнення здоров’я учнів, якісніше здійснювати процес навчання.


Мкртичян О.А., Цымбалюк Ж.О. Музыкально-ритмические физкультминутки на уроках в школе. Методические рекомендации для студентов ВУЗА педагогических специальностей. - Х.: ХНПУ имени Г.С. Сковороды, 2014.- 35с.
Методические рекомендации предназначены для студентов филологических специальностей высших учебных заведений (ВУЗ) Министерства образования и науки Украины. В учебном издании приведены общие положения, что характерные для организации и проведения музыкально-ритмических физкультминуток на уроках в общеобразовательной школе. Методические рекомендации содержат как теоретические, так и практические, сведения об особенностях проведения музыкально-ритмических физкультминуток на уроках. Это предоставит возможность будущим учителям разрешать проблемы сохранения и укрепления здоровья учеников, качественнее осуществлять учебный процесс.


L.V. Zakharova; N.О. Shyvchenko; V.I. Tymoshevskyy.
The methodical recommendations for the course "Artistic work" for the second year students of the Institute of Postgraduate Education, of the direction of training:"Preschool Education, Speech Ther
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Танько Т.П., Донченко Л.І., Котенко О.О. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з «Теорії і методики музичного виховання». Для студентів зі спеціальності «Дошкільна освіта» /Харків: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди / Укладачі Т.П.Танько, Л.І. Донченко, О.О.Котенко. – Харків, 2014. – 26 с.
Методичні рекомендації призначені для самостійної роботи студентів з дисципліни «Теорія і методика музичного виховання» та містять плани лабораторних занять, завдання та перелік музичних творів для самостійного опрацювання, тести для перевірки засвоєного матеріалу.
Танько Т.П., Донченко Л.И., Котенко Е.А. Методические рекомендации для самостоятельной студентов по «Теории и методике музыкального воспитания». Для студентов специальности «Дошкольное образование» / Харьков: Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды / составители Т.П. Танько, Л.И. Донченко, Е.А. Котенко
Методические рекомендации предназначены для самостоятельной работы студентов в курсе «Теории и методики музыкального воспитания» и содержат планы лабораторных занятий, задания и перечень музыкальных произведений для самостоятельного слушания и анализа, тесты для проверки усвоенного материала.


Tanko T.P., Donchenko L.I., Kot
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·is, tests of adopted material.


13 LINK \l "_Toc358897887" 14ІНШІ ВИДАННЯ15


Голубничий Л.П. Хрестоматія ВОКАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО РЕПЕРТУАРУ для студентів та викладачів педагогічних навчальних закладів IІІ – частина/ Л.П. Голубничий. – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2014. – 211 с.
Важливу роль у формуванні особистості майбутнього вчителя та вихователя відіграє оволодіння голосовим апаратом, розвиток вокально-мовних навичок. Хрестоматія дає можливість розвивати музично-педагогічну й виконавську майстерність, знаходити найбільш доцільну аплікатуру та технічні прийоми видобування музичного звуку, досягати розуміння та презентації змісту музичного твору, вибору доречних колоритів і засобів музичної виразності. До змісту хрестоматії увійшли українські, російські народні пісні, романси та пісні зарубіжних композиторів.
Хрестоматія може бути використана викладачами та студентами вищих і середніх педагогічних навчальних закладів, учителями, вихователями.


Голубничий Л.П. Хрестоматия ВОКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА для студентов и преподавателей педагогических учебных заведений IІІ-часть / Л.П. Голубничий. – Харьков: ХНПУ имени Г.С. Сковороды, 2014. – 211с.
Важную роль у формировании личности будущего учителя и воспитателя отображает владение голосовым аппаратом, развитием вокально-разговорных навыков. Хрестоматия дает возможность развивать музыкально-педагогическое и исполнительское мастерство, находить наилучшую аппликатуру и технические приемы извлечения музыкального звука, достигать понимания и презентации содержания музыкального произведения, выбору нужных колоритов и способов музыкальной выразительности. До хрестоматии вошли украинские, русские народные песни, романсы и песни западных композиторов.
Хрестоматия может использоваться преподавателями и студентами высших и средних педагогических учебных заведений, учителями, воспитателями.


Golubnychiy L.P. The Reader Of The Vocal Pedagogical Repertoire For Students And Teachers Of Pedagogical Educational Facilities. Part 3. / L.P. Golubnychiy -- Kharkоv: KNPU named after G. Skovoroda, 2014. – 211 p.
Development of vocal lingual skills and also knowing how to use your vocal apparatus is very important for formation of personality of a future teacher. This reader gives an opportunity to develop
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Осінь-чарівниця: Збірник пісень для дітей молодшого та старшого дошкільного віку / Ларіна І. О. Сиромятнікова В. В., Голубничий Л. П., Доля Ю. Ю.  – Харків: ХНПУ імені  Г. С. Сковороди, 2014. – 45 с.
До збірника увійшли кращі дитячі пісні, які пов’язані з осінньою тематикою. Ці пісні відзначаються високім рівнем музично-естетичного змісту та відповідають фізіологічним особливостям дитячого співу. Збірник буде корисний музичним керівникам та вихователям дошкільних навчальних закладів, студентам педагогічних університетів та коледжів.


Осень-волшебница: Сборник песен для детей младшего и старшего дошкольного возраста / Ларина И. А., Сыромятникова В. В., Голубничий Л. П., Доля Ю. Ю. – Харьков: ХНПУ имени Г. С. Сковороды, 2014. – 45 с.
В сборник вошли лучшие песни, которые связаны с осенней тематикой. Эти песни отличаются высоким уровнем музыкально-эстетического содержания и соответствуют физиологическим особенностям детского пения. Сборник будет полезен музыкальным руководителям и воспитателям дошкольных учебных заведений, студентам педагогических университетов и колледжей.


Autumn witch : a Collection of songs for toddlers and preschool age /Larina I.A. locality centuries, golubnichy L. P., Share Yu Yu - Kharkov: HNPU, G. S. Skovoroda, 2014. - 45 S.
The col
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ15


13 LINK \l "_Toc358897883" 14МОНОГРАФІЇ15


Олефіренко Н.В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до проектування дидактичних електронних ресурсів: монографія /Н.В.Олефіренко. – Х.:Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – 336 c.
У монографії викладено теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів до проектування дидактичних електронних ресурсів. Запропоновано класифікацію засобів навчання з урахуванням їх сучасного стану. Визначено, розкрито та систематизовано дидактичні функції електронних ресурсів у навчанні молодших школярів. Розроблено технологію проектування дидактичних електронних ресурсів, розкрито сутність і завдання кожного з її етапів. Розкрито теоретичні й методологічні засади моделі підготовки майбутнього вчителя початкової школи до проектування дидактичних електронних ресурсів
Монографія може бути корисною для педагогів-науковців, викладачів, вчителів початкової школи, студентів – майбутніх педагогів.


Олефиренко Н.В. Подготовка будущих учителей начальной школы к проектированию дидактических электронных ресурсов: монография /Н.В.Олефиренко. - Х.: Изд-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014 - 336 c.
В монографии изложены теоретические и методические основы подготовки будущих учителей к проектированию дидактических электронных ресурсов. Предложена классификация средств обучения с учетом их современного состояния. Определены, раскрыты и систематизированы дидактические функции электронных ресурсов в обучении младших школьников. Разработана технология проектирования дидактических электронных ресурсов, раскрыта сущность и задачи каждого из ее этапов. Раскрыты теоретические и методологические основы подготовки будущего учителя начальной школы к проектированию дидактических электронных ресурсов Монография может быть полезной для учителей, ученых, преподавателей, учителей начальной школы, студентов - будущих учителей.


Olefirenko N.V Training of primary school teachers to create didactic electronic resources: monograph/N.V.Olefirenko. - Kharkiv, 2014. - 330 p.
This m
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· teaching resources The book may be useful for teachers, researchers, teachers, primary school teachers, students - future teachers.Нові інформаційні технології в освіті для всіх: монографія / В.І. Гриценко, В.Б. Артеменко, О.В. Артеменко, Л.В. Артеменко, Л.І. Білоусова, О.С.Воронкін, Т.М.Каменева, О.Г. Колгатін, А.Ф. Манако, Е.М. Синица. – К.: Академпериодика, 2013.-207 с.
У монографії розглянуто коло завдань, пов'язаних з реалізацією безперервної освіти в умовах інформаційного суспільства на основі досліджень інноваційних підходів до створення науково-освітніх просторів, моделей, методів і технологій для масового безперервного навчання. Описано приклади реалізації підходів для формування середовища безперервної освіти на основі фундаментальних досліджень в галузі електронного навчання. Викладено результати досліджень трансформаційних процесів в області технологій безперервної освіти та їх впливу на формування та розвиток інноваційних електронних науково-освітніх просторів.
Для наукових працівників, педагогів, і всіх, хто займається впровадженням інформаційних технологій в освіту.


Новые информационные технологи в образовании для всех: монография / В.И. Гриценко, В.Б. Артеменко, Е.В. Артеменко, Л.В. Артеменко, Л.И. Белоусова, А.С.Воронкин, Т.Н.Каменева, А.Г. Колгатин, А.Ф. Манако, Е.М. Синица. – К.: Академпериодика, 2013.-207 с.
В монографии рассмотрены круг задач, связанных с реализацией непрерывного образования в условиях информационного общества на основе исследований инновационных подходов к созданию научно-образовательных пространств, моделей, методов и технологий для массового непрерывного обучения. Описаны примеры реализации подходов для формирования среды непрерывного образования на основе фундаментальных исследований в области электронного обучения. Изложены результаты исследований трансформационных процессов в области технологий непрерывного образования и их влияния на формирование и развитие инновационных электронных научно-образовательных пространств.
Для научных работников, педагогов, и всех, кто занимается внедрением информационных технологий в образование.


New information technologies in education for all: monograph / V.I. Gritsenko, V.B. Artyomenko, E.V. Artyomenko, L.V. Artyomenko, Bilousova L.I., O.S.Voronkin, Т.N.Kameneva, O.G.Kolhatin, A.F. Manako, E.M.Sinitsa/- К.: "Akademperiodika", 2013. – 207 c.
The monograph examines the scope of tasks associated with implementation of continuous education in information society, based on studies of innovative approaches to creation of scienti
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·on.
Іонова О.М. Розвиток антропологічних ідей у вітчизняній педагогіці (1856 – 1919 рр.) / О.М. Іонова, О.П. Кот. – Харків: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2014. – 255 с.
У монографії представлено цілісний аналіз розвитку проблеми розробки і втілення антропологічних ідей у діяльність початкової школи (1856–1919 рр.). Схарактеризовано витоки антропологічних ідей у світовій педагогіці, виявлено і систематизовано групи антропологічних ідей, визначено внесок педагогів досліджуваного періоду в їх розвиток. Обґрунтовано етапи розвитку антропологічних ідей упродовж 1856–1919 рр. Визначено вплив антропологічних ідей на діяльність початкової школи досліджуваного періоду (виникнення нових навчальних закладів; удосконалення змісту початкової освіти; запровадження нових методик, форм і методів навчання дітей; актуалізація питань підготовки вчителя). Окреслено перспективи використання творчих знахідок і досвіду минулого в сучасних умовах.


Ионова Е.Н. Развитие антропологических идей в отечественной педагогике (1856 - 1919 гг.) / Е.Н. Ионова, Е.П. Кот
В монографии представлен целостный анализ развития проблемы разработки и воплощения антропологических идей в деятельность начальной школы (1856-1919 гг.). Охарактеризованы истоки антропологических идей в мировой педагогике, выявлены и систематизированы группы антропологических идей, определен вклад педагогов исследуемого периода в их развитии. Обоснованы этапы развития антропологических идей в течение 1856-1919 гг. Определено влияние антропологических идей на деятельность начальной школы исследуемого периода (возникновение новых учебных заведений; совершенствование содержания начального образования; введение новых методик, форм и методов обучения детей; актуализация вопросов подготовки учителя). Очерчены перспективы использования творческих находок и опыта прошлого в современных условиях.


Ionova H.N. The development of anthropological ideas in Russian pedagogy (1856 - 1919) / H.N. Ionova, H.P. Kot
This monograph presents a holistic
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Іонова О.М. Підготовка майбутніх учителів до застосування інтегрованих форм організації навчального процесу в початковій школі / О.М.Іонова, Н.М.Сінопальнікова: монографія. – Харків: Вид-во «Щедра садиба», 2014. – 264 с.
У монографії обґрунтовано суть підготовки майбутніх учителів до застосування інтегрованих форм організації навчального процесу в початковій школі та структурні компоненти такої готовності (мотиваційно-ціннісна готовність, науково-теоретична готовність, практична готовність). Визначено й експериментально перевірено педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інтегрованих форм організації навчання (організація діяльності викладачів психолого-педагогічних і предметно-методичних дисциплін із упровадження інтегрованого підходу до навчання студентів; спрямованість професійної підготовки на формування у студентів мотиваційно-ціннісного компоненту готовності; оволодіння майбутнім учителем психолого-педагогічними і предметно-методичними знаннями про суть, види та організаційні форми інтеграції в навчанні молодших школярів; набуття студентами досвіду використання інтегрованих форм організації навчального процесу). Результатами експериментальної роботи доведено ефективність реалізованих педагогічних умов.


Ионова Е.Н. Подготовка будущих учителей к применению интегрированных форм организации учебного процесса в начальной школе / Е.Н.Іонова, Н.Н.Синопальникова: монография.
В монографии обоснована сущность подготовки будущих учителей к применению интегрированных форм организации учебного процесса в начальной школе и структурные компоненты такой готовности (мотивационно-ценностная готовность, научно-теоретическая готовность, практическая готовность). Определены и экспериментально проверены педагогические условия подготовки будущих учителей начальной школы к применению интегрированных форм организации обучения (организация деятельности преподавателей психолого-педагогических и предметно-методических дисциплин по внедрению интегрированного подхода к обучению студентов; направленность профессиональной подготовки на формирование у студентов мотивационно-ценностного компонента готовности; овладение будущим учителем психолого-педагогическими и предметно-методическими знаниями о сути, видах и организационных формах интеграции в обучении младших школьников; приобретение студентами опыта использования интегрированных форм организации учебного процесса). Результатами экспериментальной работы доказана эффективность реализованных педагогических условий.


Ionova H.N. Preparing future t
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·tegration in the primary classroom; acquisition of experience by students in using the integrated forms of organization of educational process). The results of this experiment proved the effectiveness of implemented pedagogical conditions.Микитюк О. М., Криштоф С. Д.
Організаційна і громадсько-педагогічна діяльність Я. П. Ряппо в Україні у 20-30-і роки ХХ століття: монографія [С. Д. Криштоф, О. М. Микитюк, А. І. Ігнатьєва, Н. М. Якушко]; Харк. нац. пед.ун-т імені Г. С. Сковороди. – Х.: Видавець Іванченко І. С., 2014. – 166, [2] с.

У монографії представлено в узагальненому вигляді педагогічний доробок Я.П.Ряппо. Йому належить значна роль в історії народної освіти України 1920-х рр. Як організатор, він брав участь у розробці й обґрунтуванні національної системи освіти. Кодексу законів про освіту (1922 р.), висунув ідеї про необхідність виховання особистості з урахуванням соціальної дійсності, ініціював реформу мережі закладів професійної і політичної освіти.
Діяльність державного і громадського діяча проаналізована на підставі вивчення документів особистого фонду,періодичної преси указаного історичного періоду. Укладено бібліографічний список усіх публікацій Я. П. Ряппо. Матеріал монографії буде цікавим для магістрантів, аспірантів, науковців, які вивчають історію педагогіки.


Микитюк О. М., Криштоф С.Д.
Организационная и общественно-педагогическая деятельность Я. П. Ряппо в Украине в 20-30-е годы ХХ века: монография [С. Д. Криштоф, А. М. Микитюк, А. И. Игнатьева, Н. М. Якушко]; Харьк. нац. пед.ун-т имени Г. С. Сковороды. - М.: Издатель Иванченко И. С., 2014. - 166, [2] с.
В монографии представлен в обобщенном виде педагогический дороботок Я. П. Ряппо. Ему принадлежит значительная роль в истории народного образования Украины 1920-х гг. Как организатор, он участвовал в разработке и обосновании национальной системы образования. Кодекса законов об образовании (1922), выдвинул идеи о необходимости воспитания личности с учетом социальной действительности, инициировал реформу сети учреждений профессионального и политического образования.
Деятельность государственного и общественного деятеля проанализирована на основании изучения документов личного фонда, периодической печати указанного исторического периода. Заключен библиографический список публикаций Я. П. Ряппо. Материал монографии будет интересным для магистрантов, аспирантов, ученых, изучающих историю педагогики.


A.M. Mykytyuk, S.D. Krzysztof
Organizational and socio-pedagogical activity J.P. Ryappo in Ukraine in the 20-30 years of the twentieth century: th
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Наукові школи Харківського національного педагогічного університету імені Г.C. Сковороди: колективна монографія / за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка; авт. колектив О. А. Андрущенко, Л. І. Білоусова, О. М. Микитюк, В. Я. Білоцерковський та ін. – Х.: ХНПУ імені Г.C. Сковороди, 2014. – 324с.
У книзі викладені передумови формування наукових шкіл Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, процес їх становлення та сучасний стан розвитку. Подається докладна інформація про наукових лідерів, їх досвід, напрями, які вони очолили, висвітлені здобутки їх послідовників, окреслений внесок кожної із цих шкіл у розбудову освіти й науки в Україні.


Научные школы Харьковского национального педагогического университета имени Г.C. Сковороды: коллективная монография / Под общ. ред. акад. И. Ф. Прокопенко; авт. коллектив А. А. Андрущенко, Л. И. Белоусова, А. М. Микитюк, В. Я. Белоцерковский и др. - М.: ХНПУ имени Г.C. Сковороды, 2014.-324с.
В книге изложены предпосылки формирования научных школ Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды, процесс их становления и современное состояние. Приводится подробная информация о научных лидерах, их опыт, направления, которые они возглавили, освещены достижения их последователей, очерченный вклад каждой из этих школ в развитие образования и науки в Украине.


H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University Schools of Scientific Thought: Collective Monograph/ Ed. by I.F.Prokopenko; co-autors: O.A. Andrushchenko, L.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ukraine.13 LINK \l "_Toc358897885" 14НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ15


Олефіренко Н.В. Проектування дидактичних електронних ресурсів на засадах функціонального підходу. Навчальний посібник. – Харків: ХНПУ, 2014. – 80 c.
Посібник присвячений питанням розробки дидактичних електронних ресурсів для молодших школярів на засадах функціонального підходу. Представлено теоретичні засади проектування дидактичних електронних ресурсів. Запропоновано лабораторний практикум з проектування дидактичних електронних ресурсів для молодших школярів.
Посібник може бути корисним для студентів – майбутніх учителів початкової школи, педагогів-науковців, викладачів, вчителів початкової школи.


Олефиренко Н.В. Проектирование дидактических электронных ресурсов на основе функционального подхода. Учебное пособие. - Харьков, 2014 - 80 c .: ил.
Пособие посвящено вопросам разработки дидактических электронных ресурсов для младших школьников на основе функционального подхода. Представлены теоретические основы проектирования дидактических электронных ресурсов. Предложен лабораторный практикум по проектированию дидактических электронных ресурсов для младших школьников. Пособие может быть полезным для студентов - будущих учителей начальной школы, педагогов-ученых, преподавателей, учителей начальной школы.


Olefirenko N.V Designing didactic electronic resources based on a functional approach. Textbook. - Kharkiv, 2014. - 80 p.
Textbook dedicated to developing electronic resources for teaching primary school children on the basis of the functional
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Бровко Г.В., Лаптєва М.В. Програмування у середовищі Scratch: навчальний посібник. Харків: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2014. – 77 с.
У посібнику представлено класичні алгоритмічні задачі, які мають вагоме значення для формування практичних навичок розв’язання задач у середовищі Scratch при підготовці майбутніх вчителів інформатики.
Завдання, що представлені в посібнику, охоплюють всі основні теми курсу програмування у середовищі Scratch. Це і початкове знайомство з поняттям алгоритму та виконавця, вивчення інтерфейсу, основних конструкцій мови, рішення анімаційних завдань, і завдань на різноманітні дії над об'єктами, робота з графікою та звуком, розглядаються завдання, що використовують датчики в Scratch, вводяться поняття змінної і константи, арифметичні операції і вирази.
Посібник може бути застосований у навчальному процесі, зокрема у межах навчального курсу «Мови програмування», «Методика викладання інформатики», а також для факультативної та самостійної роботи із студентами та школярами.


Бровко Г.В., Лаптева М.В. Программирование в среде Scratch: учебное пособие. Харьков: ХНПУ имени Г.С.Сковороды, 2014. – 77 с.
В пособии представлены классические алгоритмические задачи, которые имеют большое значение для формирования практических навыков решения задач в среде Scratch при подготовке будущих учителей информатики.
Задачи, представленные в пособии, охватывают все основные темы курса программирования в среде Scratch. Это и первоначальное знакомство с понятием алгоритма и исполнителя, изучение интерфейса, основных конструкций языка, решение анимационных задач, и задач на различные действия над объектами, работа с графикой и звуком, рассматриваются задачи, использующие датчики в Scratch, вводятся понятия переменной и константы, арифметические операции и выражения.
Пособие может быть использовано в учебном процессе, в частности в рамках учебного курса «Языки программирования», «Методика преподавания информатики», а также для факультативной и самостоятельной работы со студентами и школьниками.


Brovko G., Laptev
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Нелин Е.П., Роганин А.Н., Куланин Е.Д., Федин С.Н. Сборник задач по алгебре и началам математического анализа. 10 класс. – М.: ИЛЕКСА, 2014, – 448 с.
Предлагаемый сборник задач может использоваться при изучении курса алгебры и начал математического анализа в 10 классе на базовом или профильном (углубленном) уровне, а также при подготовке учащихся к решению заданий ЕГЭ по математике.


Нелін Є.П., Роганін О.М., Куланін Є.Д., Федін С.М. Збірник завдань з алгебри та початків математичного аналізу. 10 клас. – М .: ІЛЕКСА, 2014, – 448 с.
Пропонований збірник задач може використовуватися при вивченні курсу алгебри і початків математичного аналізу в 10 класі на базовому або профільному (поглибленому) рівні, а також при підготовці учнів до розв'язування завдань ЄДІ з математики.


Nelin E.P., Roganin A.N., Kulanin E,D,, Fedin S.N. Collection of problems in algebra and the beginnings of mathematical analysis. Grade 10. - M .: Ileksa, 2014, - 448 p. The proposed collection of tasks can be used for studying the course of algebra and mathematical analysis began in the 10th grade at the base or the profile (depth) level as well as in preparing students for solving tasks of the unified state exam on mathematics.Нелин Е.П., Роганин А.Н., Долгова О.Е. Рабочая тетрадь для текущего и тематического контроля (тематические и итоговые тесты). Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: Базовый уровень. – М.: ИЛЕКСА, 2014, – 112 с.
Пособие содержит самостоятельные и контрольные работы в тестовой форме на базовом уровне к двухуровневому учебнику «Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: базовый и профильный уровни» Е. П. Нелина, В. А. Лазарева. Пособие также может использоваться при работе по любому учебнику и для самообразования, например, при подготовке к решению заданий ЕГЭ. Предлагаемые работы состоят из 2 вариантов, в каждом из которых формы заданий, к соответствующей теме, аналогичны формам заданий в тестах ЕГЭ по математике.


Нелін Є.П., Роганін О.М., Долгова О.Є. Робочий зошит для поточного та тематичного контролю (тематичні і підсумкові тести). Алгебра і початки математичного аналізу. 10 клас: Базовий рівень. - М .: ІЛЕКСА, 2014, - 112 с.
Посібник містить самостійні та контрольні роботи в тестовій формі на базовому рівні до дворівневого підручника «Алгебра і початки математичного аналізу. 10 клас: базовий і профільний рівні » Є. П. Неліна, В. А. Лазарєва. Посібник також може використовуватися при роботі за будь яким підручником і для самоосвіти, наприклад, при підготовці до розв'язування завдань єдиного державного екзамену. Пропоновані роботи складаються з 2 варіантів, в кожному з яких форми завдань, до відповідної теми, аналогічні формам завдань у тестах єдиного державного екзамену з математики.


Nelin E.P., Roganin A.N., Dolgova O.E. Workbook fo
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·posed work consists of two options, each of which forms of tasks, the relevant theme, similar to the forms of tasks in the tests of the unified state exam on mathematics.Нелин Е.П., Роганин А.Н., Долгова О.Е. Рабочая тетрадь для текущего и тематического контроля (тематические и итоговые тесты). Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: Профильный уровень. Часть 1. – М.: ИЛЕКСА, 2014, – 80 с.
Пособие содержит самостоятельные и контрольные работы в тестовой форме на профильном уровне к двухуровневому учебнику «Алгебра и начала математического анализа. 10класс: базовый и профильный уровни» Е. П. Нелина, В. А. Лазарева (часть 1 содержит работы к темам: функции, уравнения и неравенства; делимость чисел; многочлены от одной переменной; тригонометрические функции). Пособие также может использоваться при работе по любому учебнику и для самообразования, например, при подготовке к решению заданий ЕГЭ. Предлагаемые работы состоят из 2 вариантов, в каждом из которых формы заданий, к соответствующей теме, аналогичны формам заданий в тестах ЕГЭ по математика.

Нелін Є.П., Роганін О.М., Долгова О.Є. Робочий зошит для поточного та тематичного контролю (тематичні та підсумкові тести). Алгебра і початки математичного аналізу. 10 клас: Профільний рівень. Частина 1. - М .: ІЛЕКСА, 2014, - 80 с.
Посібник містить самостійні та контрольні роботи в тестовій формі на профільному рівні до дворівневого підручника «Алгебра і початки математичного аналізу. 10клас: базовий і профільний рівні » Є. П. Неліна, В. А. Лазарєва (частина 1 містить роботи до тем: функції, рівняння та нерівності; подільність чисел; многочлени від однієї змінної; тригонометричні функції). Посібник також може використовуватися при роботі за будь яким підручником і для самоосвіти, наприклад, при підготовці до розв'язування завдань єдиного державного екзамену. Пропоновані роботи складаються з 2 варіантів, в кожному з яких форми завдань, до відповідної теми, аналогічні формам завдань у тестах єдиного державного екзамену з математики.


Nelin E.P., Roganin
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Нелин Е.П., Роганин А.Н., Долгова О.Е. Рабочая тетрадь для текущего и тематического контроля (тематические и итоговые тесты). Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: Профильный уровень. Часть 2. – М.: ИЛЕКСА, 2014, – 80 с.
Пособие содержит самостоятельные и контрольные работы в тестовой форме на профильном уровне к двухуровневому учебнику «Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: базовый и профильный уровни» Е.П. Нелина, В.А. Лазарева (часть 2 содержит работы к темам: тригонометрические уравнения и неравенства; степенная функция; показательная и логарифмическая функции). Пособие также может использоваться при работе по любому учебнику и для самообразования, например, при подготовке к решению заданий ЕГЭ. Предлагаемые работы состоят из 2 вариантов, в каждом из которых формы заданий, к соответствующей теме, аналогичны формам заданий в тестах ЕГЭ по математике.


Нелін Є.П., Роганін О.М., Долгова О.Є. Робочий зошит для поточного та тематичного контролю (тематичні та підсумкові тести). Алгебра і почала математичного аналізу. 10 клас: Профільний рівень. Частина 2. - М .: ІЛЕКС, 2014, - 80 с.
Посібник містить самостійні та контрольні роботи в тестовій формі на профільному рівні до дворівневого підручника «Алгебра і початки математичного аналізу. 10 клас: базовий і профільний рівні» Є.П. Неліна, В.А. Лазарева (частина 2 містить роботи до тем: тригонометричні рівняння і нерівності; степенева функція; показникова і логарифмічна функції). Посібник також може використовуватися при роботі за будь підручником і для самоосвіти, наприклад, при підготовці до розв'язування завдань єдиного державного екзамену. Пропоновані роботи складаються з 2 варіантів, в кожному з яких форми завдань, до відповідної теми, аналогічні формам завдань у тестах єдиного державного екзамену з математики.


Nelin E.P., Roganin A.N. Dolgova O.E. Workbook for the current control and thematic (thematic and final tests). Algebra and beginning calculus. Grade 10: The profile level. Part 2 - M .: Ileksa, 2014 - 80 p.
The manual cont
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ons, each of which forms of jobs, the relevant theme, similar to the forms of jobs in the tests of the unified state exam in math.Нелин Е. П. Алгебра и начала математического анализа. Пособие для учащихся 10 и 11 классов Заочной школы МИФИ. – М. : УЦ ЗШ МИФИ, 2014. – 320 с.
Пособие предназначено для учащихся 10-11 класса Заочной школы МИФИ. Оно содержит материал как базового, так и профильного (углубленного) уровней по алгебре и началам математического анализа. Основная цель пособия обобщить и систематизировать теоретический материал и способы решения задач, научить школьников самостоятельно решать задачи разного уровни сложности. Пособие нацелено главным образом, на подготовку к успешной сдаче ЕГЭ по математике (базового и профильного уровней), включая подготовку к решение задач части С. Освоение материала пособия позволит также научиться решать задачи олимпиадного уровня сложности.
Пособие будет полезно учащимся старших классов и учителям математики.


Нелін Є. П. Алгебра і початки математичного аналізу. Посібник для учнів 10 та 11 класів Заочної школи МІФІ. - М.: УЦ ЗШ МІФІ, 2014. - 320 с.
Посібник призначений для учнів 10-11 класу Заочної школи МІФІ. Воно містить матеріал як базового, так і профільного (поглибленого) рівнів з алгебри та початків математичного аналізу. Основна мета посібника узагальнити і систематизувати теоретичний матеріал і способи розв'язання задач, навчити школярів самостійно розв'язувати завдання різного рівня складності. Посібник націлене головним чином, на підготовку до успішної здачі єдиного державного екзамену з математики (базового і профільного рівнів), включаючи підготовку до розв'язування задач частини С. Освоєння матеріалу посібника дозволить також навчитися розв'язувати завдання олімпіадного рівня складності.
Посібник буде корисним учням старших класів і вчителям математики.


Nelin E.P. Algebra and beginning calculus. Allowance for students 10 and 11 years of correspondence schools MIFI. - M.: TC CS MIFI, 2014 - 320 p.
The manual is intended for students in grades 10-
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ems of the C. Mastering the material benefits will also learn how to solve problems Olympiad level of complexity.
The manual will be useful for high school students and teachers of mathematics.


Нелін Є. П. Математика. Експрес-підготовка /Є.П.Нелін. – 6-те видання перероб. і доп. – Київ: Літера ЛТД, 2014. – 256 с. – (Зовнішнє незалежне оцінювання).
Посібник призначений для ефективної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання а математики і відповідає програмі ЗНО.
Усі опорні факти шкільного курсу математики подано у формі таблиць, які містять основні теоретичні положення кожної теми і основні алгоритми та методи розв'язування відповідних задач.
Наведені тестові завдання аналогічні тим, що пропонуються на ЗНО. Для низки з них даються розв'язання та коментарі; завдання для самостійної роботи супроводжуються відповідями.
В окремому розділі подано тренувальні тести у форматі ЗНО, для яких також наведено відповіді.
Призначено для випускників загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтів, студентів педагогічних вищих навчальних закладів, учителів математики.


Нелин Е.П. Математика. Экспресс-подготовка /Е.П.Нелин. – 6-е издание перераб. и доп. – Киев: Литера ЛТД, 2014 – 256 с. – (Внешнее независимое оценивание).
Пособие предназначено для эффективной подготовки к внешнему независимому оцениванию по математике и соответствует программе ВНО. Все опорные факты школьного курса математики представлены в форме таблиц, содержащих основные теоретические положения каждой темы и основные алгоритмы и методы решения соответствующих задач. Приведенные тестовые задания аналогичные тем, что предлагаются на ВНО. Для ряда из них даются решения и комментарии; задания для самостоятельной работы сопровождаются ответами.
В отдельном разделе представлены тренировочные тесты в формате ВНО, для которых также приведены ответы.
Предназначено для выпускников общеобразовательных учебных заведений, абитуриентов, студентов педагогических высших учебных заведений, учителей математики.


Nelin E.P. Mathematics. Express - Preparati
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Нелін Є.П. Алгебра в таблицях: навчальний посібник для учнів 7-11 класів, 4-те видання. – Харків: Гімназія, 2014. – 128 с.
Навчальний посібник може бути використаний як учнями для повторення шкільного курсу алгебри, початків аналізу й комбінаторику, так і вчителями на уроці під час узагальнення тієї чи іншої теми незалежно від того, за якими підручниками алгебри і початків аналізу для середньої школи вони працюють. У посібнику логічно впорядковано й систематизовано той мінімум основних і додаткових даних зі шкільного курсу алгебри, початків аналізу й комбінаторики, який дає змогу розв'язувати різноманітні задачі, які пропонують у завданнях державної підсумкової атестації або зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Для учнів 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.


Нелин Е.П. Алгебра в таблицах: учебное пособие для учащихся 7-11 классов, 4-е издание. – Харьков: Гимназия, 2014 – 128 с.
Учебное пособие может быть использовано как учащимися для повторения школьного курса алгебры, начал анализа и комбинаторики, так и учителями на уроке при обобщения той или иной темы независимо от того, по каким учебникам алгебры и начал анализа для средней школы они работают. В пособии логично упорядочен и систематизирован тот минимум основных и дополнительных данных из школьного курса алгебры, начал анализа и комбинаторики, который позволяющий решать разнообразные задачи, которые предлагают в заданиях государственной итоговой аттестации или внешнего независимого оценивания по математике. Для учащихся 7-11 классов общеобразовательных учебных заведений.


Nelin EP. Algebra in the tables: a textbook for students grades 7-11, 4th edition. - Kharkiv: Gymnasium, 2014 – 128 p.
Tutorial can be used as a student to repeat a school course of algebra, combinatorics a
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Нелін Є.П. Геометрія в таблицях: навчальний посібник для учнів 7-11 класів, 5-те видання. – Харків: Гімназія, 2014. – 80 с.
У посібнику логічно впорядковано й систематизовано основні і додаткові відомості зі шкільного курсу геометрії (планіметрія, стереометрія, координати і вектори). Засвоєння цих відомостей дозволяє розв'язувати найскладніші геометричні задачі, які пропонують у завданнях державної підсумкової атестації або зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Навчальний посібник можуть використовувати як учні під час повторення шкільного курсу геометрії, так і вчителі на уроці, працюючи за будь-якими підручником геометрії для загальноосвітніх навчальних закладів.

Нелин Е.П. Геометрия в таблицах: учебное пособие для учащихся 7-11 классов, 5-е издание. – Харьков: Гимназия, 2014 – 80 с.
В пособии логично упорядочено и систематизированы основные и дополнительные сведения из школьного курса геометрии (планиметрия, стереометрия, координаты и векторы). Усвоение этих сведений позволяет решать самые сложные геометрические задачи, которые предлагают в задачах государственной итоговой аттестации или внешнего независимого оценивания по математике. Учебное пособие могут использовать как учащиеся при повторении школьного курса геометрии, так и учителя на уроке, работая по любым учебникам геометрии для общеобразовательных учебных заведений.

Nуlin EP. Geometry in the tables: a textbook for students grades 7-11, 5th edition. – Kharkiv: Gymnasium, 2014 – 80 p.
The manual logically ordered and systematized the
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Нелін Є.П., Роганін О.М. Геометрія 11 клас. Зошит для поточного і тематичного оцінювання: Академ. і проф. рівні, 2-ге видання. – Харків: Гімназія, 2014. – 128 с.
Посібник складений відповідно до чинної програми з геометрії для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (академічний і профільний рівні) і призначений для поточного та тематичного контролю навчальних досягнень учнів. Видання допоможе учневі зорієнтуватися в тестових завданнях, набути навичок швидкого та безпомилкового заповнення бланка відповідей, а також самостійно готуватися до роботи з тестовими завданнями і перевіряти свої знання та вміння. Посібник можна використовувати в комплексі з будь-яким підручником, призначеним для організації навчання на академічному і профільному рівнях. Для учнів 11 класів, учителів математики, студентів.


Нелин Е.П., Роганин А.Н. Геометрия 11 класс. Тетрадь для текущего и тематического оценивания: Академ. и проф. уровне, 2-е изд. – Харьков: Гимназия, 2014. – 128 с.
Пособие составлено в соответствии с программой по геометрии для 11 класса общеобразовательных учебных заведений (академический и профильный уровни) и предназначено для текущего и тематического контроля знаний учащихся. Издание поможет ученику сориентироваться в тестовых заданиях, приобрести навыки быстрого и безошибочного заполнения бланка ответов, а также самостоятельно готовиться к работе с тестовыми заданиями и проверять свои знания и умения. Пособие можно использовать в комплексе с любым учебником, предназначенным для организации обучения на академическом и профильном уровнях. Для учащихся 11 классов, учителей математики, студентов.


Nelin EP, Rohanin AM Geometry Grade 11. Notebooks for current and thematic evaluation: Acad. and prof. , 2 editionat. – Kharkov: Gymnasium, 2014. – 128 p.
Guidelin
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ng for academic and specialized levels. For pupils of 11 classes, mathematics teachers, students.

Нелін Є.П., Роганін О.М. Алгебра і початки аналізу. 10 клас: зошит для поточного і тематичного оцінювання: профільний рівень, 2-ге видання. – Харків: Гімназія, 2014. – 176 с.
Посібник складений відповідно до чинної програми з алгебри і початків аналізу для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень) і призначений для поточного та тематичного контролю навчальних досягнень учнів. Видання допоможе учневі зорієнтуватися в тестових завданнях, набути навичок швидкого та безпомилкового заповнення бланка відповідей, а також самостійно готуватися до роботи з тестовими завданнями і перевіряти свої знання та вміння. Посібник можна використовувати в комплексі з будь-яким підручником, призначеним для організації навчання на профільному рівні. Для учнів 10 класів, учителів математики, студентів.


Нелин Е.П., Роганин А.Н. Алгебра и начала анализа 10 класс: тетрадь для текущего и тематического оценивания: проф. уровень, 2-е изд. – Харьков: Гимназия, 2014. – 176 с.
Пособие составлено в соответствии с программой по алгебре и началам анализа для 10 класса общеобразовательных учебных заведений (профильный уровень) и предназначено для текущего и тематического контроля знаний учащихся. Издание поможет ученику сориентироваться в тестовых заданиях, приобрести навыки быстрого и безошибочного заполнения бланка ответов, а также самостоятельно готовиться к работе с тестовыми заданиями и проверять свои знания и умения. Пособие можно использовать в комплексе с любым учебником, предназначенным для организации обучения на профильном уровне. Для учащихся 10 классов, учителей математики, студентов.


Nelin EP, Rohanin OM Algebra analysis begins Grade 10: Notebook for the
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·kills. The grant can be used in conjunction with any textbook designed to provide training on the profile level. For students in grade 10, math teachers and students.Пуди А.Ю., Дорошенко В.О., Нерух О.Г., Высшая математика. Ряди. Учебное пособие. Харків ХНУРЕ, 2014. – 244с
Учебное пособие содержит теоретический и практический материал по теории рядов. Подобраны задачи для практических аудиторных занятий. Составлены индивидуальные домашние задания, каждое из которых содержит 30 вариантов. Данное учебное пособие адресовано преподавателям и студентам для проведения практических занятий и для проведения самостоятельных работ в аудитории и выдаче ИДЗ по всем разделам курса.
Пуди А.Ю., Дорошенко В.О., Нерух О.Г.,Вища математика. Ряди. Навчальний посібник Харків ХНУРЕ, 2014. -244с
Навчальний посібник містить теоретичний та практичний матеріал з теорії рядів. Підібрані задачі для практичних аудиторних занять. Наведені індивідуальні домашні завдання, кожне з яких містить 30 варіантів. Даний навчальний посібник адресований викладачам і студентам для проведення практичних занять і проведення самостійних робіт у аудиторії і видачі ІДЗ з усіх розділів курсу.
Pudy A.E., Doroshenko V.A., Nerukh A.G. Higher Mathematics Series Part V Guidebook for Students and Teachers Recommended to issuing by the Meeting of the Higher Mathematic Department, Record № 8 From 20.01.2014 Kharkov 2014
The given guidebook includes theoretical and practical material on Theory of series. The problems for all practical lessons have been co
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Моторіна В.Г. Професійна компетентність вчителя математики профільної школи: Навчальний посібник для студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних ВНЗ. – Харків: ХНУ імені Г.С.Сковороди, 2014. – 268 стр.
У навчальному посібнику розкриваються методичні й технологічні аспекти навчання математики в профільній школі на засадах компетентнісного підходу, де компетентність – високий рівень володіння вчителем математики професійною діяльністю, здатність використовувати прийоми особистісного самовизначення і саморозвитку, вміння застосовувати компетенції у життєвих ситуаціях.
Посібник призначений для студентів майбутніх учителів математики та вчителів-практиків.


Моторина В.Г. Профессиональная компетентность учителя математики профильной школы: Учебное пособие для студентов естественно-математических специальностей педагогических вузов. - Харьков: ХНУ имени Сковороды, 2014.- 268 стр.
В учебном пособии раскрываются методические и технологические аспекты обучения математике в профильной школе на основе компетентностного подхода, где компетентность - высокий уровень владения учителем математики профессиональной деятельностью, способность использовать приемы личностного самоопределения и саморазвития, умение применять компетенции в жизненных ситуациях.
Пособие предназначено для студентов будущих учителей математики и учителей-практиков.


Motorina VG Professional competence profile school mathematics teacher: a manual for students of natural and mathematical skills teaching university. - Kharkiv, Kharkiv
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·s.Проскурня О.І., Проскурня І.П., Процай В.Ф. Визначений інтеграл Рімана (конспект лекцій для дистанційного навчання). Навчальнийпосібник для студентів фізико-математичних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів. – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2014. – 56 с.
В даному навчальному посібнику розкривається одне із центральних понять математичного аналізу і всієї математики – визначеного інтегралу Рімана. Розглянуто традиційний Рімановий спосіб визначення інтегралу як границі інтегральних сум, умови інтегровності та застосування визначеного інтеграла.


Проскурня А.И., Проскурня И.П., Процай В.Ф. Определенный интеграл Римана (конспект лекций для дистанционного обучения). Учебное пособие для студентов физико-математических факультетов высших педагогических учебных заведений. - Харьков: ХНПУ имени Г.С. Сковороды, 2014. - 56 с.
В данном учебном пособии раскрывается одно из центральных понятий математического анализа и всей математики - определенного интеграла Римана. Рассмотрен традиционный Риманов способ определения интеграла как предела интегральных сумм, условия интегрируемости и применения определенного интеграла.


Proskurnya AI, Proskurnya IP, Protsay VF Designated Riemann (lecture notes for distance learning).Textbook for students of phys
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Моторіна В.Г., Приймаков О.Г., Молявко О.І. Харківська математична школа. Навчальний посібник. Харків: Оберіг, 2014. 110с.
Цей навчальний посібник ставить на меті об’єднати найбільш визначних математиків-механіків Харкова 19-21 століть, згадати їх життєвий та творчий шлях, проаналізувати їх наукові школи та здобутки. Проведено аналіз основних творчих надбань таких визначних вчених-математиків, як М.В.Остроградський, О.М.Ляпунов, В.А.Стєклов, О.В.Погорєлов, Н.І. та О.І. Ахієзери, В.Л.Рвачов, Л.В.Курпа, Ю.О.Крашаниця, І.Б.Сіроджа, Ю.В.Гандель, О.А.Борисенко, Я.М.Жовнір, І.О.Наумов, М.А.Жихар, М.І.Мироненко та ін. Посібник адресовано студентам, аспірантам, які вивчають навчальну дисципліну «Історія математики» (ХНУ ім..В.Н.Каразіна, ХНПУ імені Г.С.Сковороди, УІПА ), може бути цікавим та корисним всім, хто захоплюється історією науки та історією Слобожанщини.


Моторина В.Г., Приймаков А.Г., Молявко А.И. Харьковская математическая школа. Учебное пособие. Харьков: Оберег, 2014. 110С.
Это учебное пособие ставит целью объединить наиболее выдающихся математиков-механиков Харькова 19-21 веков, вспомнить их жизненный и творческий путь, проанализировать их научные школы и достижения. Проведен анализ основных творческих достижений таких выдающихся ученых-математиков, как М.В.Остроградский, А.М.Ляпунов, В.А.Стеклова, О.В.Погорелов, Н.И. и О.И. Ахиезер, В.Л.Рвачов, Л.В.Курпа, Ю.О.Крашаниця, И.Б.Сироджа, Ю.В.Гандель, О.А.Борисенко, Я.М.Жовнир, И.О.Наумов, М.А.Жихар, М.И.Мироненко и др.. Пособие адресовано студентам, аспирантам, изучающим учебную дисциплину «История математики» (ХНУ им .. В.Н.Каразина, ХНПУ имени Г.С. Сковороды, УИПА), может быть интересным и полезным всем, кто увлекается историей науки и историей Слобожанщины.

Motorina VG Priymak AG Molyavko AI. Kharkov of
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Черновол-Ткаченко Р.І. Техніка управлінської діяльності – Х. : Вид. група «Основа», 2014. – 272 с.
У навчальному посібнику розглянуто складові техніки управлінської діяльності керівника навчального закладу: організацію та проведення нарад та засідань, ведення ділової документації, бібліотечної справи, тощо.
Рекомендовано керівникам навчальних закладів, студентам зі спеціальностей «Управління навчальним закладом» і «Менеджмент організацій і адміністрування(освіти)», слухачам курсів підвищення кваліфікації інститутів післядипломної освіти, практикам.


Черновол-Ткаченко Р.И. Техника управленческой деятельности. – Х.: Изд. группа «Основа», 2014. – 272 с.
В учебном пособии рассмотрены компоненты техники управленческой деятельности руководителя учебного заведения: организацию проведения совещаний и заседаний, ведение деловой документации, библиотечного дела и т.д.
Рекомендовано руководителям учебных заведений, студентам по специальностям «Управление учебным заведением» и «Менеджмент организаций и администрирование (образование)», слушателям курсов повышения квалификации институтов последипломного образования, практикам.


Chernovol-Tkachenko R.I. Management Activities Technology - Kh., Ed. group "Osnova", 2014. – 272 p. 
This book presents the Institution Head’s m
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Гречаник О. Є. Виховні системи навчальних закладів: теорія та практика / Укладач О. Є. Гречаник. – Х.: Вид. група «Основа», 2014. – 224 с.
У навчально-методичному посібнику розкрито теоретичні основи створення виховної системи навчального закладу, розглянуто доцільність використання системного підходу до управління виховною діяльністю. Наведено приклади виховних систем загальноосвітніх навчальних закладів України, подано діагностичний інструментарій для оцінювання рівня якості розвитку виховної системи школи, рівня вихованості учнів, рівня розвитку дитячого колективу тощо.
Рекомендовано для директорів і заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів, слухачів системи післядипломної педагогічної освіти.


Гречаник Е. Е. Воспитательные системы образовательных учреждений: теория и практика / Составитель Е. Е. Гречаник. – Х.: Изд. группа «Основа», 2014. – 224 с.
В учебно-методическом пособии раскрыты теоретические основы создания воспитательной системы учебного заведения, рассмотрена целесообразность использования системного подхода к управлению воспитательной деятельностью. Приведены примеры воспитательных систем общеобразовательных учебных заведений Украины, представлен диагностический инструментарий для оценивания уровня качества развития воспитательной системы школы, уровня воспитанности учеников, уровня развития детского коллектива и т. д.
Рекомендовано для директоров и заместителей директоров общеобразовательных учебных заведений, слушателей системы последипломного педагогического образования.·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·of the school, the level of discipleship, the level of development of a group of children, ets.
Recommended for directors and deputy directors of secondary schools, students of postgraduate education.Григораш В. В. Концепції та програми розвитку школи / укл. В. В. Григораш. – Х.: Вид. група «Основа», 2014. – 224 с.
У збірці представлені зразки концепцій, стратегічних проектів і планів, програм розвитку загальноосвітніх навчальних закладів.
Для керівників навчальних закладів.

Григораш В. В. Концепции и программы развития школы. – Харьков: Основа, 2014. – 224 с.
В сборнике представлены образцы концепций, стратегических проектов и планов, программ развития общеобразовательных учебных заведений. Для руководителей учебных заведений.


Grigorash V. Concept and development program of the school. – Kharkiv: Osnova, 2014. – 224 p.
The collection of samples concepts of strategic projects and plans, and programs of secondary schools. For school leaders.Григораш В. В. Маркетингова діяльність директора школи / В. В. Григораш. – Х.: Вид. група «Основа», 2014. – 224 с.
У книзі представлена система маркетингової діяльності в освіті: аналіз зовнішнього середовища, реклама й імідж навчального закладу, організація платних послуг тощо. Відсутність спеціальної освіти керівників у поєднанні з розширенням сфери маркетингової діяльності зумовлює особливу актуальність цього посібника.
Для керівників навчальних закладів.


Григораш В. В. Маркетинговая деятельность директора школы. – Харьков: Основа, 2014. – 224 с.
В книге представлена система маркетинговой деятельности в образовании: анализ внешней среды, реклама и имидж учебного заведения, организация платных услуг и тому подобное. Отсутствие специального образования руководителей в сочетании с расширением сферы маркетинговой деятельности обусловливает особую актуальность данного руководства. Для руководителей учебных заведений.


Grigorash V. Marketing activities of school leaders. – Kharkiv: Osnova, 2014. – 224 p.
The book represents a system of marketing activities in educati
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Темченко О. В. Управління якістю: Навчально-методичний посібник. У 2-х частинах. Частина 1 /О. В. Темченко. – Х.: ХНПУ, 2014. – 65 с.
Навчально-методичний посібник присвячений організації вивчення курсу «Управління якістю». У виданні містяться матеріали, які дозволяють студентам під час вивчення дисципліни ефективніше організовувати свою самостійну роботу, готуючись до самінарсько-практичних занять, поточного та підсумкового контролю, виконання індивідуально-творчого завдання, написання курсової та дипломної робіт. Матеріали рекомендується використовувати для підготовки до занять з навчального курсу «Управління якістю». Видання адресоване слухачам інституту післядипломної освіти зі спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування».


Темченко О.В. Управление качеством.: Учебно-методическое пособие. В 2-х частях. Часть 1 / О. В. Темченко. – Х.: ХНПУ, 2014. – 65 с.
Учебно-методическое пособие посвящено организации изучения курса «Управление качеством». В издании содержатся материалы, которые позволяют студентам во время изучения дисциплины эффективнее организовывать свою самостоятельную работу, готовясь к семинарско-практическим занятиям, текущему и итоговому контролю, выполнению индивидуально-творческого задания, написанию курсовой и дипломной работ. Материалы рекомендуется использовать при подготовке к занятиям по учебному курсу «Управление качеством». Издание адресовано слушателям института последипломного образования по специальности «Менеджмент организаций и администрирование».


Temchenko O. Qualit
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Management". Publication is addressed to students of the Institute of Postgraduate Studies in the specialty "Management and administration".Хижняк М.В. Психологія груп: навчальний посібник. 2-е вид. доп./ М.В. Хижняк. – Харків: ХНПУ, 2014. – 172 с.
У навчально-методичному посібнику розглянуто соціально-психологічні особливості малих груп. Проаналізовано основні характеристики груп: структурні і динамічні. Представлено закономірності розвитку, згуртованості і лідерства в групах. Окрема глава присвячена огляду феноменів впливу групи.
У посібник включені тести для самоперевірки знань за кожною темою, а також практичні матеріали психологічного забезпечення вивчення груп і групових процесів.
Книга адресована студентам психологічних факультетів, слухачам факультету підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки, що навчаються за напрямком і спеціальностями психології, керівникам, а також практикам, орієнтованим на засоби і форми соціально-психологічного впливу.


Хижняк М.В. Психология групп: Учебное пособие. 2-е изд. доп. / М.В. Хижняк. - Харків: ХНПУ, 2014. - 172 с.
В учебном пособии рассмотрены социально-психологические особенности малых групп. Проанализированы основные характеристики групп: структурные и динамические. Представлены закономерности развития, сплоченности и лидерства в группах. Отдельная глава посвящена обзору феноменов влияния группы.
В пособие включены тесты для самопроверки знаний по каждой теме, а также практические материалы психологического обеспечения изучения групп и групповых процессов.
Книга адресована студентам психологических факультетов, слушателям факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки, обучающимся по направлению и специальностям психологии, руководителям, а также практикам, ориентированным на средства и формы социально-психологического воздействия.


М. Khizhnyak. Group psychology: Tutorial. 2nd enlarged edit. / M. Khizhnyak. - Kharkіv: KHNPU, 2014. - 172 p.
The tutorial covers the psychosocial characteristics of small groups. Here’re analyzed the
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·o are studying the psychology, managers and practitioners, focused on the means and forms of social and psychological iinfluence.

Хлєбнікова Т.М. Управління трудовими ресурсами : Навчально-методичний посібник для студентів ІПО зі спеціальності 8.18010020 «Управління навчальним закладом»/ Т. М. Хлєбнікова – Харків: ХНПУ, 2014. – 130 с.
Матеріали містять варіант методичного забезпечення самостійної та індивідуальної роботи із залікового модуля «Управління трудовими ресурсами» у змісті підготовки магістрів в Інституті післядипломної освіти: робоча навчальна програма залікового модуля, методичні рекомендації до семінарських та лабораторно-практичних занять, рекомендації до виконання індивідуального науково-дослідного завдання (ІНДЗ), питання до іспиту.


Хлебникова Т.Н. Управление трудовыми ресурсами: Научно-методическое пособие для студентов ИПО по специальносты 8.18010020 «Управление учебным заведением»/ Т. .Н. Хлебникова. – Харьков: ХНПУ, 2014. – 130 с.
Материалы содержат вариант методического обеспечения самостоятельной и индивидуальной работы зачетного модуля «Управление трудовыми ресурсами» в содержании подготовки магистров в Институте последипломного образования: рабочая учебная программа, методические рекомендации к семинарским и лабораторно-практическим занятиям, рекомендации по выполнению индивидуального научно-исследовательского задания (ИНДЗ), вопросы к экзамену.


T. M. Khlebnikova. Human Resource Management: Scientific- methodical manual for students of post-graduation university in specialty 8.18010020 "Management of the institution"/ T. M. Khlebnikova – Kharkіv: KHNPU, 2014. -130 p.
Materials contains a variant of methodological providing of independent and individual work of test module "Human Resources Management" in the content of training for masters degree in the Institute of Postgraduate Education: working training program of test module, methodical recommendations for seminars and laboratory practicums, recommendations individual scientific research task (ISRT), exam's questions.Педагогіка: підручник для студентів вищих навчальних закладів [за заг. ред. І.Ф.Федоренка]. - Харків: Фоліо, 2014. – 491 с.
Підручник розраховано для студентів вищих навчальних закладів.
У систематизованому вигляді представлено загальні питання педагогіки (предмет, завдання, система педагогічних наук), методологія і методи педагогічних досліджень, основи дидактики, виховання, управління, а також історія становлення й розвитку вищої освіти в Україні.


Педагогика: учебник для студентов высших учебных заведений [под общ. ред. І.Ф.Федоренка]
Учебник рассчитан для студентов высших учебных заведений.
В систематизированном виде представлены общие вопросы педагогики (предмет, задачи, система педагогических наук), методология и методы педагогических исследований, основы дидактики, воспитания, управления, а также история становления и развития высшего образования в Украине.


Pedagogy: a textbook for students of higher educational institutions [General ed. by I.F. Fedorenko]
The textbook is designed for students of higher educ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Микитюк О.М., Криштоф С.Д.
Естетичне виховання у школах Слобожанщини (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): історико-педагогічний аспект: навчальний посібник / [С.Д. Криштоф, О.М. Микитюк, В.В., В.В.Ворожбіт-Горбатюк, Н. Д. Янц]; Харк. нац. пед.ун-т імені Г. С. Сковороди. – Х.: Видавець Іванченко І. С., 2014. – 166, [2] с.
У навчальному посібнику для студентів-бакалаврів, майбутніх учителів загальноосвітніх шкіл представлено результати дослідження питань естетичного виховання дітей у школах Слобожанщини засобами образотворчого мистецтва. Конкретизовано регіональні особливості формування змістової і методичної частин здійснення естетичного виховання на уроках.


Микитюк А.Н., Криштоф С.Д.
Эстетическое воспитание в школах Слобожанщины (вторая половина XIX - начало ХХ века): историко-педагогический аспект: учебное пособие / [С.Д. Криштоф, А.Н. Микитюк, В.В., В.В.Ворожбит-Горбатюк, Н.Д.Янц]; Харьк. нац. пед.ун-т имени Г. С. Сковороды. - М .: Издатель Иванченко И.С., 2014. – 166, с.
В учебном пособии для студентов-бакалавров, будущих учителей общеобразовательных школ представлены результаты исследования проблем эстетического воспитания детей в школах Слобожанщины средствами изобразительного искусства. Конкретизированы региональные особенности формирования содержательной и методической частей реализации эстетического воспитания на уроках.


A. M. Mykytyuk, S.D. Krzysztof
Estetic education at schools of Slobozhanshchina (second half of XIX - beginning of XX century): historical and pedagogical aspect: Tutori
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Тушева В.В. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник; УМО НАПН України. - Харків: «Федорко», 2014 – 407 с. (схвалено Міністерством освіти і науки України (лист № 14. 1 / 12 – Г 671 від 07. 05. 2014)
В навчальному посібнику розглядаються питання, що до методології, логіки і організації педагогічного дослідження, його методи і методика проведення, способи одержання і переробки інформації в навчально-дослідній роботі студентів. Висвітлюються деякі наукознавчі питання, можливі способи осмислення таких когнетивних конструктів, як «наука», «науковий ідеал», «стиль наукового мислення». Акцентується увага на розкритті науково-дослідницької культури майбутнього вчителя як особистісного феномену в умовах фундаменталізації та універсалізації вищої освіти, «онаучнення» сучасного освітнього простору, аналізуються історичні аспекти розвитку науково-дослідницької культури в освіті. Пропонуються приклади з десертаційних робіт стосовно написання наукового апарату дослідження, які мають практичне значення, дозволяють студентам простежити взаємозв’язок між науковими категоріями, дають уявлення про наявний спектр досліджених проблем в галузі мистецької педагогіки.
Посібник адресується студентам вищої педагогічної школи, зокрема музичних спеціальностей, вчителям, аспірантам, рекомендується застосовувати в системі післядипломної педагогічної освіти.


Тушева В.В. Основы научных исследований: Учебное пособие; УМО АПН Украины. - Харьков: «Федорко», 2014 - 407 с. (одобрено Министерством образования и науки Украины (письмо № 14. 1/12 - Г 671 от 07.05. 2014)
В учебном пособии рассматриваются вопросы, методологии, логики и организации педагогического исследования, его методы и методика проведения, способы получения и переработки информации в учебно-исследовательской работе студентов. Освещаются некоторые науковедческие вопросы, возможные способы осмысления таких когнетивних конструктов, как «наука», «научный идеал», «стиль научного мышления». Акцентируется внимание на раскрытии научно-исследовательской культуры будущего учителя как личностного феномена в условиях фундаментализации и универсализации высшего образования, «онаучнення» современного образовательного пространства, анализируются исторические аспекты развития научно-исследовательской культуры в образовании. Предлагаются примеры из десертационных работ по написанию научного аппарата исследования, имеющие практическое значение, позволяют студентам проследить взаимосвязь между научными категориями, дают представление об имеющемся спектре исследований проблем в области художественной педагогики.
Пособие адрессуется студентам высшей педагогической школы, в частности музыкальных специальностей, учителям, аспирантам, рекомендуется применять в системе последипломного педагогического образования.


V.V. Tushevа Basic scientific research: a manual; UMO NAPS Ukraine. - Kharkov "Fedorko", 2014 - 407 p. (approved by the Ministry of Education and Science of Ukraine (letter № 14. 1/12 - D 671 from 07.05. 2014)
In the manual addresses issues with the methodology and logic of educational res
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·her education.
13 LINK \l "_Toc358897886" 14МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ15


Ігри і практичні заняття для розвитку дитини від 3 до 6 років. Методичні рекомендації для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю «Дошкільна освіта» / Г.В. Бурма, Л.П. Старікова. – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2014. – 39с.
Анотація. Методичний посібник містить практичні заняття та ігри, призначені для розвитку уваги, емоційності, пам’яті, мови, уміння спілкуватися дітей 3-6 років. Враховуючи вікові особливості, пропонуються ігри з піском, водою, тістом, спеціальними дидактичними іграшками та матеріалами (від 3-х років); набори геометричних форм, мозаїки для викладання нескладних візерунків, різні настільні ігри, які формують окомір, координацію рухів рук, ігри на побутові теми, з природними матеріалами, рухливі ігри (4-6 років).
Мета методичних рекомендацій – надати допомогу батькам, вихователям, студентам в організації ігор дітей для набуття ними певних навичок, формування самостійності на основі свободи вибору, фантазії і творчості.


Аннотация. Методическое пособие содержит практические занятия и игры, предназначенные для развития внимания, эмоциональности, памяти, речи, умение общаться детей 3-6 лет. Учитывая возрастные особенности, предлагаются игры с песком, водой, тестом, специальными дидактическими игрушками и материалами (от 3-х лет); наборы геометрических форм, мозаики для выкладывания несложных узоров, различные настольные игры, которые формируют глазомер, координацию движений рук, игры на бытовые темы, с природными материалами, подвижные игры (4-6 лет).
Цель методических рекомендаций – оказать помощь родителям, воспитателям, студентам в организации игр детей для получения ими определенных навыков, формирования самостоятельности на основе свободы выбора, фантазии и творчества.


Summary. The teaching aids contain practical lessons and games to develop attention, emotionality, memory, speech and ability to communicate of 3-6 year-old children. Taking into account age-related peculiarities, games with sand
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ion and creativity.


13 LINK \l "_Toc358897887" 14ІНШІ ВИДАННЯ15


Алексик І. М. «Тихо осінь ходить гаєм»: Збірка сценаріїв осінніх свят для дітей дошкільного віку  Харків: ХНПУ імені  Г.С. Сковороди, 2014. – 68 с.
В сучасних умовах в нашій країні зростають вимоги до виховання і навчання підростаючого покоління. «Базовий компонент дошкільної освіти», як державний стандарт, визначає основне завдання дошкільної освіти - не стільки озброїти дитину системою галузевих знань, скільки наукою життя. Так, його змістовна лінія «Світ мистецтва» орієнтує педагогів на розкриття образотворчого, музичного, театрального і літературного мистецтва.
Одним із шляхів реалізації поставленого глобального завдання є прилучення дітей дошкільного віку до мистецтва. Залучення дошкільнят до скарбниці вітчизняного та світового мистецтва має різні форми організації відповідної  роботи   це,   передусім,   найцікавіші   і   найбільш   поширені   у дитячому садку – свята і розваги.
Начало формы
У збірці представлені авторські розробки сценаріїв свят та розваг осіннього циклу для дітей дошкільного віку. Деякі матеріали можуть застосовуватися при проведенні відповідних свят у початковій школі.
Для студентів факультетів дошкільної освіти, початкового навчання, музичних керівників ДНЗ, учителів музичного мистецтва та учителів початкових класів, педагогів – організаторів.


Алексик И. Н. «Тихо осень ходит рощей»: Сборник сценариев осенних праздников для детей дошкольного возраста Харьков: ХНПУ имени Г.С. Сковороды, 2014. - 68 с.
В современных условиях в нашей стране растут требования к воспитанию и обучению подрастающего поколения. «Базовый компонент дошкольного образования», как государственный стандарт, определяет основную задачу дошкольного образования - не столько вооружить ребенка системой отраслевых знаний, сколько наукой жизни. Так, его содержательная линия «Мир искусства» ориентирует педагогов на раскрытие изобразительного, музыкального, театрального и литературного искусства.
Одним из путей реализации поставленной глобальной задачи является приобщение детей дошкольного возраста к искусству. Привлечение дошкольников в сокровищницу отечественного и мирового искусства имеет различные формы организации соответствующей работы это прежде интересные и наиболее распространенные в детском саду - праздники и развлечения.
В сборнике представлены авторские разработки сценариев праздников и развлечений осеннего цикла для детей дошкольного возраста. Некоторые материалы могут применяться при проведении соответствующих праздников в начальной школе.
Для студентов факультетов дошкольного образования, начального образования, музыкальных руководителей ДОУ, учителей музыкального искусства и учителей начальных классов, педагогов – организаторов.


Aleksyk Irina "Quiet autumn walks grove": Build scripts autumn h
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·For students of pre-school education, primary education, music director of kindergarten, teachers, music teachers and primary school teachers - the organizers.

13 LINK \l "_Toc358897942" 14ПСИХОЛОГІЧНІНАУКИ15


13 LINK \l "_Toc358897883" 14МОНОГРАФІЇ15


Хомуленко Т.Б. Психологія темпоральності особистості : віковий аспект : [монографія] / Т. Б. Хомуленко, С. І. Бабатіна. – Херсон: Видавництво ПП В.С. Вишемирський, 2014. – 13 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 14315 с.
Монографія присвячена дослідженню психологічних особливостей темпоральності як індивідуальної властивості особистості студента. В роботі подано теоретичне обґрунтування, методичні засади та результати емпіричного дослідження, в ході якого було визначено, що темпоральність є психічною властивістю особистості, що визначає усвідомлене відношення людини до часу, здатність моделювання когнітивної, емоційно-вольової та поведінкової складових і має регулятивний характер. Теоретично обґрунтовано, що темпоральність особистості є багатоаспектним чинником розвитку, який важливіше формувати у період навчання у ВНЗ, визначений характер зв’язків психологічної структури темпоральності у студентів на початку та в кінці навчання у вищому навчальному закладі. Розроблена розвивально-корекційна програма спрямована на формування конструктивної форми темпоральності особистості в студентському віці.
Для викладачів, аспірантів, студентів гуманітарних спеціальностей.


Хомуленко Т. Б., Бабатина С. И. Психология темпоральности личности : возрастной аспект : [монография]
Монография посвящена исследованию психологических особенностей темпоральности как индивидуального свойства личности студента. В работе представлено теоретическое обоснование, методические принципы и результаты эмпирического исследования, в ходе которого было определено, что темпоральность является психическим свойством личности, которое определяет осознанное отношение человека ко времени, способность моделирования когнитивной, эмоционально-волевой и поведенческой составляющих и имеет регулятивный характер. Теоретически обосновано, что темпоральность личности является многоаспектным фактором развития, которое важнее формировать в период обучения в ВУЗе, определен характер связей психологической структуры темпоральности у студентов в начале и в конце обучения в высшем учебном заведении. Разработанная развивающе-коррекционная программа направлена на формирование конструктивной формы темпоральности личности в студенческом возрасте.
Для преподавателей, аспирантов, студентов гуманитарных специальностей.


Khomulenko T
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·directed on formation of a constructive form of a temporality of the personality at student's age.
For teachers, graduate students, students of humanitarian specialties.Територіальна громада: управління розвитком: моногр. / [за ред. Ю. О. Куца, О. В. Решевець]. – Харків : Вид-во „Константа”, 2013. – 540 с.
У монографії розглянуто теоретико-методологічні засади механізмів управління розвитком територіальної громади, висвітлено її дієвий потенціал у контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні.
Призначено для науковців та фахівців, що займаються проблематикою державного управління, місцевого самоврядування й управління розвитком територіальної громади, керівників та працівників місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також докторантів, аспірантів і слухачів магістерської форми підготовки з державного управління та державної служби


Территориальная общность: управление развитием : монография / [под ред. Ю.А. Куца, Е.В. Решевец]. – Харьков: Изд-во «Константа», 2013. – 540 с.
В монографии рассмотрены теоретико-методологические основы механизмов управления развитием территориальной общины, освещен ее эффективный потенциал в контексте административно-территориальной реформы в Украине.
Предназначена для ученых и специалистов, занимающихся проблематикой государственного управления, местного самоуправления и управления развитием территориальной общины, руководителей и работников местных органов государственной исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также докторантов, аспирантов и слушателей магистерской формы подготовки государственного управления и государственной службы


Territorial community: development management: monograph / [ed. Y.О. Kuts, O.V. Reshevets]. – Kharkiv: Publishing house
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·of the local state executive bodies and local authorities, as well as doctoral students, graduate students and students of master forms of training of public administration and public serviceПозднякова-Кирбят’єва Е.Г. Соціологія соціально-історичної пам’яті: теоретико-методологічні та емпіричні студії: монографія / Е.Г. Позднякова-Кирбят’єва. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014. – 400с
У монографії розглянуто теоретичні аспекти сутності соціально-історичної пам’яті та методологічні засади її вивчення. Надано аналіз концепцій соціальної та історичної пам’яті в європейській та гуманітарній традиції. Розкрито механізми та процеси функціонування соціально-історичної пам’яті. Визначено особливості соціально-історичної пам’яті у сучасну епоху. Наведено результати емпіричних досліджень соціально-історичної пам’яті українського населення щодо Другої світової війни.
Для соціологів, істориків, фахівців, що цікавляться проблематикою соціальної пам’яті

Позднякова-Кирбятьева Э.Г. Социология социально-исторической памяти: теоретико-методологические и эмпирические студии: монография / Э.Г. Позднякова-Кирбятьева. – Запорожье: Запорожский национальный университет, 2014. – 400с.
В монографии рассмотрены теоретические аспекты сущности социально-исторической памяти и методологические основы ее изучения. Дан анализ концепций социальной и исторической памяти в европейской и гуманитарной традиции. Раскрыты механизмы и процессы функционирования социально-исторической памяти. Определены особенности социально-исторической памяти в современную эпоху. Приведены результаты эмпирических исследований социально-исторической памяти украинского населения относительно Второй мировой войны.
Для социологов, историков, специалистов, интересующихся проблематикой социальной памяти


Pozdnjakova-Kirbyateva E.G. Sociology of social and historical memory: theoretical and methodological and empirical studies: Monograph / E.G. Pozdnjakova-Kirbyateva. – Zaporozhye, Zaporizhzhya National University, 2014 – 400c.
This monograph discuss
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· is for sociologists, historians and specialists interested in issues of social memoryДорожко І.І. Родинне виховання у сучасних соціокультурних контекстах: філософсько-освітній аспект: монографія / Т.І. Дорожко. – X.: ФОП Брові О.В., 2013. – 364 с.
У монографії розглядається родинне виховання у сучасних соціокультурних контекстах (філософсько-освітній аспект). Розширено проблемне поле сучасної філософії освіти через обґрунтування трансверсальних стратегій родинного виховання, його можливостей як специфічної інтеркультурної і субкультурної комунікації.
Монографію адресовано освітнім та суспільним інституціям, педагогічній громадськості, батькам та дітям.


Дорожко И.И. Семейное воспитание в современных социокультурных контекстах: философско-образовательный аспект: монография.
В монографии рассматривается семейное воспитание в современных социокультурных контекстах (философско-образовательный аспект). Расширено проблемное поле современной философии образования через обоснование трансверсальных стратегий семейного воспитания, его возможностей как специфической интеркультурной и субкультурной коммуникации.
Монография адресована образовательным и общественным институтам, педагогической общественности, родителям и детям.


Dorozhko I.I. Family education in conte
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Дорожко І.І., Прокопенко І.Ф. Практики родинного виховання у суспільстві ризику: філософсько-освітній аспект. Розділ із монографії. Суспільне покликання філософії освіти у сучасних соціокультурних контекстах: монографія / кол. авторів; редкол.: М. Д. Култаєва (голова), Н.В. Радіонова (заступник голови); Мін-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – X.: ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – 388 с.

Дорожко И.И., Прокопенко И.Ф. Практики семейного воспитания в обществе риска: философско-образовательный аспект. Раздел с монографии. Общественное призвание философии образования в современных социокультурных контекстах.

Dorozhko I.I., Prokopenko I. Practice of family education in risk society: philosophical and educational aspect. Section of the monograph. Public vocation of philosophy of education in contemporary cultural contexts.Микитюк С.О. Ресурсний підхід – перспективи й можливості використання. Розділ із монографії. Суспільне покликання філософії освіти у сучасних соціокультурних контекстах: монографія / кол. авторів; редкол.: М. Д. Култаєва (голова), Н.В. Радіонова (заступник голови); Мін-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – X.: ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – 388 с.
У колективній монографії обґрунтовується суспільна значущість філософії освіти, розглядаються її актуальні проблеми у сучасних соціокультурних контекстах, аналізуються теоретичні можливості різних підходів та міждисциплінарних синтезів у спільному проблемному полі філософії освіти, культурної та соціальної антропології, а також соціальної філософії, виявляються освітні ризики і небезпеки, пов'язані з прискореним конституюванням суспільства знань, розкривається виховний потенціал суспільства знань. Автори монографії приділяють особливу увагу філософському обґрунтуванню світоглядного та національно-патріотичного виховання, стратегіям духовного оновлення українського суспільства та відповідним виховним практикам.
Для науковців, аспірантів, викладачів і студентів ВНЗ, широкого загалу читачів.


Микитюк С.А. Ресурсный подход – перспективы и возможности использования. Раздел с монографии. Общественное призвание философии образования в современных социокультурных контекстах.
В коллективной монографии обосновывается общественная значимость философии образования, рассматриваются ее актуальные проблемы в современных социокультурных контекстах, анализируются теоретические возможности различных подходов и междисциплинарных синтезов в общем проблемном поле философии образования, культурной и социальной антропологии, а также социальной философии, выделяются образовательные риски и опасности, связанные с ускоренным конституированием общества знаний, раскрывается воспитательный потенциал общества знаний. Авторы монографии уделяют особое внимание философскому обоснованию мировоззренческого и национально-патриотического воспитания, стратегиям духовного обновления украинского общества и соответствующим воспитательным практикам.
Для научных работников, аспирантов, преподавателей и студентов вузов, широкого круга читателей.


Mykytyuk S.O. Resource Approach – prospects and possibilities of use. Section of the monograph. Public vocation of philosophy of education in contemporary cultural contexts.
In the monograph is justified by the importance of the social
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Суспільне покликання філософії освіти у сучасних соціокультурних контекстах: монографія/ кол.авторів; редкол.: М.Д.Култаєва (голова), Н.В.Радіонова (заступник голови); Мін-во освіти і науки України, Харк.нац.пед.ун-т імені Г.С.Сковороди. – Х.: ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – 388 с.
У колективній монографії обґрунтовується суспільна значущість філософії освіти, розглядаються її актуальні проблеми у сучасних соціокультурних контекстах, аналізуються теоретичні можливості різних підходів та міждисциплінарних синтезів у спільному проблемному полі філософії освіти, культурної та соціальної антропології, а також соціальної філософії, виявляються освітні ризики і небезпеки, пов’язані з прискореним конституюванням суспільства знань, розкривається виховний потенціал суспільства знань. Автори монографії приділяють особливу увагу філософському обґрунтуванню світоглядного та національно-патріотичного виховання, стратегіям духовного оновлення українського суспільства та відповідним виховним практикам.
Для науковців, аспірантів, викладачів і студентів ВНЗ, широкого загалу читачів.


Общественное призвание философии образования в современных социокультурных контекстах: монография/ кол.авторив; редкол.: М.Д.Култаева (председатель), Н.В.Радионова (заместитель председателя); Мин-во образования и науки Украины, Харк.нац.пед.ун-т имени Г.С.Сковороди. – Х.: ООО «Щедрая усадьба плюс», 2014. – 388 с.
В коллективной монографии обосновывается общественная значимость философии образования, рассматриваются ее актуальные проблемы в современных социокультурных контекстах, анализируются теоретические возможности разных подходов и междисциплинарных синтезов в общем проблемном поле философии образования, культурной и социальной антропологии, а также социальной философии, раскрываются образовательные риски и опасности, связанные с ускоренным конституированием общества знаний, раскрывается воспитательный потенциал общества знаний. Авторы монографии уделяют особое внимание философскому обоснованию мировоззренческого и национально-патриотического воспитания, стратегиям духовного обновления украинского общества и соответствующим воспитательным практикам.
Для научных работников, аспирантов, преподавателей и студентов ВУЗА, широкой общественности читателей.


The public calling of philosophy of educat
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·rkers, graduate students, teachers and students of INSTITUTE of higher, wide public of readers.Садоха  О., Варич Н. Стратегії відновлення справедливості в полі освіти:  Монографія. – Х.: Харківське історико-філологічне товариство, 2014. – 196с.(друк.аркушів – 11,4).
У монографії здійснено аналіз репрезентацій справедливості, висвітлено новітні стратегії відновлення справедливості в соціально-правовому полі освіти України в сучасних контекстах.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх тих, хто цікавиться проблемами українознавства, філософії освіти, комунікативних практик, зокрема освітніх.


Садоха О., Варич Н. Стратегии возобновления справедливости в поле образования: Монография. – Х.: Харьковское историко-филологическое общество, 2014. – 196 с.
В монографии осуществлен анализ репрезентаций справедливости, освещены новейшие стратегии восстановления справедливости в социально-правовом поле образования Украины в современных контекстах.
Для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов, всех, кто интересуется проблемами украиноведения, философии образования, коммуникативных практик, в том числе образовательных.


Sadokha of O., Varich N. Strategy for the restoration of justice in the field of education: Monograph. – Kh.: Kharki
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ15


Соціально-психологічні складові соціальної роботи з учасниками бойових дій: [методичний посібник] / Розробник-укладач Г. І. Ломакін. – Харків : «Оберіг», 2014. – 168 с.
У посібнику розглянуто особливості соціальної роботи в Україні, соціально-психологічні характеристики та особистісні властивості, притаманні ветеранам, учасникам бойових дій; визначені головні причини соціально-психологічної дезадаптації означеної категорії громадян, шляхи подолання наслідків (посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), психологічні розлади і т.д.) участі у бойових діях; надані рекомендації щодо соціально-психологічної роботи з ветеранами (психологічні та юридичні складові соціальної роботи) на шляху подолання особистісних та вікових криз. Особливу увагу приділено формуванню посттравматичних стресових розладів, їх наслідків та шляхів подолання в реадаптації та інтеграції ветеранів в умовах мирного життя, а також збереженню працездатності та здоров’я.
Посібник рекомендовано працівникам соціальних служб, психологам, керівникам громадських організацій, які займаються вирішенням соціально-психологічних проблем учасників бойових дій.


Социально-психологические составляющие социальной работы с участниками боевых действий: [методическое пособие] / Разработчик-составитель Г. И. Ломакин.
В пособии рассмотрены особенности социальной работы в Украине, социально-психологические характеристики и личностные свойства, присущие ветеранам, участникам боевых действий; определены главные причины социально-психологической дезадаптации этой категории граждан, пути преодоления последствий участия в боевых действиях (посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), психологические расстройства и т.д.); представлены рекомендации для социально-психологической работы с ветеранами на пути преодоления личностных и возрастных кризисов. Особое внимание уделено формированию посттравматических стрессовых расстройств, их последствий и путей преодоления в реадаптации и интеграции ветеранов в условиях мирной жизни, а также сохранению трудоспособности и здоровья.
Пособие рекомендовано работникам социальных служб, психологам, руководителям общественных организаций, которые занимаются решением социально-психологических проблем участников боевых действий.


Social-psychological components of soci
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· organizations who are engaged in the solution of social and psychological problems of participants of military operations.

13 LINK \l "_Toc358897886" 14МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ15


Туріщева Людмила Василівна. Культура керівника: психологічні аспекти / Л. В. Туріщева. – X. : Вид. група «Основа», 2013. – 128 с. – (Бібліотека журналу «Управління школою»; Вип. 12 (132).
У книзі подано методичні рекомендації з проблем формування управлінської культури (психологічний аспект). Автор наводить методики, анкети, вправи для формування культури спілкування, мислення, проведення нарад тощо. Пропонований матеріал можна використовувати для проведення тренінгів і для самоосвіти керівника.
Для керівників навчальних закладів, практичних психологів.


Турищева Людмила Васильевна. Культура руководителя: психологические аспекты.
В книге представлены методические рекомендации по проблемам формирования управленческой культуры (психологический аспект). Автор приводит методики, анкеты, упражнения для формирования культуры общения, мышления, проведения совещаний. Предлагаемый материал можно использовать для проведения тренингов и для самообразования руководителя.
Для руководителей учебных заведений, практических психологов.


Turischeva Ludmila. Culture leader: Psychological Aspects
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·14ІНШІ ВИДАННЯ15


Політологія : навч. енцикл. словник довідн. для студ. ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. – 779 с.
Навчальний енциклопедичний словник-довідник охопив аналіз основних категорій політичної науки. Звернено увагу на ті поняття, які є базовими при вивченні курсів «Політологія», «Історія політичної думки», «Історія політико-правових вчень», «Основи демократії» та ін. Підготовлений провідними українськими науковцями-політологами, істориками, соціологами, філософами.
Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ, політичних діячів, а також для усіх, хто цікавиться політикою та політичною наукою


Политология: учебный энциклопедический словарь-справочник. для студентов вузов I-IV уровней аккредитации /
По науч. ред. Н.М. Фомы [В. Н. Денисенко, А.М. Сорба, Л.Я. Угрин и др.]. – Львов: «Новый Свет - 2000», 2014. – 779 с.
Учебный энциклопедический словарь-справочник охватывает анализ основных категорий политической науки. Обращено внимание на те понятия, которые являются базовыми при изучении курсов «Политология», «История политической мысли», «История политико-правовых учений», «Основы демократии» и др. Подготовлен ведущими украинскими учеными-политологами, историками, социологами, философами.
Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, политических деятелей, а также для всех, кто интересуется политикой и политической наукой


Political science: academic encyclopedia catalog. for students of I-IV ac
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ns, sociologists and philosophers.
It is for students, graduate students, university professors, politicians, and also for everyone who is interested in politics and political scienceІсторія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред.. Н.М. Хоми [В.М. Денисенко, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]. – Львів: Новий світ-2000, 2014. – 766с.
Навчальний енциклопедичний словник-довідник охопив аналіз поглядів близько 600 представників вітчизняної та зарубіжної політичної, політико-правової думки. Звернено увагу на персоналії, підходи яких аналізуються при вивченні курсів «Політологія», «Історія політичної думки», «Історія політико-правових вчень», «Основи демократії» та ін..
Підготовлений провідними українськими науковцями-політологами, істориками, соціологами, філософами.
Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ, політичних діячів, а також для усіх, хто цікавиться політикою та політичною наукою

История политической мысли: учебный энциклопедический словарь-справочник для студентов высш. учеб. зав. / Под общей ред. Н.М. Фомы [В.Н. Денисенко, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов и др.]. – Львов: Новый мир-2000, 2014. – 766с.
Учебный энциклопедический словарь-справочник охватывает анализ взглядов около 600 представителей отечественной и зарубежной политической, политико-правовой мысли. Акцентировано внимание на персоналии, подходы которых анализируются при изучении курсов «Политология», «История политической мысли», «История политико-правовых учений», «Основы демократии» и др. Подготовленный ведущими украинскими учеными-политологами, историками, социологами, философами.
Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, политических деятелей, а также для всех, кто интересуется политикой и политической наукой


History of Political
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Зошит на друкованій основі з вікової психології: робочий зошит для студентів 3-го курсу за спец. / Дорожко І.І., Туріщева Л.В. – Харків: видання друге, 2014. – 52 с.
Зошит на друкованій основі з вікової психології складений з урахуванням особливостей програмного матеріалу робочої програми для студентів педагогічних спеціальностей. Зошит призначений для особистого використання студентом під час вивчення дисципліни у межах аудиторних та самостійних занять.

Тетрадь на печатной основе по возрастной психологии: рабочая тетрадь для студентов 3-го курса по спец. / Дорожко И.И., Турищева Л.В.
Тетрадь на печатной основе по возрастной психологии составлена с учетом особенностей программного материала рабочей программы для студентов педагогических специальностей. Тетрадь предназначена для личного использования студентом при изучении дисциплины в пределах аудиторных и самостоятельных занятий.

Notebooks based on the circuit of psychology: a workbook for students of 3-rd year for specials. / Dorozhko I.I., Turischeva L.V.
Notebooks based on the circuit of psychology takes into account the characteristics of the program material work program for pedagogical students. Workbook for personal use student while studying disciplines within the classroom and self-study.Зошит на друкованій основі з соціальної психології: робочий зошит для студентів 3-го курсу за спец. / Дорожко І.І., Туріщева Л.В. – Харків, 2014. – 52 с.
Зошит на друкованій основі з соціальної психології складений з урахуванням особливостей програмного матеріалу робочої програми для студентів педагогічних спеціальностей. Зошит призначений для особистого використання студентом під час вивчення дисципліни у межах аудиторних та самостійних занять.


Тетрадь на печатной основе по социальной психологии: рабочая тетрадь для студентов 3- го курса по спец. / Дорожко И.И., Турищева Л.В.
Тетрадь на печатной основе по социальной психологии составлена с учетом особенностей программного материала рабочей программы для студентов педагогических специальностей. Тетрадь предназначена для личного использования студентом при изучении дисциплины в пределах аудиторных и самостоятельных занятий.


Notebooks based on the circuit of social psychology: a workbook for students of 3-rd year for specials. / Dorozhko I.I., Turischeva L.V.
Notebook on the circuit based on social psychology takes into account the characteristics of the program material work program for pedagogical students. Workbook for personal use student while studying disciplines within the classroom and self-study.Зошит на друкованій основі: психологія вищої школи: робочий зошит для студентів 5-го курсу за спец. / Дорожко І.І., Туріщева Л.В. – Харків: 2014. – 60 с.
Зошит на друкованій основі: психологія вищої школи складений з урахуванням особливостей програмного матеріалу робочої програми для студентів педагогічних спеціальностей. Зошит призначений для особистого використання студентом під час вивчення дисципліни у межах аудиторних та самостійних занять.


Тетрадь на печатной основе: психология высшей школы: рабочая тетрадь для студентов 5-го курса по спец. / Дорожко И.И. , Турищева Л.В.
Тетрадь на печатной основе: психология высшей школы составлена с учетом особенностей программного материала рабочей программы для студентов педагогических специальностей. Тетрадь предназначена для личного использования студентом при изучении дисциплины в пределах аудиторных и самостоятельных занятий.


Notebooks based on the circuit: The Psychology of High School: Workbook for Students 5-th year for the specials. / Dorozhko I.I., Turischev
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ15


13 LINK \l "_Toc358897885" 14НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ15


Пришляк М.П. Курс загальної астрономії. Підручник для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних університетів. - Харків: Вид-во «Ранок», 2014. – 211 с.
Підручник «Курс загальної астрономії» для студентів математичних спеціальностей педагогічних університетів створено згідно концепції астрономічної освіти та чинної програми курсу «Астрономія» для фізико-математичних факультетів.
Матеріал подається на високому науковому рівні з урахуванням інноваційних технологій у викладанні відповідно до вимог дидактики і методики навчання астрономії.
Для студентів фізико-математичних спеціальностей педагогічних університетів особливо цінним є те, що в посібнику показано значення математики та фізики в пізнанні Всесвіту від стародавньої Греції до сучасності. Таким чином матеріал посібника можна використати не тільки на уроках астрономії, але й при вивченні різних розділів математики і фізики – від історії математики до сучасних математичних моделей Всесвіту.


Учебник «Курс общей астрономии» для студентов математических специальностей педагогических университетов создан согласно концепции астрономического образования и действующей программы курса «Астрономия» для физико-математических факультетов.
Материал подается на высоком научном уровне с учетом инновационных технологий в преподавании в соответствии с требованиями дидактики и методики обучения астрономии.
Для студентов физико-математических специальностей педагогических университетов особенно ценным является то, что в пособии показано значение математики и физики в познании Вселенной от древней Греции до современности. Таким образом материал пособия можно использовать не только на уроках астрономии, но и при изучении различных разделов математики и физики - от истории математики до современных математических моделей Вселенной.


Tutorial «Course of general astronomy» for students mathematical skills pedagogical universities established under the concept of astronomical education and cu
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·he classroom astronomy, but also in the study of various branches of mathematics and physics - from the history of mathematics to current mathematical models of the universe.Пришляк М.П. Рухома карта зоряного неба. Посібник для студентів університетів, вчителів астрономії та учнів загальноосвітніх учбових закладів. - Харків: Вид-во «Ранок», 2014.
На карті позначені координати 5000 зір північної та південної півкулі зоряного неба, яскравість зір та видимі зоряні величини, межі та назви 88 сузір’їв. Крім того подається схема Сонячної системи, кольорові фото та характеристики Сонця та 8 великих планет ( Меркурія, Венери, Землі, Марса, Юпітера, Сатурна, Урана, Нептуна), планет-карликів, а також фізичні характеристики 10 найближчих зір і 10 найяскравіших зір.


На карте обозначены координаты 5000 звезд северного и южного полушария звездного неба, яркость звёзд и видимые звездные величины, границы и названия 88 созвездий. Кроме того подается схема Солнечной системы, цветные фото и характеристики Солнца и 8 больших планет (Меркурия, Венеры, Земли, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна), планет-карликов, а также физические характеристики 10 ближайших звезд и 10 ярких звезд.


Map coordinates are 5000 marked the stars of the northern and southern hemisphere of
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Пришляк М.П. Карта  зоряного неба. Посібник для студентів університетів та вчителів астрономії. - Харків: Вид-во «Ранок», 2014.
Карта визначає схід та захід зір для географічної широти 50°. Карта складається з 2-х листів:
Карти зоряного неба, на який позначені яскраві зорі до 4-ї зоряної величини, назви і межі сузір’їв, та назви яскравих зір.
Накладного круга, на якому позначена лінія математичного горизонту для географічної широти 50°.
На карті позначені основні точки і лінії небесної сфери: полюс світу, небесний екватор, екліптика, екваторіальні координати (схилення та пряме сходження), площина небесного меридіана, зеніт.
За допомогою цієї карти можна визначати схід, захід, верхню і нижню кульмінацію всіх світил, які видно з території України.


Карта определяет восход и закат звезд для географической широты 50°. Карта состоит из 2-х листов:
1. Карты звездного неба, на который обозначены яркие звезды до 4-й звездной величины, названия и границы созвездий, и названия ярких звезд.
2. Накладного круга, на котором обозначена линия математического горизонта для географической широты 50°.
3. На карте обозначены основные точки и линии небесной сферы: полюс мира, небесный экватор, эклиптика, экваториальные координаты (склонение и прямое восхождение), плоскость небесного меридиана, зенит.
С помощью этой карты можно определять восход, закат, верхнюю и нижнюю кульминацию всех светил, которые видны с территории Украины.


The map determines east and west sight for latitude 50°. Map consists of 2 letters:
1. Maps of the
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·nation of all the stars that can be seen from the Ukraine.Блудов В.Я., Шитикова Л.О. Елективний курс як засіб формування професійної компетентності майбутніх учителів (Навчально-методичний посібник для студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних ВНЗ). - Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2014. – 53 с.
У посібнику обґрунтовано та розроблено елективний курс «Ортогональні криволінійні системи координат та їх застосування в теоретичній фізиці» для студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних ВНЗ з метою вдосконалення їхньої підготовки щодо використання математичних методів у розв’язуванні фізичних задач.
Навчально-методичний посібник дозволяє не тільки ознайомити студентів з особливостями використання математичного апарату координатного методу в різних розділах фізики, а й узагальнити та систематизувати знання з векторного аналізу, загальної теорії поля, які застосовуються в макроскопічній електродинаміці, що сприятиме покращенню професійної підготовки майбутніх учителів фізики та математики.


В пособии обоснован и разработан элективный курс «Ортогональные криволинейные системы координат и их применение в теоретической физике» для студентов естественно-математических специальностей педагогических вузов с целью совершенствования их подготовки по использованию математических методов в решении физических задач.
Учебно-методическое пособие позволяет не только ознакомить студентов с особенностями использования математического аппарата координатного метода в различных разделах физики, но и обобщить и систематизировать знания по векторному анализу, общей теории поля, применяемые в макроскопической электродинамике, что будет способствовать улучшению профессиональной подготовки будущих учителей физики и математики.


The manual proved
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·al field theory used in macroscopic electrodynamics, which will improve the training of future teachers of physics and mathematics.

13 LINK \l "_Toc358897960" 14ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ15


13 LINK \l "_Toc358897883" 14МОНОГРАФІЇ15


Штефан Л.А., Спіцин В.В. Фізичне виховання підлітків у дитячих громадських організаціях України (перша половина ХХ століття) : монографія / Л.А. Штефан, В.В. Спіцин. – Х. : Орігінал, 2013. – 192 с.
Монографія присвячена історико-педагогічному аналізу процесу становлення організації фізичного виховання підлітків у дитячих громадських об’єднаннях України в першій половині ХХ століття.
На основі аналізу архівних матеріалів, опублікованих джерел і педагогічної літератури визначені та науково обґрунтовані етапи організації фізичного виховання підлітків у дитячих громадських об’єднаннях України першої половини XX століття. Схарактеризовано основні принципи, зміст, форми й методи організації фізичного виховання підлітків у дитячих громадських об’єднаннях України досліджуваного періоду.
Актуалізовано педагогічно цінні ідеї та досвід з організації фізичного виховання підлітків у дитячих громадських об’єднаннях України минулих років, що можуть стати в пригоді в сучасних умовах розвитку української держави, та окреслено прогностичні тенденції подальшого розвитку та вдосконалення фізичного виховання підлітків у дитячих громадських об’єднаннях України.


Штефан Л.А., Спицин В.В. Физическое воспитание подростков в детских общественных организациях Украины (первая половина ХХ века) : монография / Л.А. Штефан, В.В. Спицин. – Х. : Оригинал, 2013. – 192 с.
Монография посвящена историко-педагогическому анализу процесса становления и развития организации физического воспитания подростков в детских общественных объединениях Украины в первой половине ХХ века.
Раскрыта сущность основных понятий исследования – «физическое воспитание», «детские общественные организации».
В монографии определены и охарактеризованы основные задачи, содержание, формы и методы организации физического воспитания подростков в детских общественных объединениях Украине на научно обоснованных этапах.
Установлено, что организация физического воспитания подростков в детских общественных объединениях Украины на современном этапе развития имеет свои цели (содействие повышению уровня физического и духовного здоровья во всестороннем развитии каждого человека), задачи (охрана и укрепление здоровья детей; всестороннее физическое развитие и закаливание организма; своевременное и разностороннее развитие движений и воспитание двигательных качеств; прививание гигиенических знаний и навыков; воспитание стойкого интереса и привычки к систематическим занятиям физической культурой и спортом), содержание, которое реализуется в основных направлениях деятельности (информация и пропаганда, международная деятельность, сотрудничество с государственными учреждениями, общественностью Украины, экологическое воспитание, консультация и профилактика), построено на определенных принципах (добровольность, государственная поддержка, самоуправление, открытость, приоритет общечеловеческих ценностей, равенство, партнерство), формах и методах влияния (организация лагерей, проведения спортивных соревнований, спартакиад, конкурсов, викторин, туристических походов, реализация проектов, организация спортивных праздников, конференций, круглых столов, детско-молодежных экспедиций).
Выявлены прогностические тенденции дальнейшего развития организации физического воспитания подростков в детских общественных объединениях Украины в ХХІ  веке: дифференциация в определении содержания физического воспитания в общественных организациях в зависимости от состояния здоровья ребенка; обогащение содержания физического воспитания подрастающего поколения в детских общественных объединениях, внедрение новых и усовершенствование уже известных форм и методов физического воспитания; создание соответствующей системы подготовки и переподготовки педагогических кадров для работы в детских общественных объединениях; заимствование педагогически ценного зарубежного опыта для работы в указанных организациях.


Shtefan L.A., Spitsin V.V. Physical education of teenagers in child's public organizations of Ukraine (first half of ХХ century) : monograph / L.A. Stefan, V.V. Spitsin . – Kharkov : Original, 2013. – 192 p.
The monograph is dedicated to t
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·14ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ15


13 LINK \l "_Toc358897883" 14МОНОГРАФІЇ15

Костікова І. І., Маслюк А.О. Монографія. Професійно-педагогічна компетентність майбутнього вчителя іноземної мови в умовах впровадження інформаційно-комунікаційних технологій: – Харків: Цифрова друкарня № 1, 2014 – 200 с.
Костікова І. І., Маслюк А. О.  Професійно-педагогічна компетентність майбутнього вчителя іноземної мови в умовах впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. – Монографія. – Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2014.
Монографія присвячена вивченню процесу формування професійно-педагогічної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інформаційно-комунікаційних технологій. У роботі окреслено стан дослідження проблеми, визначено основні терміни. З’ясовано сутність, структуру, складові професійно-педагогічної компетентності. Розроблено модель формування професійно-педагогічної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інформаційно-комунікаційних технологій.
У роботі знайшли теоретичне обґрунтування основні критерії (особистісний, змістово-процесуальний, регулятивно-оцінний) і показники (мотивація, комунікативність, творчий потенціал; фахові знання, уміння та навички, інформаційна грамотність; самооцінка, самоконтроль); рівні сформованості професійно-педагогічної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови (високий, середній, низький).
Ключові слова: професійно-педагогічна компетентність, майбутній вчитель іноземної мови, засіб інформаційно-комунікаційної технології, модель.


Костикова И. И, Маслюк А. О. Профессионально-педагогическая компетентность будущего учителя иностранного языка в условиях использования информационно-коммуникационных технологий. – Монография. – Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды. – Харьков, 2014.
Монография посвящена изучению процесса формирования профессионально-педагогической компетентности будущего учителя иностранного языка средствами информационно-коммуникационных технологий. В работе проанализировано состояние исследования проблемы, определены основные термины. Установлены сущность, структура, составляющие профессионально-педагогической компетентности. Разработана модель формирования профессионально-педагогической компетентности будущего учителя иностранного языка средствами информационно-коммуникационных технологий.
В работе теоретически обоснованны основные критерии (личностный, процессуально-смысловой, регулятивно-оценочный) и показатели (мотивация, коммуникативность, творческий потенциал, профессиональные знания, умения и навыки, информационная грамотность, самооценка, самоконтроль); уровни сформированности профессионально-педагогической компетентности будущего учителя иностранного языка (высокий, средний, низкий).
Ключевые слова: профессионально-педагогическая компетентность, будущий учитель иностранного языка, средство информационно-коммуникационной технологии, модель.Kostikova I. I., Maslyuk A. O. Professional and Pedagogical Competence of Foreign Languages Teachers-to-
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·language teachers by means of information and communication technologies are suggested.
Key words: professional and pedagogical competence, foreign language teacher-to-be, mean of information and communication technology, model.


Костікова І. І., Казачінер О.С. Монографія. Навчання іноземних мов молодших школярів: варіативність організаційних форм: – Харків: Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – 228 с.
У роботі уточнено сутність понять: «форми організації навчання», «організаційні форми навчання», «принцип варіативності», «іншомовна компетентність»; проаналізовано підходи вчених до класифікації організаційних форм навчання, визначено їх функцій у навчальному процесі, критерії їх ефективного вибору та поєднання. Теоретично обґрунтовано технологію варіативного використання організаційних форм навчання іноземних мов молодших школярів: визначено компоненти іншомовної компетентності, а також етапи, критерії, показники, рівні сформованості компонентів технології.
В основу практичної частини покладено засади формування іншомовної компетентності молодших школярів, коли учитель може обирати найбільш ефективні організаційні форми навчання та їх відповідні варіативні з'єднання як на уроках, так і в позаурочній діяльності.
Ключові слова: організаційні форми навчання, варіативність, іншомовна компетентність, технологія, навчання іноземних мов, молодші школярі.


Костикова И.И., Казачинер Е.С. Обучения иностранным языкам младших школьников: вариативность организационных форм.
В работе уточнена суть понятий «организационные формы обучения», «принцип вариативности», «иноязычная компетентность»; проанализированы подходы к классификации организационных форм обучения; охарактеризованы особенности реализации принципа вариативности в использовании организационных форм обучения; теоретически разработана эффективность технологии вариативного использования организационных форм обучения иностранным языкам младших школьников.
В создание практической части положены основы формирования иноязычной компетентности младших школьников, когда учитель может выбирать наиболее эффективные организационные формы обучения и их соответствующие вариативные сочетания как на уроках, так и во внеурочной деятельности.
Ключевые слова: организационные формы обучения, вариативность, иноязычная компетентность, технология, обучение иностранным языкам, младшие школьники.Kostikova I.I., Kazachiner O.S. Teaching foreign languages to junior schoolchildren: the variability of organizational forms.
In the work the essence of concepts: «forms of studying organiza
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Степанченко И.И. Функционализм как альтернативная лингвистическая парадигма (на материале художественных текстов): Монография. – Киев «Українське видавництво», 2014. – 200 с.
В монографии на материале художественных текстов сопоставляются теоретические основы функциональной лингвистической парадигмы, с одной стороны, и структуральной и антропоцентрической парадигм – с другой. Приведены образцы функционального анализа парадигматической организации художественного текста.
Адресована научным работникам, аспирантам, студентам филологических специальностей, всем, кто интересуется лингвистическими и лингвофилософскими проблемами.


Степанченко І.І. Функціоналізм як альтернативна лінгвістична парадигма (на матеріалі художніх текстів): Монографія. - Київ «Українське видавництво», 2014. - 200 с.
У монографії на матеріалі художніх текстів зіставляються теоретичні основи функціональної лінгвістичної парадигми, з одного боку, і структуральної та антропоцентричної парадигм - з іншого. Наведено зразки функціонального аналізу парадигматичною організації художнього тексту.
Адресована науковцям, аспірантам, студентам філологічних спеціальностей, усім, хто цікавиться лінгвістичними і лінгвофілософском проблемами.


Stepanchenko I.I. Functional linguistics as an alternative ling
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ilosophy of language issue.


И.И. Степанченко, М.П. Мирошниченко, К.В. Нестеренко, М.В. Пехарева, О.П. Просяник. Парадигматический анализ лексики поэтического произведения: Коллективная монография /Под научной редакцией И.И. Степанченко. – К.: «Українське видавництво», 2014. – 216 с.
Коллективная монография состоит из двух частей: в первой части рассматриваются теоретические основы парадигматического анализа лексики поэтических текстов, во второй – приводятся образцы парадигматического анализа стихотворений разных авторов. Адресована студентам филологам, учителям, всем, кто интересуется филологическим анализом поэтических текстов.


І.І. Степанченко, М.П. Мірошниченко, К.В. Нестеренко, М.В. Пехарева, О.П. Просяник. Парадигматичний аналіз лексики поетичного твору: Колективна монографія / За науковою редакцією І.І. Степанченко. - К .: «Українське видавництво», 2014. - 216 с.
Колективна монографія складається з двох частин: у першій частині розглядаються теоретичні засади парадигматичного аналізу лексики поетичних текстів, у другій - наводяться зразки парадигматичного аналізу віршів різних авторів. Адресована студентам філологам, вчителям, усім, хто цікавиться філологічним аналізом поетичних текстів.


I.I. Stepanchenko, M.P. Miroshnichenko, K.V. Nesterenko, M.V. Pehareva, O.P. Prosanik. Poetics work paradigmatic analysis: Multiauthor book / Scientific editing by I.I. Stepanchenko. K.: “Ukrajnske vydavnytstvo”, 2014. – 216 p.
The multiauthor book consists of two parts. The first part is devoted to the theoretical review of paradigmatic analysis of poetry. Examples of different poems’ paradigmatic analysis are provided in the second part of the book.
Poetry paradigmatic analysis is addressed to philology major students, teachers and individuals interested in philological analysis of poetry.
Хрестоматія для читання / уклад. А.А. Ємець, О.М. Коваленко, О.В. Шапка. – Х.: Вид. група «Основа», 2014. – 640 с.
У хрестоматії для читання дітям від народження до семи років наведено найкращі зразки дитячої літератури, які подано з урахуванням можливостей і перспективного розвитку дошкільників.
Видання містить цікаві та доступні твори, спрямовані на забезпечення загального мовленнєвого розвитку дошкільників і формування в них інтересу до художньої літератури.
Вихователі знайдуть у хрестоматії якісний матеріал для змістовних занять, батьки – можливість плідно спілкуватися з дитиною, малюки – корисну й цікаву розвагу.
Хрестоматію створено відповідно до чинних програм.


Хрестоматия для чтения детям от рождения до семи лет представляет лучшие образцы детской литературы, которые приведены с учетом возможностей и перспективного развития дошкольников.
Интересные и доступные произведения направлены на обеспечение общего речевого развития дошкольников и формирование у них интереса к художественной литературе.
Воспитатели найдут в хрестоматии качественный материал для содержательных занятий, родители – возможность плодотворно общаться с ребенком, малыши – полезное и интересное развлечение.
Хрестоматия создана в соответствии с действующими программами.


The Reader is designed for children from birth to seven years. The book comprises the best examples of children’s literature selected for perspective development of the preschoolers.
Fascinating works are easy for understanding and provide preschoolers’ language development and interest in literature.
The Reader supplies the kindergarten teachers with quality materials for lesson preparation, it gives the parents a fruitful opportunity to communicate with their child and it also provides the children with meaningful and interesting leisure.
The Reader is designed according to the existing programs.Кобцев Д.А. Українська мова. Диктанти. 5 клас / Д.А. Кобцев. – Х.: Вид. група «Основа», 2014. – 110с.
Збірник диктантів вміщує короткі методичні поради учителеві щодо проведення найпоширеніших у шкільній практиці видів диктантів та основні теоретичні відомості з мови. Тексти для різноманітних варіантів диктантів підпорядковано мовній і соціокультурній змістовим лініям чинної програми, що відобразилося в тематичному розподілі текстів. Мовний матеріал відібрано з урахуванням вікових можливостей та зацікавлень учнів.
Для вчителів-словесників, студентів філологічних факультетів, абітурієнтів, учнів.


Сборник диктантов содержит краткие методические советы учителю по проведению наиболее распространенных в школьной практике видов диктантов и основные теоретические сведения по языку. Тексты для различных вариантов диктантов подчинено языковой и социокультурной смысловым линиям действующей программы, что отразилось в тематическом распределении текстов. Языковой материал отобран с учетом возрастных возможностей и интересов учащихся.
Для учителей-словесников, студентов филологических факультетов, абитуриентов, учащихся.


Collection of dictations provides a brief methodological advice for the teacher to conduct the most common in school practice types of dictation and basic theoretical information on the language. Texts for a variety of dictation subject to linguistic and socio-cultural meaning to the lines of the current program, which is reflected in the thematic distribution of texts. Language material selected age-opportunities and interests of the students.
For teachers of literature, students of philological faculties, students, pupils.Кобцев Д.А. Українська мова. Диктанти. 6 клас / Д.А. Кобцев. – Х.: Вид. група «Основа», 2014. – 127с.
Збірник диктантів вміщує короткі методичні поради учителеві щодо проведення найпоширеніших у шкільній практиці видів диктантів та основні теоретичні відомості з мови. Тексти для різноманітних варіантів диктантів підпорядковано мовній і соціокультурній змістовим лініям чинної програми, що відобразилося в тематичному розподілі текстів. Мовний матеріал відібрано з урахуванням вікових можливостей та зацікавлень учнів.
Для вчителів-словесників, студентів філологічних факультетів, абітурієнтів, учнів.
Сборник диктантов содержит краткие методические советы учителю по проведению наиболее распространенных в школьной практике видов диктантов и основные теоретические сведения по языку. Тексты для различных вариантов диктантов подчинено языковой и социокультурной смысловым линиям действующей программы, что отразилось в тематическом распределении текстов. Языковой материал отобран с учетом возрастных возможностей и интересов учащихся.
Для учителей-словесников, студентов филологических факультетов, абитуриентов, учащихся.


Collection of dictations provides a brief methodological advice for the teacher to conduct the most common in school practice types of dictation and basic theoretical information on the language. Texts for a variety of dictation subject to linguistic and socio-cultural meaning to the lines of the current program, which is reflected in the thematic distribution of texts. Language material selected age-opportunities and interests of the students.
For teachers of literature, students of philological faculties, students, pupils.Калашник Л.С. Система соціального піклування про дітей-сиріт у КНР : Монографія / Л.С.Калашник. – Харків : ФОП „Рогожніков О.В.”, 2014. – 282 с.
Дана монографія присвячена питанням організації системи соціального піклування про дітей-сиріт у Китайській Народній Республіці. Уперше в українській педагогічній літературі висвітлені питання правового базису існуючої системи соціального піклування про дітей-сиріт, окреслені історичні форми піклування про дану категорію дітей у китайському суспільстві, а також основні проблеми та шляхи розвитку зазначеної системи в Китаї в перші десятиріччя ХХІ ст. Нарисово також схарактеризовані форми соціальної роботи з іншими категоріями дітей (обдаровані діти, діти-інваліди, соціальні сироти тощо), оскільки завдяки прагненням китайського суспільства до реалізації принципу рівних можливостей для усіх без винятку категорій населення, китайський уряд проводить активну політику інтеграції дітей-сиріт в суспільне життя і систему соціального піклування про дітей-сиріт в КНР неможливо розглядати окремо від загальної системи соціального піклування про дітей в цій країні.

Калашник Л.С. Система социального попечения о детях-сиротах в КНР: Монография / Л.С.Калашник. - Харьков: ООО "Рогожников О.В.", 2014. - 282 с.
Данная монография посвящена вопросам организации системы социального попечения о детях-сиротах в Китайской Народной Республике. Впервые в украинской педагогической литературе освещены вопросы правового базиса существующей системы социальной заботы о детях-сиротах, очерчены исторические сформировавшиеся формы опеки о данной категории детей в китайском обществе, а также основные проблемы и пути развития указанной системы в Китае в первые десятилетия XXI века. Очерково также охарактеризованы формы социальной работы с другими категориями детей (одаренные дети, дети-инвалиды, социальные сироты и т.д.), поскольку благодаря стремлениям китайского общества к реализации принципа равных возможностей для всех без исключения категорий населения, китайское правительство проводит активную политику интеграции детей-сирот в общественную жизнь и систему социального попечения о детях-сиротах в КНР невозможно рассматривать отдельно от общей системы социальной опеки о детях в этой стране.

Kalashnyk L.S. The system of social care for orphaned children in China: Monograph / L.S.Kalashnyk. - Kharkov: OOO "Rogozhnikov O.V.", 2014. - 282 p.
This monograph is devoted to the organization of social care system for orphaned children in China. For the first time in Ukrainian pedagogical literature it highlights issues legal basis of the existing system of social care for the orphans legal basis, outlines the historical forms and shapes of the guardianship over this category of children in the traditional Chinese society, as well as the main problems and the development of the system mentioned in China at the first decade of the XXI century. The monograph also represents the essay characteristics of the social work with other categories of children (gifted children, children with disabilities, social orphans, etc.), because thanks to the aspirations of the Chinese society to implement the principle of equal opportunity for all, without exception, the categories of the population, the Chinese government pursues an active policy to integrate orphans in public life and the social care of orphans problems in China cannot be considered separately from the general system of social care over children in the country.
Варич Н. І. Стратегії відновлення справедливості в полі освіти / Н. І. Варич, О. В. Садоха. – Х. : ХІФТ, 2014. – 196 с.
У монографії здійснено аналіз репрезентацій справедливості, висвітлено новітні стратегії відновлення справедливості в соціально-правовому полі освіти України в сучасних контекстах.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх тих, хто цікавиться проблемами українознавства, філософії освіти, комунікативних практик, зокрема освітніх.


Варич Н. И. Стратегии восстановления справедливости в поле образования / Н. И. Варич, О. В. Садоха. – Х. : ХИФТ, 2014. – 196 с.
В монографии осуществлен анализ репрезентаций справедливости, освещены новейшие стратегии восстановления справедливости в социально-правовом поле образования Украины в современных контекстах.
Для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов, всех, кто интересуется проблемами украиноведения, философии образования, коммуникативных практик, в том числе образовательных.


Varich N.I. Strategies of the restoration of justice in the field of the education / NI Varich, О.V. Sadokha
The authors of the monograph analyse representations of Justice, described the latest strategy to restore justice in the socio-legal field of education in modern contexts. For researchers, teachers, students and all those interested in Ukrainian studies, philosophy of education, communicative practices, including education.
Лисиченко Л.А. Говірки Східної Слобожанщини: поліаспектний аналіз [монографія]/ Л.А.Лисиченко; Харк. нац. пед. ун-т імені Г.С.Сковороди. – Х.: Монограф, - Х., 2014. – 147, [1] с.
У монографії видатного українського мовознавця розглядаються загальнотеоретичні питання діалектології, здійснено поліаспектний аналіз говірок Східної Слобожанщини, висвітлено фонетичні, граматичні та лексичні особливості діалектного мовлення регіону. Монографія містить зразки говірок й відомості про інформаторів.
Для широкого кола мовознавців, студентів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться питаннями української діалектології.


Лисиченко Л.А. Говоры Восточной Слобожанщины: полиаспектный анализ [монография]/ Л.А.Лисиченко; Харк. нац. пед. ун-т имени Г.С.Сковороды. – Х.: Монограф, - Х., 2014. – 147, [1] с.
В монографии выдающегося украинского языковеда рассмотрены общетеоретические вопросы диалектологии, осуществлен полиаспектный анализ говоров Восточной Слобожанщины, освещены фонетические, грамматические и лексические особенности диалектной речи региона. Монография содержит образцы говоров и сведения об информаторах. Для широкого круга языковедов, студентов высших учебных заведений и всех, кто интересуется вопросами украинской диалектологии.


Lysychenko L.A. Dialects of Eastern Slobozhanshchina: polyaspect analysis [monograph ]/ L.A. Lysychenko; Kharkiv National Pedagogical University named after G.S.Skovoroda. – Kh.: Monograph, - Kh., 2014. – 147, [1] p.
The prominent Ukrainian linguist’s book deals with the general theoretical issues of dialects. The results of polyaspect analysis of East Slobozhanschyna dialects are presented. It is highlighted the phonetic, grammatical and lexical peculiarities of dialect speech in this region. The monograph contains examples of dialects and information about informants.
For a wide range of linguists, students and anyone interested in Ukrainian dialectology.
Олексенко О.А., Мізіна О. Структурно-семантичні та функціонально-стильові властивості нульсуфіксальних атрибутивів: монографія. – Полтава – Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2014. – 232 с.
У монографії розглянуто прикметникові деривати, утворені формантами з нульовим суфіксом, й виділено відповідні способи словотвору. Ці суфікси різнопланово досліджено в контесті осново- й формантоцентричного підходів (їхню ґенезу, критерії виділення, парадигматичні зв’язки), визначено квантитативні характеристики словотвірних типів складнонульсуфіксальних ад’єктивних дериватів та їх типологію за формальною мотивацією. На широкому фактичному матеріалі сучасної української мови з’ясовано стильову поширеність однокореневих та композитних ад’єктивів із нульсуфіксальним формантом, зокрема їхнє місце в конфесійному, науковому і художньому стилях.


Олексенко Е.А., Мизина О. Структурно-семантические и функционально-стилистические особенности нульсуффиксальных атрибутивов: монография. – Полтава – Харьков: Харьковское историко-филологическое общество, 2014. – 232 с.
В монографии рассмотрены производные прилагательные, образованные формантами с нулевым суффиксом, и определены соотвествующие способы словообразования. Эти суффиксы разнопланово исследованы в контексте осново- и формантоцентрического подходов (их генезис, критерии выделения, парадигматические связи), определены квантитативные характеристики словообразовательных типов сложнонульсуффиксальных адъективных дериватов, а также их типология по формальной мотивации. На широком фактическом материале современного украинского языка очерчена стилевая распространенность однокорневых и композитных адъективов с нульсуффиксальным формантом, в частности их место в конфессионном, научном и художественном стилях.


Oleksenko O.A., Mizina O. Structural-semantic and functional properties of zero-suffixational adjectival derivatives: monograph. – Poltava – Kharkiv: Kharkiv history and philology society, 2014. – 232 p.
The monograph analyses participial derivatives made by formants with the zero suffix and singles out corresponding ways of derivation. These suffixes are variably studied through the prism of stem- and formant-centred approaches (their genesis, differential criteria, and paradigmatic connections); quantitative characteristics of derivational types of compound-zero-suffixational adjectival derivatives and their typology based on formal motivation are defined. Vast factual material from Ukrainian helped to identify stylistic frequency of one-stem and composite adjectives with a zero-suffixational formant, in particular, their place in the religious, scientific and belles-letters styles.Лисиченко Л.А., Олексенко О.А., Маленко О.О., Лисиченко Т.Ю. Кафедра української мови Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди: традиції, досвід, персоналії. – Х.: Монограф, - Х., 2014. – 124 с.
Видання містить інформацію про кафедру української мови ХНПУ імені Г.С. Сковороди в її становленні й функціонуванні як вагомого осередку розвитку харківської лінгвістичної традиції. Подано історію формування Харківської філологічної школи в концепціях і персоналіях найбільш знакових мовознавців, представлено професорсько-викладацький склад кафедри української мови різних часів, окреслено основні напрями науково-педагогічної діяльності членів кафедри.


Лисиченко Л.А., Олексенко Е.А., Маленко Е.О., Лисиченко Т.Ю., Кафедра украинского языка Харьковского национального педагогического университета имени Г.С.Сковороды: традиции, опыт, персоналии. – Х.: Монограф, - Х., 2014. – 124 с.
Издание содержит информацию о кафедре украинского языка ХНПУ имени Г.С. Сковороды в ее становлении и функционировании как важного источника развития харьковской лингвистической традиции. Изложена история формирования Харьковской филологической школы в концепциях и персоналиях наиболее известных языковедов, представлен профессорско-преподавательский состав кафедры украинского языка разного времени, очерчены основные направления научно-педагогической деятельности членов кафедры.


Lysychenko L.A., Oleksenko O.A.,Malenko O.O., Lysychenko T.Yu.
The Ukrainian Language Department of Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University: traditions, experience, personalities. – Kh.: Monograph, - Kh., 2014. –124 p.
The publication contains the information about The Ukrainian Language Department of Skovoroda KhNPU in its formation and functioning as an influential centre of the development of Kharkiv linguistic tradition. Also the history of Kharkiv philological school coming into being is presented through the concepts and persons of the most well-known scholars; teaching staff of The Ukrainian Language Department of different historical periods is given; basic trends of the staff scientific and pedagogical activity are defined.

Дорошенко С.І. Українські говірки Путивльського і Буринського районів Сумської області; Харк. нац. пед. ун-т імені Г.С. Сковороди. – Х.: Видавець Іванченко І.С., 2014. – 228 с.
Монографія відбиває зміст кандидатської дисертації, написаної 1953-1954 рр. і захищеної 1955 р. Дослідження здійснене на тлі сусідніх перехідних від північних до півдненно-східних говірок, поширених на території Чернігівської, Курської і Сумської областей. Книга містить огляд історії заселення досліджуваного краю, аналіз фонетичних, морфологічних і синтаксичних рис говірок Путивльського і Буринського районів Сумської області. Вивчення особливостей перехідних діалектів української мови не втрачає наукової привабливості й сьогодні.
Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, магістів, студентів.


Дорошенко С.И. Украинские говоры Путивльского и Буринского районов Сумской области; Харк. нац. пед. ун-т имени Г.С. Сковороды. – Х.: Издатель Иванченко И.С., 2014. – 228 с.
Монография отражает содержание кандидатской диссертации, написанной 1953-1954 гг. и защищенной в 1955г. Исследование осуществлено на фоне соседних переходных от северных до южно-восточных говоров, распространенных на территории Черниговской, Курской и Сумской областей. Книга содержит обзор истории заселения исследуемого края, анализ фонетических, морфологических и синтаксических черт говоров Путивльского и Буринского районов Сумской области. Изучение особенностей переходных диалектов украинского языка не теряет научной привлекательности и сегодня.
Для научных работников, преподавателей высших учебных заведений, аспирантов, магист, студентов.


Doroshenko S.I. Ukrainian Dialects of Putyvl and Buryn districts of Sumy region; Kharkiv National Pedagogical University named after G.S.Skovoroda. – Kh.: Ed. Ivanchenko I.S., 2014. – 228 p.
The monograph reflects the content of the thesis, written 1953-1954 years and protected in 1955. The scientific work was conducted on the background of neighboring (from the northern to south-eastern) dialects in Chernihiv, Kursk and Sumy regions. The book provides an overview of the history of the settlement of the studied region; analysis of phonetic, morphological and syntactic features of the dialects in Putyvl and Buryn districts of Sumy region. The problem of transient Ukrainian dialects is actual today.
For researchers, academics, under- and postgraduate students .У мереживі життя: професор С.І. Дорошенко / автор-укладач Т.В. Бєляєва. – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2014. – 108 с.
Книга, видана на пошану доктора філологічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Сергія Івановича Дорошенка з нагоди дев’яностоліття, містить огляд життєвого й творчого шляху вченого, інтерв’ю з ювіляром про становлення його як мовознавця, інформацію про напрями досліджень, учнів наукової школи С.І. Дорошенка, перелік праць відомого україніста.
Для широкого кола мовознавців, аспірантів, студентів-філологів.В кружеве жизни: профессор С.И.Дорошенко / автор-составитель Т.В.Беляева. – Харьков: ХНПУ имени Г.С.Сковороды. 2014. – 108 с.
Книга, изданная в честь доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники Украины Сергея Ивановича Дорошенко по случаю девяностолетия, содержит обзор жизненного и творческого пути ученого, интервью с юбиляром о становлении его как языковеда, информацию о направлениях исследований, учеников научной школы С.И. Дорошенко, перечень работ известного украиниста.
Для широкого круга языковедов, аспирантов, студентов-филологов.


In life lace: Professor S.I. Doroshenko / author and compiler T.V.Belyaeva. – Kharkiv: KhNPU named after G.S.Skovoroda, 2014. – 108 p.
The book, published in honor of Doctor of Philology, Professor, Honored Scientist of Ukraine Sergei Ivanovich Doroshenko, provides an overview of the scientist life, the interviews as for his way to become a linguist; information as for his papers; the followers of S.I. Doroshenko’s scientific ideas of; a list of famous works of the Ukrainian linguist.Космеда Т.А. Гендерна лінгвістика в Україні: історія, теоретичні засади, дискурсивна практика: колект. моногр. / Т.А. Космеда, Н.А. Карпенко, Т.Ф. Осіпова, Л.М. Саліонович, О.В. Халіман; за наук. ред. проф. Т.А. Космеди. – Х.: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди; Дрогобич: Коло, 2014. – 472 с.
У цій колективній монографії вперше узагальнено напрацювання, здійснені українськими мовознавцями в царині гендерної лінгвістики, починаючи від І. Франка. Виокремлено й схарактеризовано архетипні гендерні стереотипи, норми й ролі, що характерні для української національної традиції, ментальності, українського національного характеру й зафіксовані у звичаях, обрядах і фольклорних текстах, насамперед паремійних. Акцентовано увагу на мовній фіксації змін, що репрезентують трансформацію патріархальних гендерних норм, ролей і стереотипів, найпослідовніше представлених у сучасній українській публіцистиці, що виражається насамперед на словотвірному, лексико-семантичному, морфологічному (категорія роду) і синтаксичному рівнях, а також фразеологічному проміжному рівні мовної системи.
Монографія може викликати зацікавлення в науковців, викладачів вишів, аспірантів і студентів, а також у всіх тих, хто цікавиться проблемами специфіки відтворення гендеру в мові та мовленні.


Kosmeda T.A. Gender linguistics in Ukraine: history, theoretical foundations, discursive practice: collective monograph/ T.A.Kosmeda, N.A.Karpenko, T.F.Osipova, L.M.Salionovych, O.V.Khaliman. – Kh.: KhNPU named after G.S.Skovoroda; Drohobych: Kolo, 2014. – 472 p.
This monograph first summarizes the achievements made in the field of Ukrainian gender linguistics, from Ivan Franko. Authors determined and characterized archetypal gender stereotypes, norms and roles that are characteristic of Ukrainian national traditions, mentality and Ukrainian national character, presented in the customs, rituals and folklore texts, especially paremias. Attention is focused on fixing the language changes that demonstrate the transformation of patriarchal gender norms, roles and stereotypes, most consistently represented in modern Ukrainian publicistics, which is expressed primarily on word building, lexical-semantic, morphological (category of gender) and syntactic levels and phraseology.
This book can be interesting for scientists, university lecturers and students, as well as all those are interested in the specifics of gender in language and speech.
Космеда Т.А. Гендерная лингвистика в Украине: история, теоретические основы, дискурсивная практика: коллективная монография / Т.А. Космеда, Н.А. Карпенко, Т.Ф. Осипова, Л.М. Салионович, О.В. Халиман; за под наук. ред. проф. Т.А. Космеды. – Х.: ХНПУ им. Г.С. Сковороди; Дрогобыч: Коло, 2014. – 472 с.
В этой коллективной монографии впервые обобщены наработки, осуществленные украинским языковедами в области гендерной лингвистики, начиная от И. Франко. Выделены и охарактеризованы архетипные гендерные стереотипы, нормы и роли, характерные для украинской национальной традиции, ментальности, украинского национального характера и зафиксированы в обычаях, обрядах и фольклорных текстах, прежде всего паремийных. Акцентировано внимание на языковой фиксации изменений, которые представляют трансформацию патриархальных гендерных норм, ролей и стереотипов, последовательно представленных в современной украинской публицистике, что выражается прежде всего на словообразовательном, лексико-семантическом, морфологическом (категория рода) и синтаксическом уровнях, а также фразеологическом промежуточном уровне языковой системы.
Монография может вызвать интерес у ученых, преподавателей вузов, аспирантов и студентов, а также во всех тех, кто интересуется проблемами специфики воспроизведения гендера в языке и речи.


Погорєлова Н.І. О тайне слова воплощенного: мир текста. – Книга 3. / Предисловие проф. Леонида Ушкалова. – Харьков: Майдан, 2013.– 504 с.
Монография содержит размышления о концепте любви как морально-етической категории, определяющей содержательный уровень текста. По мнению автора, концепт «любовь» обладает всесильной эмоциональной мощью мировыявления жизни – как глубин ее трагического космоса, так и высот ее оптимистического бессмертного боготворения. Концепт любви всегда определяет характер будущего как перспективу самодвижения судьбы персонажа. Любовь, как божественное воплощение счастья, пробуждает красоту. Видение концепции человека и модели мира, представленное в монографии, основано на переосмыслении экзистенциале пространства.
Для преподавателей, аспирантов, студентов гуманитарных специальностей и студентов-филологов.


Монографія містить роздуми про концепт любові як морально-етичної категорії, що визначає змістовий рівень тексту. На думку автора, концепт «любов» має всесильну емоційну міць світовияву життя – як глибин його трагічного космосу, так і висот її оптимістичного безсмертного боготворіння. Концепт любові завжди визначає характер майбутнього як перспективу саморуху долі персонажу. Любов як божественне втілення щастя пробуджує красу. Бачення концепції людини та моделі світу, представлені у монографії, ґрунтується на переосмисленні екзистенціалу простору.
Для викладачів, аспірантів, студентів гуманітарних спеціальностей, студентів-філологів.


Maslova N.I. About The Secret Of Word Incarnated: world of text: Book 2 / Introduction of prof. Leonid Ushkalov. [Monograph]. / N.I.Maslova. – Kharkiv: Maidan, 2012. – 570 p.
The monograph contains reflections about the concept of love as a mental and ethical category that determines the semantic level of text. The author considers concept "love" to be an omnipotent emotional power of life - both depths of tragic space and heights of optimistic immortal deifying. The concept “love” always determines character of the future as prospect of the fate developing of a person. Love wakes up beauty as as divine embodiment of happiness. The conception of a person and a world model, presented in a monograph, is based on interpretation of space existence.
For teachers, graduate students, students of humanitarian specialities.
13 LINK \l "_Toc358897885" 14НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ15


Козка І. К. «Methodology of teaching English»: навчально-методичний посібник з методики викладання англійської мови у середніх навчальних закладах для студентів педагогічних спеціальностей та слухачів інститутів післядипломної освіти: – Харків: ФОП Петров В.В., 2014. – 80 с.
Змістовно навчальний посібник побудовано на основі програми до курсу «Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах». Розглядаються принципи планування навчального процесу, комунікативний підхід у методиці викладання іноземних мов, послідовність та прийоми опанування лексичного, граматичного та фонетичного матеріалів. Видання містить індивідуально-дослідницькі завдання для студентів, методичні розробки уроків, словник термінів. Посібник сприятиме опануванню курсу методики навчання англійської мови.


Козка И. К. «Methodology of teaching English»: учебно-методическое пособие по методике преподавания английского языка в средних учебных заведениях для студентов педагогических специальностей и слушателей институтов последипломного образования: - Харьков: ФЛП Петров В.В., 2014. - 80 с.
Содержательно учебное пособие построено на основе программы к курсу «Методика обучения иностранным языкам в средних учебных заведениях». Рассматриваются принципы планирования учебного процесса, коммуникативный подход в методике преподавания иностранных языков, последовательность и приемы изучения лексического, грамматического и фонетического материалов. Издание содержит индивидуально-исследовательские задания для студентов, методические разработки уроков, словарь терминов. Пособие будет способствовать освоению курса методики обучения английскому языку.


Kozka I.K. «Methodology of teaching English»
The course-book has been designed according to the course “Methodology of English language teaching” for the students of pedagogical specialties and the Institute of post-diploma education. The paper comprises the materials for lectures, practical session, self-study and individual research tasks. The materials of the course-book are aimed at the development of practical skills in forming the language competence which is an inseparable part of the communicative competence.Костікова І.І., Гончарова О.А., Козка І.К., Юхт В.В. Навчально-методичний посібник. How to write a research paper. Англійська мова для аспірантів та пошукувачів: – Харків: ФОП Петров В.В., 2014. – 72 с.
Костікова І.І., Гончарова О.А., Козка І.К., Юхт В.В. How to write a research paper. Для підготовки до складання кандидатського іспиту з іноземної мови / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – 72 с.
Посібник укладено згідно з чинними вимогами Міністерства освіти і науки України щодо підготовки аспірантів і пошукачів до кандидатського іспиту з іноземної мови. Запропоновані завдання сприятимуть підвищенню рівня мовної та мовленнєвої підготовки молодих науковців, а також формуванню іншомовної комунікативної компетенції в цілому.

Костикова И.И., Гончарова О.А., Козка И.К., Юхт В.В. How to write a research paper. Для подготовки к сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку. – Харьков, 2014. – 72 с.
Пособие составлено согласно действующим требованиям Министерства образования и науки Украины к подготовке аспирантов и соискателей к кандидатскому экзамену по иностранному языку. Предложенные задания будут способствовать повышению уровня языковой и речевой подготовки молодых научных работников, а также формированию иноязычной коммуникативной компетенции в целом.


Kostikova I.I., Goncharova O.A., Kozka I.K., Ukht V.V. English for postgraduates. To train postgraduate students for the Candidate Examination in English, Kharkiv, 2014. – 72 p.
The manual has been written according to the present requirements of the Ministry of Education and Science of Ukraine to train postgraduate students for the Candidate Examination in English. Suggested assignments will help to improve the level of young scientists` language and speech development as well as forming communicative competence in the foreign language in general.Стаканкова Т.П., Стаканков А.В. Дипломная работа: учебное пособие для студентов-филологов / Т.П. Стаканкова, А.В. Стаканков. – Харьков, 2014. – 42 с.
Настоящее пособие ставит своей целью оказание помощи студентам выпускных курсов в организации своего труда при выполнении дипломной работы. В пособии делается попытка определить в какой-то мере специфику дипломной работы и изложить в виде советов основные требования и приемы, связанные с ее выполнением. В пособии содержится характеристика основных этапов работы над дипломным сочинением: от выбора темы до защиты в Государственной экзаменационной комиссии.
Пособие предназначено для студентов, занимающихся научно-исследовательской работой.


Стаканкова Т.П., Стаканков А.В. Дипломна робота: навчальний посібник для студентів-філологів / Т.П. Стаканкова, А.В. Стаканков. – Харків, 2014. –42 с.
Даний посібник ставить за мету надати допомогу студентам випускних курсів в організації своєї праці при виконанні дипломної роботи. У посібнику робиться спроба визначити в якійсь мірі специфіку дипломної роботи та викласти у вигляді порад основні вимоги і прийоми, що пов’язані з її виконанням. У посібнику міститься характеристика основних етапів роботи над дипломом: від відбору теми до захисту в Державній екзаменаційній комісії.
Посібник рекомендований для студентів, які займаються науково-дослідницькою роботою.


Stakankova T.P., Stakankov A.V. Diploma Paper: Manual for students of Philology Departments / T.P. Stakankova, A.V. Stakankov. – Kharkov, 2014. – 42р.

The manual is aimed at helping university graduates to organize their work on diploma paper. An attempt has been made to describe specificity of diploma paper, provide advice on methods, and explain requirements to it. The manual includes description of the main phases of work on the paper from the choice of theme to the presentation of it to the State examination commission. The manual will be of interest to all students engaged in research work.
Жукова К. Є., Артюх О. І. Основи китайської ієрогліфіки: навч. посібник для студентів, які вивчають китайську мову / Жукова К. Є., Артюх О. І. – Харків: ХНПУ, 2014. – 155 с.
У навчальному посібнику викладено відомості щодо структурних елементів ієрогліфа, щодо ролі ключових знаків і крайових графем; пояснено правила написання ієрогліфів; представлено типологію ієрогліфів за їхньою структурою та походженням; тут міститься інформація про виникнення та розвиток китайської писемності, про спроби її спрощення; даються питання для самоконтролю і поточного контролю, практичні завдання та вправи для аудиторної та самостійної роботи; пропонуються теми доповідей та повідомлень.
Посібник призначений для студентів факультетів іноземної філології та учнів середніх навчальних закладів, які вивчають китайську мову, викладачів китайської мови, а також для тих, хто самостійно вивчає китайську мову і цікавиться китайською ієрогліфікою.


Жукова Е. Е., Артюх Е. И. Основы китайской иероглифики: уч. пособие для студентов, изучающих китайский язык / Жукова Е. Е., Артюх Е. И. – Харьков: ХНПУ, 2014. – 155 с.
В учебном пособии излагаются сведения о структурных элементах иероглифа, о роли ключевых знаков и краевых графем; объяснены правила написания иероглифов; представлена типология иероглифов по их структуре и происхождению; содержится информация о возникновении и развитии китайской письменности, о попытках ее упрощения; даются вопросы для самоконтроля и текущего контроля, практические задания и упражнения для аудиторной и самостоятельной работы; предлагаются темы докладов и сообщений.
Пособие предназначено для студентов факультетов иностранной филологии и учащихся средних учебных заведений, изучающих китайский язык, преподавателей китайского языка, а также для тех, кто самостоятельно изучает китайский язык и интересуется китайской иероглификой.


Zhukova K.Y., Artyukh E.I. Fundamentals of Chinese characters: tutorial for students studying Chinese language / Zhukova K.Y., Artyukh E.I. - Kharkiv: HNPU, 2014 - 155 p.
The tutorial presents information on the structural elements of the character, the role of section heading radicals and graphemes. The rules of writing characters are explained; a typology of characters according to their structure and origin is provided. Information on the origin of Chinese writing, its development and attempts to simplify writing system is presented. Questions for self-control and monitoring, practical tasks and exercises for classroom and individual work are supplied; topics for presentations and reports are offered.
Intended for students of foreign languages departments and secondary school students studying Chinese language, Chinese language teachers, as well as for those who are self-studying Chinese language and interested in Chinese hieroglyphics.Літературне читання. 3 клас до підручника О. Я. Савченко
Посібник складений відповідно до програми (2001 р.), підручника О. Я. Савченко «літературне читання. Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням російською мовою» (К.: Видавничий дім «Освіта», 2013) та посібника для учнів «Читайко»: Робочий зошит. 3 клас. (Х.: Вид-во «Ранок», 2014).
На уроках пропонується використання за необхідності карток-схем, ілюстративного матеріалу, карток для індивідуальної роботи, а також презентацій, що розташовані на диску, який додається безкоштовно до посібника.
До посібника безкоштовно додається календарно-тематичний план уроків.
Призначено для вчителів початкової школи, методистів, вихователів групи продовженого дня, а також для студентів вищих педагогічних навчальних закладів.


Пособие составлено в соответствии с программой (2001 г.), учебника О. Я. Савченко «Литературное чтение. Учебник для 3 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке» (К.: Издательский дом «Образование», 2013) и пособия для учащихся «Читайка»: Рабочая тетрадь. 3 класс. (Х.: Изд-во «Ранок», 2014).
На уроках предлагается использовать при необходимости карточки-схемы, иллюстративный материал, карточки для индивидуальной работы, а также презентации, которые расположены на диске, который прилагается бесплатно к пособию.
К пособию бесплатно прилагается календарно-тематический план уроков.
Предназначено для учителей начальной школы, методистов, воспитателей группы продленного дня, а также для студентов высших педагогических учебных заведений.


Manual prepared in accordance with the program (2001), tutorial, O. I. Savchenko "literary reading. Textbook for class 3 secondary schools with Russian language of instruction" (K.: Publishing house "Education", 2013) and materials for the students "Chitika": workbook. 3 class. (H.: View-in "Ranok", 2014).
The lessons are encouraged to use if necessary cards, diagrams, illustrations, cards for individual work and presentations, which are located on the disk, which is available free of charge to the allowance.
The manual is free with calendar-thematic plan lessons.
Designed for primary school teachers, methodologists, teachers extended day, as well as for students of higher pedagogical educational institutions.Е. О. Воскресенская. Русский язык и литература. 5 класс: тестовый контроль знаний / Воскресенская Е. О., Полулях Н. С. – К.: Літера ЛТД, 2013.
Посібник «Тестовий контроль знань» укладено відповідно до чинних програм. Він містить самостійні і контрольні роботи для перевірки навчальних досягнень учнів з російської мови і літератури. Самостійні і контрольні роботи складаються із завдань відкритого і закритого типу різного рівня складності. Видання призначене учням загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів російської мови і літератури.


Пособие «Тестовый контроль знаний» составлено в соответствии с действующими программами. Оно содержит самостоятельные и контрольные работы для проверки учебных достижений учеников по русскому языку и литературе. Самостоятельные и контрольные работы состоят из заданий открытого и закрытого типа разного уровня сложности. Издание предназначено для учеников общеобразовательных учебных заведений и учителей русского языка и литературы.


Manual "Test control of knowledge" is made in accordance with the functioning programs. It contains self test and tests for verification of educational achievements of students on the Russian language and literature. Self test and tests consist of tasks of open and closed type of different levels of complication. The manual is intended for the students of general educational establishments and teachers of the Russian language and literature.Е. О. Воскресенская. Русский язык. 5 класс: тетрадь для успешного овладения орфографическими и пунктуационными навыками (для школ с русским языком обучения). – 3-е изд., испр. – Х.: Ранок, 2014
Навчальний посібник призначений для формування і вдосконалення орфографічних і пунктуаційних навичок п’ятикласників. Структура зошита – це збірка правил і вправ на відпрацювання навичок правопису. Матеріал рубрик «Підказка», «Увага!», «Якщо хочете знати більше», «Це цікаво» допоможе зробити завдання цікавими, захоплюючими і змістовними. Посібник призначений для використання на уроках російської мови, для індивідуальної, самостійної роботи учнів.


Учебное пособие предназначено для формирования и совершенствования орфографических и пунктуационных навыков пятиклассников. Структура тетради – это свод правил и упражнений на отработку навыков правописания. Материал рубрик «Подсказка», «Внимание», «Если хотите знать больше», «Это интересно» поможет сделать занятия интересными, увлекательными и содержательными. Пособие предназначено для использования на уроках русского языка, для индивидуальной, самостоятельной работы учащихся.


This reference book is intended for the formation and improvement of orphographic and punctuation skills for 5-grade students. The structure of the books is a set of rules and spelling exercises. The material of chapters "Hints", "Attention", "If you want to know more" and "It's interesting" will help make the classes interesting, entertaining and informative. This book is intended for use at Russian lessons, for individual and independent work.Е. О. Воскресенская. Русский язык. 5 класс: тетрадь для успешного овладения орфографическими и пунктуационными навыками (для школ с украинским языком обучения). – 3-е изд., испр. – Х.: Ранок, 2014
Навчальний посібник призначений для формування і вдосконалення орфографічних і пунктуаційних навичок п’ятикласників. Структура зошита – це збірка правил і вправ на відпрацювання навичок правопису. Матеріал рубрик «Підказка», «Увага!», «Якщо хочете знати більше», «Це цікаво» допоможе зробити завдання цікавими, захоплюючими і змістовними. Посібник призначений для використання на уроках російської мови, для індивідуальної, самостійної роботи учнів.
Учебное пособие предназначено для формирования и совершенствования орфографических и пунктуационных навыков пятиклассников. Структура тетради – это свод правил и упражнений на отработку навыков правописания. Материал рубрик «Подсказка», «Внимание», «Если хотите знать больше», «Это интересно» поможет сделать занятия интересными, увлекательными и содержательными. Пособие предназначено для использования на уроках русского языка, для индивидуальной, самостоятельной работы учащихся.
This reference book is intended for the formation and improvement of orphographic and punctuation skills for 5-grade students. The structure of the books is a set of rules and spelling exercises. The material of chapters "Hints", "Attention", "If you want to know more" and "It's interesting" will help make the classes interesting, entertaining and informative. This book is intended for use at Russian lessons, for individual and independent work.Е. О. Воскресенская. Русский язык. 7 класс: тетрадь для успешного овладения орфографическими и пунктуационными навыками (для школ с русским языком обучения). – 3-е изд., испр. – Х.: Ранок, 2014.
Посібник становить собою збірник правил з орфографії та пунктуації і вправ для відпрацювання навичок використання цих правил. Завдання подані в певній системі: спочатку подаються вправи на ідентифікацію правила, потім вправи на відпрацювання орфографічних і пунктуаційних навичок, вправи на трансформацію, складання речень. Видання призначене учням загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів російської мови.


Пособие представляет собой свод правил по орфографии и пунктуации и упражнений для отработки навыков использования этих правил. Задания даны в определённой системе: вначале даются упражнения на идентификацию правила, потом упражнения на отработку орфографических и пунктуационных навыков, упражнения на трансформацию, составление предложений. Издание предназначено для учеников общеобразовательных учебных заведений и учителей русского языка.


A manual presents a set of rules on orthography and punctuation and also exercises for mastering off skills on the proper use of these rules. The ass in the certain system are given: the first exercises are intended for identifying of rule, other exercises are mastering orthographic and punctuation skill, and exercises on transformation and making up sentences. The manual is intended for the students of general educational establishments and teachers of the Russian language.Е. О. Воскресенская. Русский язык. 5 класс: тетрадь для успешного овладения орфографическими и пунктуационными навыками (для школ с украинским языком обучения). – 3-е изд., испр. – Х.: Ранок, 2014.
Посібник становить собою збірник правил з орфографії та пунктуації і вправ для відпрацювання навичок використання цих правил. Завдання подані в певній системі: спочатку подаються вправи на ідентифікацію правила, потім вправи на відпрацювання орфографічних і пунктуаційних навичок, вправи на трансформацію, складання речень. Видання призначене учням загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів російської мови.
Пособие представляет собой свод правил по орфографии и пунктуации и упражнений для отработки навыков использования этих правил. Задания даны в определённой системе: вначале даются упражнения на идентификацию правила, потом упражнения на отработку орфографических и пунктуационных навыков, упражнения на трансформацию, составление предложений. Издание предназначено для учеников общеобразовательных учебных заведений и учителей русского языка.
A manual presents a set of rules on orthography and punctuation and also exercises for mastering off skills on the proper use of these rules. The ass in the certain system are given: the first exercises are intended for identifying of rule, other exercises are mastering orthographic and punctuation skill, and exercises on transformation and making up sentences. The manual is intended for the students of general educational establishments and teachers of the Russian language.Н. О. Воскресенська, І. В. Цепова, К. О. Воскресенська Навчаємося читати: Підручник із літературного читання для 2 класу (програма розвивального навчання). – Х.: ФОП Бурдов, 2014.
Зміст підручника становлять пізнавально-проблемні завдання, які сприяють формуванню в учнів навичок повноцінного читання, забезпечують розвиток творчих здібностей. Підручник розрахований на учнів 2 класу шкіл, які працюють за системою розвивального навчання.


Содержание учебника составляют познавательно-проблемные задания, которые содействуют формированию у учеников навыков полноценного чтения, начального литературного анализа художественных произведений, выразительного чтения, обеспечивают развитие творческих способностей. Учебник рассчитан на учеников 2 класса школ, работающих по системе развивающего обучения.


A texbook of contents of textbook is made up of cognitive-problem tasks that assist in forming in students the skills of reading, elementary literary analysis of literary works, expressive reading, and provide the development of creative abilities. A textbook is intented for or the students 2 grades of schools working by system of the developing education.Н. О. Воскресенська, І. В. Цепова, К. О. Воскресенська Навчаємося читати: Підручник із літературного читання для 3 класу (програма розвивального навчання). – Х.: ФОП Бурдов, 2014.
Підручник є частиною комплекту навчальних посібників із літературного читання для 2 – 4 класів шкіл, які працюють за системою розвивального навчання. Зміст підручника складають фольклорні твори, твори класиків української літератури й сучасних дитячих письменників. Під час роботи над творами різних жанрів учні засвоюють літературознавчі поняття.


Учебник является частью комплекта учебных пособий по литературному чтению для 2 – 4 классов, которые работают по системе развивающего обучения. Содержание учебника составляют фольклорные произведения, произведения классиков украинской литературы и современных детских писателей. Во время работы над произведениями разных жанров ученики усваивают литературоведческие понятия.


A textbook is a part of complete set of teaching aids on the literary reading for 2 - 4 grades that work to according the system of the developing education. The contents of textbook is comprise folklore works, works of classics the Ukrainian literature and modern children's writers. While working on different genres students master of literature concepts.

Н. О. Воскресенська, І. В. Цепова, К. О. Воскресенська Навчаємося читати: Підручник із літературного читання для 3 класу (програма розвивального навчання). – Х.: ФОП Бурдов, 2014.
Підручник є частиною комплекту навчальних посібників із літературного читання для 2 – 4 класів шкіл, які працюють за системою розвивального навчання. Зміст підручника складають фольклорні твори, твори класиків української літератури й сучасних дитячих письменників. Під час роботи над творами різних жанрів учні засвоюють літературознавчі поняття.


Учебник является частью комплекта учебных пособий по литературному чтению для 2–4 классов, которые работают по системе развивающего обучения. Содержание учебника составляют фольклорные произведения, произведения классиков украинской литературы и современных детских писателей. Во время работы над произведениями разных жанров ученики усваивают литературоведческие понятия.


A textbook is a part of complete set of teaching aids on the literary reading for 2 - 4 grades that work to according the system of the developing education. The contents of textbook is comprise folklore works, works of classics the Ukrainian literature and modern children's writers. While working on different genres students master of literature concepts.Н. О. Воскресенська, К. О. Воскресенська. Літературне читання. 3 клас: Розробки уроків до підручника О. Н. Хорошковської, Г. І. Охоти. – Х.: Ранок, 2014.
У посібнику наведено розробки уроків читання різних типів, запропоновані різноманітні форми та методи роботи з учнями. Він допоможе зробити уроки цікавими і змістовними, а також полегшить засвоєння дітьми іншої мови. Призначений для вчителів початкової школи, методистів, студентів вищих навчальних закладів.


В пособии представлены разработки уроков чтения разных типов, предложены разнообразные формы и методы работы с учениками. Оно поможет сделать уроки интересными и содержательными, а также облегчит усвоение детьми второго языка. Предназначено для учителей начальной школы, методистов, студентов высших педагогических заведений.


Worked out lessons of reading of different types are presented in a manual, as well as various forms and methods of work with students offer. It will help to make lessons more interesting and rich in content, and also will make it easier for the children of the second language. It is intended for the teachers of primary school, methodists, students of higher pedagogical establishments.Джежелей О. В. Литературные игры на уроках чтения в начальной школе. 1-4 классы / О. В. Джежелей, А. А. Емец – Х. : Изд. группа «Основа», 2013. – 240 с. : ил.
В пособии раскрыта методика литературной игры как органической части системы обучения чтению и знакомства с литературой; излагаются как теоретические положения методики литературной игры, так и практика знакомства с литературой, поэтому  оно   может быть использовано при работе по литературному чтению в любой системе начального обучения классического направления. Литературный материал  охватывает  книги и произведения писателей, входящих в основной круг учебного детского чтения, заданного государственными стандартами.
Пособие предназначено для учителей начальных классов, студентов педагогических вузов, родителей.


У посібнику розкрито методику літературної гри як органічної частини системи навчання читанню та ознайомленню з літературою; подаються як теоретичні положення методики літературної гри, так і практика знайомства з літературою, тому воно може бути використане під час роботи з літературного читання в будь-якій системі початкового навчання класичного напряму. Літературний матеріал охоплює книги і твори письменників, які входять до основного кола навчального дитячого читання, яке задане державними стандартами.
Посібник призначений для вчителів початкових класів, студентів педагогічних внз, батьків.


The manual is disclosed a technique of literary games as an organic part of the system of learning to read and explore the literature, sets out how the theoretical principles of the methods of literary games, and practices of exploring the literature, so it can be used when working on literary reading in any system of elementary education classical direction. Literary material covers of books and works of writers included in the main range of teaching children reading, given the state standards. The manual is intended for primary school teachers, students of pedagogical universities, and parents.Жукова К. Є., Артюх О. І. Основи китайської ієрогліфіки: навч. посібник для студентів, які вивчають китайську мову / Жукова К. Є., Артюх О. І. – Харків: ХНПУ, 2014. – 155 с.
У навчальному посібнику викладено відомості щодо структурних елементів ієрогліфа, щодо ролі ключових знаків і крайових графем; пояснено правила написання ієрогліфів; представлено типологію ієрогліфів за їхньою структурою та походженням; тут міститься інформація про виникнення та розвиток китайської писемності, про спроби її спрощення; даються питання для самоконтролю і поточного контролю, практичні завдання та вправи для аудиторної та самостійної роботи; пропонуються теми доповідей та повідомлень.
Посібник призначений для студентів факультетів іноземної філології та учнів середніх навчальних закладів, які вивчають китайську мову, викладачів китайської мови, а також для тих, хто самостійно вивчає китайську мову і цікавиться китайською ієрогліфікою.


Жукова Е. Е., Артюх Е. И. Основы китайской иероглифики: уч. пособие для студентов, изучающих китайский язык / Жукова Е. Е., Артюх Е. И. – Харьков: ХНПУ, 2014. – 155 с.
В учебном пособии излагаются сведения о структурных элементах иероглифа, о роли ключевых знаков и краевых графем; объяснены правила написания иероглифов; представлена типология иероглифов по их структуре и происхождению; содержится информация о возникновении и развитии китайской письменности, о попытках ее упрощения; даются вопросы для самоконтроля и текущего контроля, практические задания и упражнения для аудиторной и самостоятельной работы; предлагаются темы докладов и сообщений.
Пособие предназначено для студентов факультетов иностранной филологии и учащихся средних учебных заведений, изучающих китайский язык, преподавателей китайского языка, а также для тех, кто самостоятельно изучает китайский язык и интересуется китайской иероглификой.


Zhukova K.Y., Artyukh E.I. Fundamentals of Chinese characters: tutorial for students studying Chinese language / Zhukova K.Y., Artyukh E.I. - Kharkiv: HNPU, 2014 - 155 p.
The tutorial presents information on the structural elements of the character, the role of section heading radicals and graphemes. The rules of writing characters are explained; a typology of characters according to their structure and origin is provided. Information on the origin of Chinese writing, its development and attempts to simplify writing system is presented. Questions for self-control and monitoring, practical tasks and exercises for classroom and individual work are supplied; topics for presentations and reports are offered.
Intended for students of foreign languages departments and secondary school students studying Chinese language, Chinese language teachers, as well as for those who are self-studying Chinese language and interested in Chinese hieroglyphics.Рудая Н.В. Китайский язык. Часть II: Учебное пособие для детей среднего школьного возраста, изучающих китайский язык / Н.В.Рудая, И.А.Быкова, К.Е.Жукова, Лю Юйин, В А.Склярова. – Харьков, 2014. - 115, [1] с.: Ил..
Учебно-методический комплекс состоит из учебника, включающего 16 уроков, грамматический указатель и китайско-русский словарь; рабочей тетради по иероглифике, лексике и грамматике. Каждый урок учебника содержит фонетические упражнения и рекомендации по произношению, новые слова, диалоги, лексико-грамматический комментарий, упражнения на закрепление грамматики и лексики, страноведческий материал, содержащий интересные факты о Китае.
Учебное пособие предназначено для детей среднего школьного возраста, начинающих изучать китайский язык.


Руда Н.В. Китайська мова. Частина IІ: Навчальний посібник для дітей середнього шкільного віку, які вивчають китайську мову / Н.В.Руда, І.А.Бикова, К.Є.Жукова, Лю Юйін, В О.Склярова. – Х, 2014. – 115, [1] с.: іл..
Навчально-методичний комплекс складається з підручника, який включає 16 уроків, граматичний вказівник та китайсько-російський словник; робочого зошита з ієрогліфіки, лексики та граматики. Кожний урок підручника містить рекомендації щодо вимови та фонетичні вправи, нові слова, діалоги, лексико-граматичні коментарі, вправи на закріплення граматики і лексики, країнознавчий матеріал, який містить цікаві факти про Китай.
Навчальний посібник призначений для дітей середнього шкільного віку, які починають вивчати китайську мову.


Rudaya N.V.
The Chinese Language. Part II:Manual for children of secondary schools, studying Chinese / Rudaya N.V., Bykova I.A., Zhukova Y.Y., Lu Yuyin, Sklyarova V.O. – Kharkov, 2014.- 115, [1] p.:il.

The manual includes 16 lessons, grammar pointer and the Chinese-Russian dictionary. Each lesson provides tips on pronunciation and phonetic exercises, vocabulary, dialogues, lexical and grammatical comments, exercises to consolidate grammar and vocabulary material, interesting facts about China.Конева Н.Ю. Всё об итальянском глаголе: Полный справочник в таблицах и схемах / Н.Ю. Конева. – М.: Эксмо, 2014. – 160 с.- (Язык без репетитора).
Цель предлагаемого учебного пособия – помочь получить, систематизировать и закрепить знания об итальянском глаголе для практического применения в письменной и устной речи.
Подача материала в виде компактных и наглядных схем и таблиц, а также наличие перекрестных ссылок дает возможность быстро разобраться с материалом любой сложности, окажет существенную помощь в подготовке к экзаменам.
Пособие предназначено для широкого круга лиц, изучающих итальянский язык в школах, вузах, на курсах, с преподавателем или самостоятельно.


Конєва Н.Ю. Все про італійське дієслово: [Навчальний посібник].
Мета пропонованого навчального посібника – допомогти отримати, систематизувати і закріпити знання про італійське дієслово для практичного застосування в письмовій та усній мові.
Подача матеріалу у вигляді компактних і наочних схем і таблиць, а також наявність перехресних посилань дає можливість швидко розібратися з матеріалом будь-якої складності, надасть істотну допомогу в підготовці до іспитів.
Посібник призначений для широкого кола осіб, які вивчають італійську мову в школах, вузах, на курсах, з викладачем або самостійно.


N.Yu. Koneva. All about Italian verbs: [Course-book].
The purpose of this manual is to provide help for those who want to get, systematize or consolidate the knowledge about Italian verbs for the practical application in writing and speaking.
The presentation of material in the form of compact and clear diagrams and tables, as well as the presence of a cross-reference allows the quickly understanding of the material of any complexity and also will greatly assist in preparing for the exams.
The manual is intended for a wide range of people studying Italian in schools, universities, courses, with the teacher or independently.Прус Н.А. Всё об испанском глаголе: Полный справочник в таблицах и схемах / Н.А. Прус. – М.: Эксмо, 2014. – 192 с.- (Язык без репетитора).
Цель предлагаемого учебного пособия – помочь получить, систематизировать и закрепить знания об испанском глаголе для практического применения в письменной и устной речи.
Подача материала в виде компактных и наглядных схем и таблиц, а также наличие перекрестных ссылок дает возможность быстро разобраться с материалом любой сложности, окажет существенную помощь в подготовке к экзаменам.
Пособие предназначено для широкого круга лиц, изучающих испанский язык в школах, вузах, на курсах, с преподавателем или самостоятельно.


Прус Н.O. Все про іспанське дієслово: [Навчальний посібник].
Мета пропонованого навчального посібника – допомогти отримати, систематизувати і закріпити знання про іспанське дієслово для практичного застосування в письмовій та усній мові.
Подача матеріалу у вигляді компактних і наочних схем і таблиць, а також наявність перехресних посилань дає можливість швидко розібратися з матеріалом будь-якої складності, надасть істотну допомогу в підготовці до іспитів.
Посібник призначений для широкого кола осіб, які вивчають іспанську мову в школах, вузах, на курсах, з викладачем або самостійно.


Prus N.O. All about Spanish verbs: [Course-book].
The purpose of this manual is to provide help for those who want to get, systematize or consolidate the knowledge about Spanish verbs for the practical application in writing and speaking.
The presentation of material in the form of compact and clear diagrams and tables, as well as the presence of a cross-reference allows the quickly understanding of the material of any complexity and also will greatly assist in preparing for the exams.
The manual is intended for a wide range of people studying Spanish in schools, universities, courses, with the teacher or independently.
Жарковська І.В., Зайцева Н.О., Каминін І.М., Красовицька Л.Є., Крівчикова Г.Ф., Тучина Н.В. A Way to Success: Engish for University Students. Year 2 (Student`s Book). Харків: Фоліо, 2014. – 256 с.;іл.
Підручник складається з 14 уроків (units), які за тематико-ситуативним змістом і мовним матеріалом відповідають програмі другого курсу ВНЗ, віковим особливостям студентів і сферам їх пізнавальних інтересів. За рахунок особистісно зорієнтованих вправ і завдань, викладу змісту на основі концентричності і циклічності планування, опори на багатий ілюстративний матеріал створюється сприятливе в афективному відношенні мовне довкілля. Рівень складності звукових і друкованих матеріалів і завдань до них відповідає рівню В2 за шкалою Рекомендацій Ради Європи і забезпечує реалізацію принципу наступності порівняно з підручником «A Way to Success» для студентів 1 курсу.


Учебник состоит из 14 уроков (units), которые по тематико-ситуативному содержанию и языковому материалу соответствуют программе второго курса ВУЗ, возрастным особенностям студентов и сферам их познавательных интересов. За счет личностно ориентированных упражнений и заданий, изложению содержания на основе концетричности и цикличности планирования, опоры на разнообразный иллюстративный материал создается благоприятное в аффективном отношении языковое окружение. Уровень сложности звуковых и печатных материалов и заданий к ним отвечает уровню В2 по шкале Рекомендаций Совета Европы и обеспечивает реализацию принципа последовательности по сравнению с учебником «A Way to Success» для студентов 1 курса.


The course-book includes 14 Units that by their topics and situational content as well as the language material correspond to the 2 year University curriculum, students’ age and their cognitive interests. Due to learner-centered tasks and activities, recycling of the material and planning in concentres, favourable affective learning environment is created. The level of difficulty of audio materials and tasks on paper correlates with B2 Level of the European Framework of Reference and ensures the realization of the principle of continuity compared to the 1-year course-book “A Way to Success”.Жарковська І.В., Зайцева Н.О., Каминін І.М., Красовицька Л.Є., Крівчикова Г.Ф., Тучина Н.В. A Way to Success: Engish for University Students. Year 2 (Teacher`s Book). Харків: Фоліо, 2014. – 320 с.;іл.
Підручник складається з 14 уроків (units) ,які за тематико-ситуативним змістом і мовним матеріалом відповідають програмі другого курсу ВНЗ, віковим особливостям студентів і сферам їх пізнавальних інтересів. За рахунок особистісно зорієнтованих вправ і завдань, викладу змісту на основі концентричності і циклічності планування, опори на багатий ілюстративний матеріал створюється сприятливе в афективному відношенні мовне довкілля. Рівень складності звукових і друкованих матеріалів і завдань до них відповідає рівню В2 за шкалою Рекомендацій Ради Європи і забезпечує реалізацію принципу наступності порівняно з підручником «A Way to Success» для студентів 1 курсу. Наприкінці підручника подано ключі до вправ і завдань.


Учебник состоит из 14 уроков (units), которые по тематико-ситуативному содержанию и языковому материалу соответствуют программе второго курса ВУЗ, возрастным особенностям студентов и сферам их познавательных интересов. За счет личностно ориентированных упражнений и заданий, изложению содержания на основе концетричности и цикличности планирования, опоры на разнообразный иллюстративный материал создается благоприятное в аффективном отношении языковое окружение. Уровень сложности звуковых и печатных материалов и заданий к ним отвечает уровню В2 по шкале Рекомендаций Совета Европы и обеспечивает реализацию принципа последовательности по сравнению с учебником «A Way to Success» для студентов 1 курса. В конце учебника представлены ключи к упражнениям и заданиям.


The course-book includes 14 Units that by their topics and situational content as well as the language material correspond to the 2 year University curriculum, students’ age and their cognitive interests. Due to learner-centered tasks and activities, recycling of the material and planning in concentres, favourable affective learning environment is created. The level of difficulty of audio materials and tasks on paper correlates with B2 Level of the European Framework of Reference and ensures the realization of the principle of continuity compared to the 1-year course-book “A Way to Success”. At the end of the book there are keys to tasks and activities.


Тучина Н.В. Английский без проблем для начинающих. Москва: Эксмо, 2014.- 320с. + CD. – (Иностранный за чашкой кофе).
Цей посібник призначений для самостійних занять з іноземної мови. Комплект з книги та диска підготовлений для тих, хто вже знайомий з основами англійської та хоче швидко відновити свої знання, але не встигає відвідувати курси чи займатись англійською мовою з викладачем. Дрібна структура, місткі пояснення, корисні таблиці, короткі тексти та вправи, потрібні та не нудні завдання допоможуть освіжити в пам’яті граматику та збільшити словниковий запас. Тексти та завдання на аудіо диску допоможуть навчитися сприймати іноземну мову на слух.


Данное пособие предназначено для самостоятельных занятий иностранным языком. Комплект из книги и диска подготовлен для тех, кто уже знаком с основами английского и хочет быстро восстановить свои знания, но не успевает посещать курсы или заниматься английским языком с преподавателем. Дробная структура, ёмкие объяснения, полезные таблицы, короткие тексты и упражнения, нужные и нескучные задания помогут освежить в памяти грамматику и увеличить словарный запас. Тексты и задания на аудиодиске помогут научиться воспринимать иностранную речь на слух.


The book is for self-studies in English. The complex comprising the book and audio-disk is for those who are familiar with elementary English and want to brush up their knowledge quickly but cannot afford attending group classes or take individual classes from a teacher. Detailed structure, thorough explanations, useful tables, short texts and activities, necessary and interesting tasks will enable people to revise grammar and enlarge their vocabulary. T=The texts and tasks recorded on the CD will help to develop listening skills.Тучина Н.В. Перлова В.В. A Way to Success: Practical English Phonetics for University Students. Year 1. Харків: Фоліо, 2015. – 176 с.;іл.
Посібник повністю відповідає програмі першого курсу мовного ВНЗ і органічно пов'язаний з іншими підручниками навчального комплексу «A Way to Success». Посібник розроблено в руслі сучасних освітніх вимог. Які визначають компетентнісний підхід у навчанні як максимально продуктивний, і спрямовано на розвиток фонетичної компетенції студентів філологічних факультетів. Посібник складається з двох розділів, перший з яких ставить за мету засвоєння студентами основних понять фонетики. Основними видами навчальної діяльності на цьому етапі є аналітичні завдання, у ході яких студенти знайомляться з необхідною інформацією і роблять власні умовиводи щодо певних фонетичних явищ. Другий розділ присвячено практичному опрацюванню звуків і інтонаційних моделей. Поряд із правами на рецепцію і репродукцію звуків та ритміко-інтонаційних моделей використовуються вправи, пов’язані з поділом слів на склади та наголосом в англійській мові.


Пособие полностью соответствует программе первого курса языкового ВУЗа и органически связано с другими учебниками учебного комплекса «A Way to Success». Пособие разработано в свете современных требований, определяющих компетентностный подход в обучении как максимально продуктивный, и направлено на развитие фонетической компетенции студентов филологических факультетов. Пособие состоит из двух разделов, первый из которых ставит целью усвоение студентами основных понятий фонетики. Ведущими видами учебной деятельности на данном этапе являются аналитические задания, в ходе выполнения которых студенты знакомятся с необходимой информацией и делают собственные умозаключения, касающиеся определенных фонетических явлений. Второй раздел посвящен практическому усвоению звуков и интонационных моделей. Наряду с упражнениями на рецепцию и репродукцию звуков и ритмико-интонационных моделей используются задания, связанные с делением слов на слоги и ударением в английском языке.


The book corresponds to the 1-year curriculum of language universities and is an integral part of the complex “A Way to Success”. The book is written in accordance with contemporary demands of the competence approach as the most productive nowadays and is aimed at developing phonetic competence of the students of the Philology Departments. The book consists of two parts, the first being dedicated to the students’ acquisition of the main phonetic notions. Analytical activities are the leading ones throughout this part. By doing them students get acquainted with the necessary information and draw their own conclusions concerning certain phonetic phenomena. The second part deals with mastering sounds and intonation patterns in speech practice. Alongside with activities for sound reception and reproduction as well as reception and reproduction of rhyme and intonation patterns there are tasks connected with division of words into syllables and English stress.Жарковська І.В., Зайцева Н.О., Каминін І.М., Красовицька Л.Є., Крівчикова Г.Ф., Тучина Н.В. A Way to Success: Engish for University Students. Year 1 (Student`s Book). Харків: Фоліо, 2014. – 330 с.;іл.
Підручник складається з 18 уроків (units), які за тематико-ситуативним змістом і мовним матеріалом відповідають програмі першого курсу ВНЗ, віковим особливостям студентів і сферам їх пізнавальних інтересів. За рахунок особистісно зорієнтованих вправ і завдань, викладу змісту на основі концентричності і циклічності планування, опори на багатий ілюстративний матеріал створюється сприятливе в афективному відношенні мовне довкілля. Рівень складності звукових і друкованих матеріалів і завдань до них відповідає рівню В1+ за шкалою Рекомендацій Ради Європи і забезпечує реалізацію принципу наступності порівняно з Державним стандартом середньої освіти.


Учебник состоит из 18 уроков (units), которые по тематико-ситуативному содержанию и языковому материалу соответствуют программе первого курса ВУЗ, возрастным особенностям студентов и сферам их познавательных интересов. За счет личностно ориентированных упражнений и заданий, изложению содержания на основе концетричности и цикличности планирования, опоры на разнообразный иллюстративный материал создается благоприятное в афективном отношении языковое окружение. Уровень сложности звуковых и печатных материалов и заданий к ним отвечает уровню В1+ по шкале Рекомендаций Совета Европы и обеспечивает реализацию принципа последовательности по сравнению с Государственным стандартом среднего образования.


The course-book includes 18 Units that by their topics and situational content as well as the language material correspond to the 1 year University curriculum, students’ age and their cognitive interests. Due to learner-centered tasks and activities, recycling of the material and planning in concentres, favourable affective learning environment is created. The level of difficulty of audio materials and tasks on paper correlates with B1+ Level of the European Framework of Reference and ensures the realization of the principle of continuity compared to the State Standard of Secondary Education.

Жарковська І.В., Зайцева Н.О., Каминін І.М., Красовицька Л.Є., Крівчикова Г.Ф., Тучина Н.В. A Way to Success: Engish for University Students. Year 1 (Teacher`s Book). Харків: Фоліо, 2014. – 400 с.; іл.
Підручник складається з 18 уроків (units) ,які за тематико-ситуативним змістом і мовним матеріалом відповідають програмі першого курсу ВНЗ, віковим особливостям студентів і сферам їх пізнавальних інтересів. За рахунок особистісно зорієнтованих вправ і завдань, викладу змісту на основі концентричності і циклічності планування, опори на багатий ілюстративний матеріал створюється сприятливе в афективному відношенні мовне довкілля. Рівень складності звукових і друкованих матеріалів і завдань до них відповідає рівню В1+ за шкалою Рекомендацій Ради Європи і забезпечує реалізацію принципу наступності порівняно з Державним стандартом середньої освіти. Наприкінці підручника подано ключі до вправ і завдань.


Учебник состоит из 18 уроков (units), которые по тематико-ситуативному содержанию и языковому материалу соответствуют программе первгого курса ВУЗ, возрастным особенностям студентов и сферам их познавательных интересов. За счет личностно ориентированных упражнений и заданий, изложению содержания на основе концетричности и цикличности планирования, опоры на разнообразный иллюстративный материал создается благоприятное в афективном отношении языковое окружение. Уровень сложности звуковых и печатных материалов и заданий к ним отвечает уровню В1+ по шкале Рекомендаций Совета Европы и обеспечивает реализацию принципа последовательности по сравнению с Государственным стандартом среднего образования. В конце учебника представлены ключи к упражнениям и заданиям.


The course-book includes 18 Units that by their topics and situational content as well as the language material correspond to the 1 year University curriculum, students’ age and their cognitive interests. Due to learner-centered tasks and activities, recycling of the material and planning in concentres, favourable affective learning environment is created. The level of difficulty of audio materials and tasks on paper correlates with B1+ Level of the European Framework of Reference and ensures the realization of the principle of continuity compared to the State Standard of Secondary Education. At the end of the book there are keys to tasks and activities.Тучина Н.В., Невська Ю.В., Сазонова Я.Ю. A Way to Success: Practical English Grammar for University Students. Year 1 (Student’s book). Харків: Фоліо, 2014. – 187 с.;іл.
Посібник «A Way to Success: Practical English Grammar for University Students. Year 1» є складовою частиною навчального комплексу для студентів І курсів факультетів іноземних мов.
Посібник складається з 8 уроків (units), глосарію граматичних термінів та додатку з таблицею неправильних дієслів. Кожен урок має чітку побудову і містить 2 частини для занять під керівництвом викладача і самостійної роботи. Матеріал кожної частини повністю відповідає програмі першого курсу факультетів іноземних мов ВНЗ України, віковим особливостям студентів і поданий у формі зручних для опрацювання та запам’ятовування таблиць та схем.
За рахунок комунікативного підходу до навчання граматики, професійно орієнтованих завдань, циклічності у повторенні вивченого граматичного матеріалу протягом усього курсу створюються умови для формування у студентів граматичної компетенції у різних видах мовлення, потрібної для досягнення певних комунікативних цілей і задоволення майбутніх професійних потреб.
Рівень складності мовного матеріалу відповідає рівню В 1+ за шкалою Рекомендацій Ради Європи, що забезпечує реалізацію принципу наступності порівняно з Державним стандартом середньої освіти.
Посібник з граматики можна використовувати у навчальному процесі і окремо від рекомендованого комплексу, а також при самостійному опрацюванні для систематизованого повторення граматичного матеріалу, вивченого в школі, поглиблення граматичних знань і удосконалення граматичних навичок.


Пособие «A Way to Success: Practical English Grammar for University Students. Year 1» является составной частью учебного комплекса для студентов 1 курсов факультетов иностранных языков.
Пособие состоит из 8 уроков (units), глосария грамматических терминов и дополнения с таблицей неправильних глаголов. Каждый урок имеет четкую структуру и содержит 2 части для занятий под руководством преподавателя и самостоятельной работы. Материал каждой части полностью соотвествует программе первого курса факультетов иностранных языков ВУЗ Украины, возрастным особенностям студентов и представлен в форме удобных для обработки и запоминания таблиц и схем.
За счет коммуникативного подхода к обучению грамматики, профессионально ориентированных заданий, цикличности в повторении изученного грамматического материала на протяжении всего курса создаются условия для формирования у студентов грамматической компетенции в разных видах речевой деятельности, необходимой для достижения определенных коммуникативных целей и удовлетворения будущих профессиональных потребностей.
Уровень сложности языкового материала соответствует уроню В 1+ по шкале Рекоммендаций Совета Европы, который обеспечивает реализацию принципа последовательности по сравнению с Государственным стандартом
Пособие по грамматике можно использовать в учебном процессе и отдельно от рекоммендованного комплекса, а также при самостоятельной работе для систематизированного повторения грамматического материала, изученного в школе, углубления грамматических знаний и усовершенствования грамматических навыков.


The book «A Way to Success: Practical English Grammar for University Students. Year 1» is an integral part of the complex for the 1 year students.
The book includes 8 Units, a glossary of grammatical terms and Appendix with the table of irregular verbs. Each Unit comprises two parts for classes under a teacher’s guidance and for self-studies. The material of each part corresponds to the 1 year University curriculum, students’ age and is presented in table and schematic form easy for processing and storing the information.
The communicative approach to teaching grammar, professionally orientated tasks and recycling of the grammar material during the course facilitate forming grammar competence in all kinds of speech activity which is necessary for achieving communicative purposes and satisfying professional needs.
The level of difficulty of language material and tasks correlates with B1+ Level of the European Framework of Reference and ensures the realization of the principle of continuity compared to the State Standard of Secondary Education.
Grammar Book may be used separately from other components of the complex for both teaching and self-education for systematic revision of the grammar material learned at school, for mastering grammar knowledge and developing grammar skills.


Тучина Н.В., Невська Ю.В., Сазонова Я.Ю. A Way to Success: Practical English Grammar for University Students. Year 1 (Teacher’s book). Харків: Фоліо, 2014. – 255 с.;іл.
Посібник «A Way to Success: Practical English Grammar for University Students. Year 1» є складовою частиною навчального комплексу для студентів І курсів факультетів іноземних мов.
Посібник складається з 8 уроків (units), глосарію граматичних термінів та додатку з таблицею неправильних дієслів. Кожен урок має чітку побудову і містить 2 частини для занять під керівництвом викладача і самостійної роботи. Матеріал кожної частини повністю відповідає програмі першого курсу факультетів іноземних мов ВНЗ України, віковим особливостям студентів і поданий у формі зручних для опрацювання та запам’ятовування таблиць та схем.
За рахунок комунікативного підходу до навчання граматики, професійно орієнтованих завдань, циклічності у повторенні вивченого граматичного матеріалу протягом усього курсу створюються умови для формування у студентів граматичної компетенції у різних видах мовлення, потрібної для досягнення певних комунікативних цылей і задоволення майбутніх професійних потреб.
Рівень складності мовного матеріалу відповідає рівню В1+ за шкалою Рекомендацій Ради Європи, що забезпечує реалізацію принципу наступності порівняно з Державним стандартом середньої освіти.
Посібник з граматики можна використовувати у навчальному процесі і окремо від рекомендованого комплексу, а також при самостійному опрацюванні для систематизованого повторення граматичного матеріалу, вивченого в школі, поглиблення граматичних знань і удосконалення граматичних навичок.
Книга для вчителя у зручному форматі містить тексти вправ та ключі до тих із них, де передбачається один варіант відповіді. У тих випадках, коли можливі декілька відповідей, у ключах подається кілька варіантів.


Пособие «A Way to Success: Practical English Grammar for University Students. Year 1» является составной частью учебного комплекса для студентов 1 курсов факультетов иностранных языков.
Пособие состоит из 8 уроков (units), глосария грамматических терминов и дополнения с таблицей неправильних глаголов. Каждый урок имеет четкую структуру и содержит 2 части для занятий под руководством преподавателя и самостоятельной работы. Материал каждой части полностью соотвествует программе первого курса факультетов иностранных языков ВУЗ Украины, возрастным особенностям студентов и представлен в форме удобных для обработки и запоминания таблиц и схем.
За счет коммуникативного подхода к обучению грамматики, профессионально ориентированных заданий, цикличности в повторении изученного грамматического материала на протяжении всего курса создаются условия для формирования у студентов грамматической компетенции в разных видах речевой деятельности, необходимой для достижения определенных коммуникативных целей и удовлетворения будущих профессиональных потребностей.
Уровень сложности языкового материала соответствует уроню В 1+ по шкале Рекоммендаций Совета Европы, который обеспечивает реализацию принципа последовательности по сравнению с Государственным стандартом
Пособие по грамматике можно использовать в учебном процессе и отдельно от рекоммендованного комплекса, а также при самостоятельной обработке для систематизированного повторения грамматического материала, изученного в школе, углубления грамматических знаний и усовершенствования грамматических навыков.
Книга для учителя в удобном формате содержит тексты упражнений и ключи к тем из них, где предусмотрен один вариант ответа. В тех случаях, когда возможны несколько ответов, в ключах представлены несколько вариантов.


The book «A Way to Success: Practical English Grammar for University Students. Year 1» is an integral part of the complex for the 1 year students.
The book includes 8 Units, a glossary of grammatical terms and Appendix with the table of irregular verbs. Each Unit comprises two parts for classes under a teacher’s guidance and for self-studies. The material of each part corresponds to the 1 year University curriculum, students’ age and is presented in table and schematic form easy for processing and storing the information.
The communicative approach to teaching grammar, professionally orientated tasks and recycling of the grammar material during the course facilitate forming grammar competence in all kinds of speech activity which is necessary for achieving communicative purposes and satisfying professional needs.
The level of difficulty of language material and tasks correlates with B1+ Level of the European Framework of Reference and ensures the realization of the principle of continuity compared to the State Standard of Secondary Education.
Grammar Book may be used separately from other components of the complex for both teaching and self-education for systematic revision of the grammar material learned at school, for mastering grammar knowledge and developing grammar skills.
The Teacher’s Book contains both texts of the activities and keys to those tasks where only one answer is envisaged. In case several answers are possible, the keys include several versions.Тучина Н.В. Перлова В.В. A Way to Success: Practical English Phonetics for University Students. Year 1. Харків: Фоліо, 2015. – 176 с.;іл.; 18,48 др.арк.
Посібник повністю відповідає програмі першого курсу мовного ВНЗ і органічно пов'язаний з іншими підручниками навчального комплексу «A Way to Success». Посібник розроблено в руслі сучасних освітніх вимог. Які визначають компетентнісний підхід у навчанні як максимально продуктивний, і спрямовано на розвиток фонетичної компетенції студентів філологічних факультетів. Посібник складається з двох розділів, перший з яких ставить за мету засвоєння студентами основних понять фонетики. Основними видами навчальної діяльності на цьому етапі є аналітичні завдання, у ході яких студенти знайомляться з необхідною інформацією і роблять власні умовиводи щодо певних фонетичних явищ. Другий розділ присвячено практичному опрацюванню звуків і інтонаційних моделей. Поряд із правами на рецепцію і репродукцію звуків та ритміко-інтонаційних моделей використовуються вправи, пов’язані з поділом слів на склади та наголосом в англійській мові.


Пособие полностью соответствует программе первого курса языкового ВУЗа и органически связано с другими учебниками учебного комплекса «A Way to Success». Пособие разработано в свете современных требований, определяющих компетентностный подход в обучении как максимально продуктивный, и направлено на развитие фонетической компетенции студентов филологических факультетов. Пособие состоит из двух разделов, первый из которых ставит целью усвоение студентами основных понятий фонетики. Ведущими видами учебной деятельности на данном этапе являются аналитические задания, в ходе выполнения которых студенты знакомятся с необходимой информацией и делают собственные умозаключения, касающиеся определенных фонетических явлений. Второй раздел посвящен практическому усвоению звуков и интонационных моделей. Наряду с упражнениями на рецепцию и репродукцию звуков и ритмико-интонационных моделей используются задания, связанные с делением слов на слоги и ударением в английском языке.


The book corresponds to the 1-year curriculum of language universities and is an integral part of the complex “A Way to Success”. The book is written in accordance with contemporary demands of the competence approach as the most productive nowadays and is aimed at developing phonetic competence of the students of the Philology Departments. The book consists of two parts, the first being dedicated to the students’ acquisition of the main phonetic notions. Analytical activities are the leading ones throughout this part. By doing them students get acquainted with the necessary information and draw their own conclusions concerning certain phonetic phenomena. The second part deals with mastering sounds and intonation patterns in speech practice. Alongside with activities for sound reception and reproduction as well as reception and reproduction of rhyme and intonation patterns there are tasks connected with division of words into syllables and English stress.Тучина Н.В., Невська Ю.В., Сазонова Я.Ю. A Way to Success: Practical English Grammar for University Students. Year 1 (Student’s book). Харків: Фоліо, 2014. – 187 с.;іл.
Посібник «A Way to Success: Practical English Grammar for University Students. Year 1» є складовою частиною навчального комплексу для студентів І курсів факультетів іноземних мов.
Посібник складається з 8 уроків (units), глосарію граматичних термінів та додатку з таблицею неправильних дієслів. Кожен урок має чітку побудову і містить 2 частини для занять під керівництвом викладача і самостійної роботи. Матеріал кожної частини повністю відповідає програмі першого курсу факультетів іноземних мов ВНЗ України, віковим особливостям студентів і поданий у формі зручних для опрацювання та запам’ятовування таблиць та схем.
За рахунок комунікативного підходу до навчання граматики, професійно орієнтованих завдань, циклічності у повторенні вивченого граматичного матеріалу протягом усього курсу створюються умови для формування у студентів граматичної компетенції у різних видах мовлення, потрібної для досягнення певних комунікативних цілей і задоволення майбутніх професійних потреб.
Рівень складності мовного матеріалу відповідає рівню В 1+ за шкалою Рекомендацій Ради Європи, що забезпечує реалізацію принципу наступності порівняно з Державним стандартом середньої освіти.
Посібник з граматики можна використовувати у навчальному процесі і окремо від рекомендованого комплексу, а також при самостійному опрацюванні для систематизованого повторення граматичного матеріалу, вивченого в школі, поглиблення граматичних знань і удосконалення граматичних навичок.


Пособие «A Way to Success: Practical English Grammar for University Students. Year 1» является составной частью учебного комплекса для студентов 1 курсов факультетов иностранных языков.
Пособие состоит из 8 уроков (units), глосария грамматических терминов и дополнения с таблицей неправильних глаголов. Каждый урок имеет четкую структуру и содержит 2 части для занятий под руководством преподавателя и самостоятельной работы. Материал каждой части полностью соотвествует программе первого курса факультетов иностранных языков ВУЗ Украины, возрастным особенностям студентов и представлен в форме удобных для обработки и запоминания таблиц и схем.
За счет коммуникативного подхода к обучению грамматики, профессионально ориентированных заданий, цикличности в повторении изученного грамматического материала на протяжении всего курса создаются условия для формирования у студентов грамматической компетенции в разных видах речевой деятельности, необходимой для достижения определенных коммуникативных целей и удовлетворения будущих профессиональных потребностей.
Уровень сложности языкового материала соответствует уроню В 1+ по шкале Рекоммендаций Совета Европы, который обеспечивает реализацию принципа последовательности по сравнению с Государственным стандартом
Пособие по грамматике можно использовать в учебном процессе и отдельно от рекоммендованного комплекса, а также при самостоятельной работе для систематизированного повторения грамматического материала, изученного в школе, углубления грамматических знаний и усовершенствования грамматических навыков.


The book «A Way to Success: Practical English Grammar for University Students. Year 1» is an integral part of the complex for the 1 year students.
The book includes 8 Units, a glossary of grammatical terms and Appendix with the table of irregular verbs. Each Unit comprises two parts for classes under a teacher’s guidance and for self-studies. The material of each part corresponds to the 1 year University curriculum, students’ age and is presented in table and schematic form easy for processing and storing the information.
The communicative approach to teaching grammar, professionally orientated tasks and recycling of the grammar material during the course facilitate forming grammar competence in all kinds of speech activity which is necessary for achieving communicative purposes and satisfying professional needs.
The level of difficulty of language material and tasks correlates with B1+ Level of the European Framework of Reference and ensures the realization of the principle of continuity compared to the State Standard of Secondary Education.
Grammar Book may be used separately from other components of the complex for both teaching and self-education for systematic revision of the grammar material learned at school, for mastering grammar knowledge and developing grammar skills.Тучина Н.В., Невська Ю.В., Сазонова Я.Ю. A Way to Success: Practical English Grammar for University Students. Year 1 (Teacher’s book). Харків: Фоліо, 2014. – 255 с.;іл.
Посібник «A Way to Success: Practical English Grammar for University Students. Year 1» є складовою частиною навчального комплексу для студентів І курсів факультетів іноземних мов.
Посібник складається з 8 уроків (units), глосарію граматичних термінів та додатку з таблицею неправильних дієслів. Кожен урок має чітку побудову і містить 2 частини для занять під керівництвом викладача і самостійної роботи. Матеріал кожної частини повністю відповідає програмі першого курсу факультетів іноземних мов ВНЗ України, віковим особливостям студентів і поданий у формі зручних для опрацювання та запам’ятовування таблиць та схем.
За рахунок комунікативного підходу до навчання граматики, професійно орієнтованих завдань, циклічності у повторенні вивченого граматичного матеріалу протягом усього курсу створюються умови для формування у студентів граматичної компетенції у різних видах мовлення, потрібної для досягнення певних комунікативних цылей і задоволення майбутніх професійних потреб.
Рівень складності мовного матеріалу відповідає рівню В1+ за шкалою Рекомендацій Ради Європи, що забезпечує реалізацію принципу наступності порівняно з Державним стандартом середньої освіти.
Посібник з граматики можна використовувати у навчальному процесі і окремо від рекомендованого комплексу, а також при самостійному опрацюванні для систематизованого повторення граматичного матеріалу, вивченого в школі, поглиблення граматичних знань і удосконалення граматичних навичок.
Книга для вчителя у зручному форматі містить тексти вправ та ключі до тих із них, де передбачається один варіант відповіді. У тих випадках, коли можливі декілька відповідей, у ключах подається кілька варіантів.


Пособие «A Way to Success: Practical English Grammar for University Students. Year 1» является составной частью учебного комплекса для студентов 1 курсов факультетов иностранных языков.
Пособие состоит из 8 уроков (units), глосария грамматических терминов и дополнения с таблицей неправильних глаголов. Каждый урок имеет четкую структуру и содержит 2 части для занятий под руководством преподавателя и самостоятельной работы. Материал каждой части полностью соотвествует программе первого курса факультетов иностранных языков ВУЗ Украины, возрастным особенностям студентов и представлен в форме удобных для обработки и запоминания таблиц и схем.
За счет коммуникативного подхода к обучению грамматики, профессионально ориентированных заданий, цикличности в повторении изученного грамматического материала на протяжении всего курса создаются условия для формирования у студентов грамматической компетенции в разных видах речевой деятельности, необходимой для достижения определенных коммуникативных целей и удовлетворения будущих профессиональных потребностей.
Уровень сложности языкового материала соответствует уроню В 1+ по шкале Рекоммендаций Совета Европы, который обеспечивает реализацию принципа последовательности по сравнению с Государственным стандартом
Пособие по грамматике можно использовать в учебном процессе и отдельно от рекоммендованного комплекса, а также при самостоятельной обработке для систематизированного повторения грамматического материала, изученного в школе, углубления грамматических знаний и усовершенствования грамматических навыков.
Книга для учителя в удобном формате содержит тексты упражнений и ключи к тем из них, где предусмотрен один вариант ответа. В тех случаях, когда возможны несколько ответов, в ключах представлены несколько вариантов.


The book «A Way to Success: Practical English Grammar for University Students. Year 1» is an integral part of the complex for the 1 year students.
The book includes 8 Units, a glossary of grammatical terms and Appendix with the table of irregular verbs. Each Unit comprises two parts for classes under a teacher’s guidance and for self-studies. The material of each part corresponds to the 1 year University curriculum, students’ age and is presented in table and schematic form easy for processing and storing the information.
The communicative approach to teaching grammar, professionally orientated tasks and recycling of the grammar material during the course facilitate forming grammar competence in all kinds of speech activity which is necessary for achieving communicative purposes and satisfying professional needs.
The level of difficulty of language material and tasks correlates with B1+ Level of the European Framework of Reference and ensures the realization of the principle of continuity compared to the State Standard of Secondary Education.
Grammar Book may be used separately from other components of the complex for both teaching and self-education for systematic revision of the grammar material learned at school, for mastering grammar knowledge and developing grammar skills.
The Teacher’s Book contains both texts of the activities and keys to those tasks where only one answer is envisaged. In case several answers are possible, the keys include several versions.Ищенко И.Н. Немецкий без проблем для начинающих = Eine Tasse Deutsch fьr Anfдnger / – М. : Эксмо, 2013. – 320 с. + 1 CD - Rom. – (Иностранный за чашкой кофе).
Данное пособие предназначено для самостоятельных занятий иностранным языком. Комплект из книги и диска подготовлен для тех, кто не успевает посещать курсы или заниматься немецким языком с преподавателем. Дробная структура, емкие объяснения, полезные таблицы, короткие тексты и упражнения, нужные и нескучные задания помогут освежить в памяти грамматику и увеличить словарный запас. Тексты и задания на аудиодиске помогут научиться воспринимать иностранную речь на слух.
Іщенко І.М. Німецька без перешкод для початківців.
Цей посібник призначений для самостійних занять з німецької мови. Комплект з книжки та аудіодиска підготовлено для тих, хто не встигає відвідувати курси іноземних мов чи навчатися німецької з викладачем. Роздрібнена структура, ємні пояснення, корисні таблиці, короткі тексти та вправи, потрібні та цікаві завдання допоможуть пригадати граматику та збільшити словниковий запас. Тексти та завдання на аудіодиску допоможуть навчитися сприймати іноземну мову на слух.
Ishchenko I.M. German without Problems for Beginners.
This book is intended for independent occupations by a foreign language. The set from the book and a disk is prepared for those who doesn't manage to attend courses or to be engaged in German with the teacher. The fractional structure, the capacious explanations, useful tables, short texts and the exercises necessary and not dull tasks will help to refresh grammar with memory and to increase a lexicon. Texts and tasks on an audiodisk will help to learn to perceive foreign speech aurally.


Скачкова В. В., Кутова Н. Ю., Пантелєєва С. В. Konjunktiv. – Х.: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2014. – 77с.
Посібник розрахований на студентів ІII та ІV курсу факультету іноземної філології денної та заочної форми навчання, які вивчають німецьку мову як основну спеціальність, а також як другу іноземну мову. Метою збірника є забезпечення студентів додатковими матеріалами для самостійної роботи над граматичною темою «Konjunktiv». У кожному розділі посібника завдання розташовані за принципом зростання труднощів і закінчуються вправами на переклад з української мови на німецьку. Посібник є добрим доповненням до всіх чинних підручників з граматики німецької мови.


Скачкова В. В., Кутовая Н. Ю., Пантелеева С. В. Konjunktiv. – Х.: ХНПУ имени Г.С.Сковороды, 2014. – 77с.
Пособие рассчитано на студентов III и IV курса факультета иностранной филологии дневной и заочной формы обучения, изучающих немецкий язык как основную специальность, а также как второй иностранный язык. Целью сборника является обеспечение студентов дополнительными материалами для самостоятельной работы над грамматической темой «Konjunktiv». В каждом разделе пособия задания расположены по принципу возрастания трудностей и заканчиваются упражнениями на перевод с украинского языка на немецкий. Пособие является хорошим дополнением ко всем действующим учебникам по грамматике немецкого языка.


SkachkovaV.V., Kutova N.Y., Panteleeva S.V. Konjunktiv.
The tutorial is intended for internal and external third and fourth-year students of Foreign Philology Departments who study German as a major and a minor subject. The purpose of the tutorial is to offer students supplementary materials for unsupervised work to master Konjunktiv. The assignments in the tutorial follow the principle of increasing complexity and end up with translation exercises from Ukrainian into German. The tutorial may serve as an efficient complement to all German grammar textbooks.Ковальова О.П. Блакить / Die Blдue. – Х.: ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – 232с.
У цій книзі зібрано вірші німецьких поетів романтичного спрямування. Теоретична думка поділяє їх на школи та періоди, користуючися тими чи іншими критеріями. Однак серце сприймає цю поезію як один могутній і нероздільний потік. Таким і хотілося мені представити цей поетичний масив очам українського читача. Частина моїх перекладів уже з’являлася друком у книгах «Потік» «Жіночі голоси». Але більшість перекладів оприлюднюється вперше в книзі «Блакить».


Ковалева А.П. Голубизна
В этой книге собраны стихи немецких поэтов романтического направления. Теоретическая мысль разделяет их на школы и периоды, пользуясь теми или иными критериями. Но сердце воспринимает эту поэзию как единый мощный и неделимый поток. Таким и хотелось мне представить этот поток глазам украинского читателя. Часть моих переводов уже публиковалась в книгах «Поток», «Женские голоса». Но большинство переводов печатается впервые в этой книге.


Kovalyova A.P. Blue
In this book are presented poems of German authors in romantic trend. The theoretical thought divides them in schools and periods based on different criteria. But for the human heart is it a united and powerful torrent. So want I to present this poetic torrent to the Ukrainian readers. A part of these translations were published in the book «Torrent» and «Voices of women», but the vast majority are published for the first time in this book.Сидоров О.В., Скачкова В.В., Відюкова Н.І. та ін. Логін 1. Німецька мова для студентів-германістів/Login 1 fьr Germaniststudenten: Lehrbuch. - Вінниця: Нова книга, 2014. – 344с.
Підручник призначається для студентів, які вивчають німецьку мову як спеціальність у вищих навчальних закладах на факультетах, що готують спеціалістів з іноземної філології. Підручник має за мету закласти основи навичок та вмінь усного та писемного мовлення.
Сидоров О.В., Скачкова В.В., Видюкова Н.И. и др. Логин 1. Немецкий язык для студентов-германистов/Login 1 fьr Germaniststudenten: Lehrbuch. - Винница: Новая книга, 2014. – 344с.
Учебник предназначен для студентов, изучающих немецкий язык как специальность в высших учебных заведениях на факультетах, где готовят специалистов по иностранной филологии. Цель учебника – заложить основы навыков и умений устной и письменной речи.


Sydorov O.V., Skachkova V.V., Vidiukova N.I. and other. Login 1.
The textbook is intended for students who learn German in higher educational establishments at the departments training experts in foreign philology. The purpose of the textbook is to lay the foundations for spoken and written language competence.Голобородько К. Ю. Усі уроки української мови в 6 класі. І семестр / Є. П. Голобородько, К. Ю. Голобородько, О. А. Павлик, С. В. Мунтян, І. А. Бондаренко. – X.: Вид. група «Основа», 2014. – 201, [7] с. – (Серія «Усі уроки»).
У посібнику вміщено всі уроки української мови для II семестру 6 класу, які розроблено за новою програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (автори – Г.Т. Шелехова, М.І. Пентилюк, В.І. Новосьолова, Т.Д. Гнаткович, Н.В. Коржова, К.В. Таранік-Ткачук, 2012 р.). Розробки уроків характеризуються поєднанням комунікативно-діяльнісного, соціокультурного принципів і принципу практичної спрямованості, відповідають сучасним досягненням теорії і практики навчання української мови й розвитку мовлення.
Для вчителів української мови та літератури загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій, студентів філологічних факультетів педагогічних університетів.


Голобородько К. Ю. Все уроки украинского языка в 6 классе. I семестр / Е. П. Голобородько, К.Ю. Голобородько, А.А. Павлик, С.В. Мунтян, И. А. Бондаренко. - X.: Изд. группа «Основа», 2014. - 201, [7] с. - (Серия «Все уроки»).
В пособии помещены все уроки украинского языка для II семестра 6 класса, разработанные по новой программе, утвержденной Министерством образования и науки Украины (авторы - Г.Т. Шелехова, М.И. Пентилюк, В.И. Новоселова, Т.Д. Гнаткович, Н.В. Коржова, К.В. Тараник-Ткачук, 2012 г.). Разработки уроков характеризуются сочетанием коммуникативно-деятельностного, социокультурного принципов и принципа практической направленности, соответствуют современным достижениям теории и практики обучения украинского языка и развития речи. Для учителей украинского языка и литературы общеобразовательных школ, лицеев и гимназий, студентов филологических факультетов педагогических университетов.


Goloborodko K.Y. Аll lessons of the Ukrainian language in the 6 form. And the semester/E.P Goloborodko, K.Y. Goloborodko, A.A. Pavlik, S.V. Muntean, I.A. Bondarenko. - X.: Type. group "Base" 2014. - 201, [7] p. - (Series "All classes").
The manual consist of all the Ukrainian language classes for II semester 6 form which developed a new program approved by the Ministry of Education and Science of Ukraine (authors - GT Shelekhova, MI Pentylyuk, VI Novoselov, ETC. Hnatkovych, NV Korzhova, KV Taranik-Tkachuk, 2012). Lessons are characterized by a combination of communicative activity, socio-cultural principles and the principle of practical orientation, meet the modern achievements of the theory and practice of teaching Ukrainian language and speech development.
For teachers Ukrainian language and literature of secondary schools, high schools , students of philology pedagogical universities.Голобородько К. Ю. Усі уроки української мови в 6 класі. II семестр / Є. П. Голобородько, К. Ю. Голобородько, А. О. Павлик, С. В. Мунтян, І. А. Бондаренко. – X.: Вид. група «Основа», 2014. – 295, [9] с. – (Серія «Усі уроки»).
У посібнику вміщено всі уроки української мови для II семестру 6 класу, які розроблено за новою програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (автори – Г.Т. Шелехова, М.І. Пенталюк, В.І. Новосьолова, Т.Д. Гнаткович, Н.Б. Коржова, К.В. Таранік-Ткачук, 2012 p.). Розробки уроків характеризуються поєднанням комунікативно-діяльнісного, соціокультурного принципів і принципу практичної спрямованості, відповідають сучасним досягненням теорії і практики навчання української мови й розвитку мовлення.
Для вчителів української мови та літератури загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій, студентів філологічних факультетів педагогічних університетів.


Голобородько К. Ю. Все уроки украинского языка в 6 классе. II семестр / Е. П. Голобородько, К. Ю. Голобородько, А. А. Павлик, С. В. Мунтян, И. А. Бондаренко. - X.: Изд. группа «Основа», 2014. - 295, [9] с. - (Серия «Все уроки»).
В пособии помещены все уроки украинского языка для II семестра 6 класса, разработанные по новой программе, утвержденной Министерством образования и науки Украины (авторы - Г.Т. Шелехова, М.И. Пенталюк, В.И. Новоселова, Т.Д. Гнаткович, Н.Б. Коржова, К.В. Тараник-Ткачук 2012 p.). Разработки уроков характеризуются сочетанием коммуникативно-деятельностного, социокультурного принципов и принципа практической направленности, соответствуют современным достижениям теории и практики обучения украинского языка и развития речи.
Для учителей украинского языка и литературы общеобразовательных школ, лицеев и гимназий, студентов филологических факультетов педагогических университетов.


Goloborodko K.Y. All lessons of the Ukrainian language in the 6 form. II Semester/E.P. Goloborodko, K.Y. Goloborodko, A.A. Pavlik, S.V. Muntean, I.A. Bondarenko. - X.: Type. group "Base", 2014. - 295, [9] p. - (Series "All classes").
The manual consist of all the Ukrainian language classes for II semester 6 form which developed a new program approved by the Ministry of Education and Science of Ukraine (authors – G.T. Shelekhova, M.I. Pentylyuk, V.I. Novoselov, T.D. Hnatkovych, N.V. Korzhova, K.V. Taranik-Tkachuk, 2012). Lessons are characterized by a combination of communicative activity, socio-cultural principles and the principle of practical orientation, meet the modern achievements of the theory and practice of teaching Ukrainian language and speech development.
For teachers Ukrainian language and literature of secondary schools, high schools , students of philology pedagogical universities.Маленко О. О. Кафедра української мови Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди: традиції, досвід, персоналії. / Л. А. Лисиченко, О. А. Олексенко, О. О. Маленко, Т. Ю. Лисиченко. – Х.: Монограф,  - Х., 2014. – 124 с.
Видання містить інформацію про кафедру української мови ХНПУ імені Г.С. Сковороди в її становленні й функціонуванні як вагомого осередку розвитку харківської лінгвістичної традиції. Подано історію формування Харківської філологічної школи в концепціях і персоналіях найбільш знакових мовознавців, представлено професорсько-викладацький склад кафедри української мови різних часів, окреслено основні напрями науково-педагогічної діяльності членів кафедри.


Маленко Е. О. Кафедра украинского языка Харьковского национального педагогического университета имени Г.С.Сковороды: традиции, опыт, персоналии. / Л. А. Лисиченко, Е. А. Олексенко, Е. О. Маленко, Т. Ю. Лисиченко – Х.: Монограф,  - Х., 2014. – 124 с.
Издание содержит информацию о кафедре украинского языка ХНПУ имени Г.С. Сковороды в ее становлении и функционировании как важного источника развития харьковской лингвистической традиции. Изложена история формирования Харьковской филологической школы в концепциях и персоналиях наиболее известных языковедов, представлен профессорско-преподавательский состав кафедры украинского языка разного времени, очерчены основные направления научно-педагогической деятельности членов кафедры.


Malenko O. O. The Ukrainian Language Department of Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University: traditions, experience, personalities. / L. A. Lysychenko, O. A. Oleksenko, O. O. Malenko, T. Yu Lysychenko. – Kh.: Monograph, - Kh., 2014. –124 p.
The publication contains the information about The Ukrainian Language Department of Skovoroda KhNPU in its formation and functioning as an influential centre of the development of Kharkiv linguistic tradition. Also the history of Kharkiv philological school coming into being is presented through the concepts and persons of the most well-known scholars; teaching staff of The Ukrainian Language Department of different historical periods is given; basic trends of the staff scientific and pedagogical activity are defined.Нестеренко Н. П. Українська мова за професійним спрямуванням : Професійна комунікація : навч. посіб. для студентів заочної форми навчання [у 2-х ч. : Частина 1] / Н. П. Нестеренко, О. О. Полозова. – X. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2014. – 94 с.
У посібнику вміщено теоретичні й практичні матеріали для занять зі студентами заочної форми навчання із курсу «Українська мова за професійним спрямуванням». Дібрані матеріли забезпечують можливість засвоєння студентами основних понять курсу й вироблення вмінь і навичок професійної комунікації українською літературною мовою. Посібник містить усю необхідну інструктивно-технологічну й бібліографічно-тематичну інформацію про курс, що допоможе користувачам при роботі з відповідними матеріалами.
Призначений для роботи зі студентами нефілологічних спеціальностей відповідно до програми курсу «Українська мова за професійним спрямуванням», затвердженої МОН України, а також стане в пригоді аспірантам, викладачам і всім, хто бажає підвищити рівень професійної комунікативної компетенції.


Нестеренко Н. П., Полозова Е. А. Украинский язык по профессиональному направлению : Профессиональная коммуникация : учеб. пособ. для студентов заочной формы обучения [у 2-х ч. : Часть 1] / Н. П. Нестеренко, Е. А. Полозова.. – X. : ХНПУ имени Г. С. Сковороды, 2014. – 94 с.
В пособии содержится теоретические и практические материалы к курсу «Украинский язык по профессиональному направлению» для занятий со студентами заочной формы обучения. Собранные материалы обеспечивают возможность освоения студентами основных понятий курса и выработки умений и навыков профессиональной комуникации украинского литературного языка. Пособие содержит всю необходимую инструктивно-технологическую, библиографическую, тематическую информацию о курсе, которая предназначена для помощи пользователям при работе с соответствующими материалами.
Пособие предназначено для работы со студентами в соответствии с программой курса «Украинский язык по профессиональному направлению», утвержденной МОН Украины, а также для всех, кто желает повысить уровень профессиональной компетентности.


Nesterenko N. P., Polozova Ukrainian language specialty-oriented : Professional communication : handbook : for students of external form of the instrucfion [2-nd part. : Р. 1 ] / N. P. Nesterenko, O. O. Polozova. – Kh. : KhNPU named after G. S. Skovoroda, 2014. – 94 p.
The manual contains theoretical and practical materials for classes with course “Ukrainian language specialty-oriented” with students for external form of the instrucfion. Selected material provides the possibility of mastering the basic concepts of the course and development of professional communication skills by the students in accordance with the norms of the Ukrainian literary language. The manual contains all the necessary instructive-technological and bibliographic-thematic information about the course, those will help users to work with the appropriate materials.
Designed to work with the students according to the syllabus of course “Ukrainian language specialty-oriented”, approved by Ministry of Education and Science of Ukraine, and also will be useful for post-graduates and teachers and anyone who wishes to increase the level of communicative competence.Нестеренко Н. П., Полозова О. О. Українська мова за професійним спрямуванням : Наукова комунікація як складник фахової діяльності : навч. посібн. : для студентів заочної форми навчання [у 2-х ч. : Частина 2] / Н. П. Нестеренко, О. О. Полозова – X. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2014. – 94 с.
У посібнику вміщено теоретичні й практичні матеріали для занять зі студентами заочної форми навчання із курсу «Українська мова за професійним спрямуванням». Запропоновані матеріли забезпечують можливість засвоєння студентами основних понять курсу й вироблення вмінь і навичок наукової комунікації в межах фахової діяльності відповідно до норм української літературної мови. Крім того, посібник містить усю необхідну інструктивно-технологічну й бібліографічно-тематичну інформацію про курс, що допоможе користувачам при роботі з відповідними матеріалами.
Посібник призначений для роботи зі студентами відповідно до програми курсу «Українська мова за професійним спрямуванням», затвердженої МОН України, а також стане в нагоді аспірантам, викладачам і всім, хто бажає підвищити свій мовний рівень.


Нестеренко Н. П., Полозова Е. А. Украинский язык по профессиональному направлению : Научная комуникация как составная професиональной деятельности : учеб. пособ. для студентов заочной формы обучения [у 2-х ч. : Часть 2] / Н. П. Нестеренко, Е. А. Полозова. – X. : ХНПУ имени Г. С. Сковороды, 2014. – 94 с.
В пособии содержится теоретические и практические материалы к курсу «Украинский язык по профессиональному направлению» для занятий со студентами заочной формы обучения. Собранные материалы обеспечивают возможность освоения студентами основных понятий курса и выработки умений и навыков научной коммуникации в межах профессиональной деятельности в соответствии с нормами украинского литературного языка. Пособие содержит всю необходимую инструктивно-технологическую, библиографическую, тематическую информацию о курсе, которая предназначена для помощи пользователям при работе с соответствующими материалами.
Пособие предназначено для работы со студентами в соответствии с программой курса «Украинский язык по профессиональному направлению», утвержденной Украины, а также для всех, кто желает повысить уровень профессиональной компетентности.


Nesterenko N. P., Polozova O. O. Ukrainian language specialty-oriented : Norm-style basics for professional communication : handbook : for students of external form of the instrucfion [2 part/ : P. 2] / N. P. Nesterenko, O. O. Polozova, – Kh. : KhNPU named after G. S. Skovoroda, 2014. – 94 p.
The manual contains theoretical and practical materials for classes with course “Ukrainian language specialty-oriented” with students of external form of the instrucfion not-philological specialties. Selected material provides the possibility of mastering the basic concepts of the course and development of professional communication skills by the students in accordance with the norms and style peculiarities of the Ukrainian literary language. The manual contains all the necessary instructive-technological and bibliographic-thematic information about the course, those will help users to work with the appropriate materials.
Designed to work with the students according to the syllabus of course “Ukrainian language specialty-oriented”, approved by Ministry of Education and Science of Ukraine, and also will be useful for post-graduates and teachers and anyone who wishes to increase the level of communicative competence.Піддубна В. В. Польська мова. – Ч. 1 : навч. посіб. / В. В. Піддубна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2014. – 156 с.
Навчальний посібник укладено відповідно до програми підготовки магістрів державного управління. У ньому вміщено основні правила польської орфоепії, орфографії, граматики та слововживання, запропоновано практичні завдання для аудиторної і самостійної роботи, подано тематичний словничок, тексти для читання і підсумковий тест.
Розрахований на слухачів магістерської підготовки, студентів вищих навчальних закладів, а також усіх тих, хто бажає вивчати польську мову.


Поддубная В. В. Польский язык. – Ч. 1 : учебное пособие. / В. В. Поддубная. – Х. : Изд-во ХарРИ НАГУ “Магистр”, 2014. – 156 с.
Учебное пособие составлено в соответствии с программой подготовки магистров государственного управления. В нем подаются основные правила польской орфоэпии, орфографии, грамматики и словоупотребления, предложено практические задания для аудиторной и самостоятельной работы, подано тематический словарик, тексты для чтения и итоговый тест.
Расчитаный на слушателей магистерской подготовки, студентов высших учебных заведений, а также всех тех, кто хочет изучить польский язык.


Piddubna W. W. Polish /Part 1: reference book. Victoria Piddubna. –Kh. : Publishing House KharRI NASA “Magistr”, 2014. – 156 p.
Polish a reference and practice book, compiled according to the State Administration Master’s Degree preparatory program. It contains basic rules of Polish orthoepy, orthography, grammar, and language usage; there are some practical tasks offered for classes and self-studying; thematic vocabulary, texts for reading, and the final test is given in the book.
The reference and practice bookis arranged for the Master’s Degree preparatory courses students, for higher educational institutions students, and for those who is willing to study Polish.Терещенко В. М. Украинский деловой язык : учебное пособие / П.А. Редин, В.Н. Терещенко. – Х. : Изд-во ХарРИ НАГУ «Магистр», 2014. – 209 с.
Учебное пособие соответствует программе подготовки студентов по специальности “Управление персоналом и экономика труда”. В нем представлена основная информация об особенностях функционирования украинского делового языка в сфере деловой коммуникации, предложены примеры официально-деловых документов, задания для аудиторной и самостоятельной работы.
Рассчитан на на студентов высших учебных заведений, слушателей магистерской подготовки, государственных служащих, а также для все, кто интересуется украинским языком и хочет улучшить свой уровень речевой культуры.


Tereshchenko V. M. Business Ukrainian language : manual / P. O. Redin, V. M. Tereshchenko. – Kh. : Publishing House KharRI NASA “Magistr” , 2014. – 209 p.
The manual concluded according to the program of preparation of students on a speciality "Personnel management and labor economics". It contains basic information about the peculiarities of functioning of the Ukrainian language in the field of business communication, examples of officially-business documents, tasks for classroom and extra-classroom work.
Designed for students of higher educational establishments, and students master training, civil servants, as well as for all who are interested in Ukrainian language and seeks to promote their language and culture.Умрихіна Л.В. Українська мова: практичний курс для іноземних студентів. Навчально-практичний посібник. – Харків, 2014. – 100 с.
Посібник призначений для початкового вивчення української мови іноземними студентами, які мають базовий рівень володіння спорідненою російською мовою. Навчальний матеріал подається за принципом поетапного оволодіння вступного фонетико-орфографічного курсу й елементарної граматики сучасної української літературної мови.
Опрацювання практичного матеріалу допоможе студентам-іноземцям уже на першому етапі навчання самостійно формулювати фрази, складати їх у тексти, конструювати діалоги у найбільш частотних комунікативних ситуаціях.
Навчальний посібник створений на основі досвіду викладання української мови іноземним студентам, які вивчають українську мову як другу, спираючись на російську мову.


Умрихина Л.В. Украинский язык: практический курс для иностранных студентов. Учебно-практическое пособие.
· Харьков, 2014.
· 100 с.
Пособие предназначено для начального изучения украинского языка иностранными студентами, которые имеют базовый уровень владения родственным русским языком. Учебный материал подается по принципу поэтапного изучения вступительного фонетико-орфографического курса и элементарной грамматики современного украинского литературного языка.
Обработка практического материала поможет студентам-иностранцам уже на первом этапе обучения самостоятельно формулировать фразы, складывать их в тексты, конструировать диалоги в наиболее частотных коммуникативных ситуациях.
Учебное пособие создано на основе опыта преподавания украинского языка иностранным студентам, изучающим украинский язык как второй, опираясь на русский язык.


Umrykhina LV Ukrainian language: a practical course for foreign students. Practical handbooks. - Kharkiv, 2014. - 100 p.
The manual is intended for the initial study of Ukrainian foreign students who have a basic level of proficiency akin to Russian. Handout submitted by the principle of gradual mastery of introductory phonetic spelling-rate and basic grammar of modern Ukrainian language.
Processing practical material will help foreign students already in the first stage of learning independently formulate phrases, put them in texts, to construct dialogues in most frequency communicative situations.
The manual is based on the experience of teaching Ukrainian foreign students who study the Ukrainian language as a second, based on the Russian language.Ярещенко А.П. Українська мова. Орфографія / А.П. Ярещенко, Г.А. Дегтярьова, Н.О. Алексєєва. – Х.: Вид. група «Основа», 2014. – 127 с.
Посібник укладений на основі модульної системи. Він поєднує теоретичний матеріал із української орфографії. Тематичну структуру узгоджено з рекомендованими переліками Державних стандартів освіти для учнів загальноосвітніх шкіл.
Для вчителів української мови та літератури шкіл різних типів, керівників методичних об’єднань, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.


Ярещенко А.П. Украинский язык. Орфография / А.П.Ярещенко, Г.А.Дегтярева, Н.А.Алексеева. – Х.: Изд. Группа «Основа», 2014. – 127 с.
Пособие составлено на основе модульной системы. Он сочетает теоретический материал с украинской орфографией. Тематическая структура согласована с рекомендованными перечнями государственных стандартов образования для учащихся общеобразовательных школ.
Для учителей украинского языка и литературы школ разных типов, руководителей методических объединений, преподавателей и студентов высших учебных заведений.


Yareshchenko A.P. Ukrainian language. Orthography / A.P. Yareshchenko, H.A.Dehtyaryova, N.O.Alekseieva. - Kh.: Ed. group “Osnova”, 2014. – 127 p.
The manual is based on a modular system. It combines theoretical material with Ukrainian spelling. Thematic structure correlates with the recommended list of state educational standards for secondary schools.
For Ukrainian language and literature teachers of various types schools, teaching unions leaders, lecturers and university students.Ярещенко А.П. Українська мова. Пунктуація / А.П. Ярещенко, Г.А. Дегтярьова, Н.О. Алексєєва. – Х.: Вид. група «Основа», 2014. – 79 с.
Посібник поєднує теоретичний матеріал з української пунктуації з практичними відомостями і рекомендаціями. Тематичну структуру узгоджено з рекомендованими переліками Державних стандартів освіти для учителів української мови.
Для вчителів української мови та літератури шкіл різних типів, керівників методичних об’єднань, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.


Ярещенко А.П. Украинский язык. Пунктуация / А.П.Ярещенко, Г.А.Дегтярева, Н.А.Алексеева. – Х.: Изд. Группа «Основа», 2014. – 127 с.
Пособие составлено на основе модульной системы. Он сочетает теоретический материал с украинской пунктуацией. Тематическая структура согласована с рекомендованными перечнями государственных стандартов образования для учащихся общеобразовательных школ.
Для учителей украинского языка и литературы школ разных типов, руководителей методических объединений, преподавателей и студентов высших учебных заведений.


Yareshchenko A.P. Ukrainian language. Puncuation / A.P. Yareshchenko, H.A.Dehtyaryova, N.O.Alekseieva. - Kh.: Ed. group “Osnova”, 2014. – 127 p.
The manual is based on a modular system. It combines theoretical material with Ukrainian puncuation. Thematic structure correlates with the recommended list of state educational standards for secondary schools.
For Ukrainian language and literature teachers of various types schools, teaching unions leaders, lecturers and university students.
Кривобокова А. І., Шленьова М.Г. Усі уроки української літератури в 6 класі / А. І. Кривобокова, М. Г. Шленьова. – Х. : Вид. група «Основа», 2014. – 448 с. – (Серія «Усі уроки»).
Навчальний посібник містить конспекти всіх уроків української літератури для 6 класу 11-річної школи за новою програмою, затвер-дженою Міністерством освіти і науки України. Серед них уроки тек-стуального вивчення творів, позакласного читання, розвитку зв’язного мовлення, літератури рідного краю, контрольних робіт. До видання додається СD-диск із повними текстами всіх творів, портретами всіх письменників та основною інформацією про них. Для вчителів української мови та літератури шкіл різних типів, керівників методичних об’єднань, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.


Кривобокова А.И., Шленёва М.Г. Все уроки украинской литературы в 6 классе. / А.И.Кривобокова, М.Г.Шленёва. – Х.: Изд. группа «Основа», 2014. – 448 с. – (Серия «Все уроки»).
Учебное пособие содержит конспекты всех уроков украинской литературы для 6 класса 11-летней школы по новой программе, утвержденной Министерством образования и науки Украины. Среди них уроки текстуального изучения произведений, внеклассного чтения, развития связной речи, литературы родного края, контрольных работ. К изданию прилагается Сd-диск с полными текстами всех произведений, портретами всех писателей и основной информацией о них. Для учителей украинского языка и литературы школ разных типов, руководителей методических объединений, преподавателей и студентов высших учебных заведений


Kryvobokova A.I., Shlenova M.G. All the Lessons of Ukrainian Literature. Grade 6/ A.I. Kryvobokova, M.G. Shlenova. – Kh.: Ed. group “Osnova”, 2013. – 448 p. – (Set “All the lessons”).
The manual contains notes of all lessons of Ukrainian literature for the 6th form of the 11-year school according to the new curriculum document approved by the Ministry of Education and Science of Ukraine. Among them there are lessons of textual studying of works, home reading, development of the coherent speech, literature of the native land, tests. The CD disk with full texts of all works, portraits of all writers and the biographic information is applied to the edition. It is intended for teachers of Ukrainian language and literature at schools of different types, heads of methodical associations, teachers and students of higher educational institutions.
13 LINK \l "_Toc358897886" 14МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ15


Преодолеваем детские страхи (маленькая школа для родителей). Методические рекомендации для студентов дневной и заочной формы обучения по специальности «Дошкольное образование» / Г.В. Бурма, Л.П. Старикова. – Харьков: ХНПУ имени Г.С. Сковороды, 2014. – 26с.
Аннотация. Данные рекомендации посвящены проблемам преодоления страхов у детей дошкольного возраста в условиях семьи. Рассматриваются понятия тревожности, тревоги, страха, фобий в их сходстве и отличии. Показаны основные причины детских страхов, их виды. Основная часть рекомендаций посвящена способам преодоления страхов у детей. Даны примеры соответствующих игр и упражнений. Пособие может быть использовано родителями, воспитателями в детском саду, студентами дошкольных факультетов в высших учебных заведениях во время педагогической практики.


Анотація. Ці рекомендації присвячені проблемам подолання страхів у дітей дошкільного віку в умовах сім’ї. Розглядаються поняття тривожності, тривоги, страху, фобій у їх подібності та відмінності. Показані основні причини дитячих страхів, їх види. Подаються приклади відповідних ігор та вправ. Посібник може бути використаний батьками, вихователями у дитячому садку, студентами дошкільних факультетів у вищих навчальних закладах під час педагогічної практики.


Summary. These teaching aids deal with the problems of overcoming of pre-school children’s fears in family conditions. Notions of anxiety, fears, phobias in their similarity and differences are studied in the manual. Main reasons of children’s fears and their types are defined. Major part of the teaching aids serves the problem of overcoming of children’s fears. It also contains examples of appropriate games and exercises. The manual can be used by parents, kindergarten teachers, students of pre-school faculties of higher educational establishments during their pedagogical practice.
Одегова Н. М. 100 нетрадиційних способів початку заняття з англійської граматики. Методичні рекомендації з курсу практичної граматики англійської мови.
Методичні рекомендації містять завдання для мовленнєвої розминки, розроблені для занять із практичної граматики англійської мови на мовних факультетах. Відібраний граматичний матеріал охоплює основні граматичні явища, які згідно з чинною Програмою вивчаються в межах курсу практичної граматики, що дозволяє застосовувати методичні рекомендації протягом усього курсу. Використання запропонованих завдань сприятиме активізації розумової та мовленнєвої діяльності студентів і, як результат, підвищенню ефективності формування граматичних навичок.
Ключові слова: мовленнєва розминка, практична граматика англійської мови, мовні факультети, активізація розумової та мовленнєвої діяльності.


Одегова Н. Н. 100 нетрадиционных способов начала занятия по английской грамматике. Методические рекомендации по курсу практической грамматики английского языка.
Методические рекомендации содержат задания для речевой разминки, разработанные для занятий по практической грамматике английского языка на языковых факультетах. Отобранный грамматический материал охватывает основные грамматические явления, которые согласно действующей Программе изучаются в рамках курса практической грамматики, что позволяет применять методические рекомендации на протяжении всего курса. Использование предложенных заданий способствует активизации умственной и речевой деятельности студентов и, как результат, повышению эффективности формирования грамматических навыков.
Ключевые слова: речевая разминка, практическая грамматика английского языка, языковые факультеты, активизация умственной и речевой деятельности.


Odegova N. M. 100 Original Ways to Begin an English Grammar Class. Methodological Recommendations for the Course of Practical English Grammar.
The methodological recommendations contain warm-up activities designed for English grammar classes at language departments. The selected grammar material covers the basic grammar topics that are to be studied within the course of practical grammar according to the current Programme, which makes it possible to use the methodological recommendations over the whole course. The warm-ups offered by the author stimulate students’ mental and speech activity and, as a result, contribute to the more effective development of grammar skills.
Key words: warm-up, practical English grammar, language departments, stimulation of mental and speech activity.Панаріна І..М., Перлова В.В. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів над англійською вимовою на основі аудіо книги The Thirty-Nine Steps Джона Бучана – Х.: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2014. – 28 с.
Методичні рекомендації адресовано студентам першого і другого курсів мовних спеціальностей і містить практичний матеріал для опрацювання англійської вимови. Зміст посібника відповідає чинній Програмі з англійської мови для університетів і інститутів.
Основною метою вправ методичних рекомендацій є формування і вдосконалення вимовних умінь студентів філологічних факультетів при роботі з навчальною аудіо книгою, яку створено носіями англійської мови.
Методичні рекомендації розраховано на роботу студентів без постійного контролю з боку викладача.


Методические рекомендации адресованы студентам первого и второго курсов языковых специальностей и содержит практический материал для отработки английского произношения. Содержание методических рекомендаций соответствует действующей Программе по английскому языку для университетов и институтов. Основной целью упражнений методических рекомендаций является формирование и усовершенствование произносительных навыков студентов филологических факультетов при работе с учебной аудио книгой, написанной носителями языка. Методические рекомендации рассчитаны на работу студентов без постоянного контроля со стороны преподавателя.


This self-study guide is targeted at the first and second year students majoring in languages for practicing English pronunciation. The contents of the self-study guide correspond to the current Syllabus of the English Language for universities and institutes. The main aim of the self-study guide activities is to form and develop philology department students’ pronunciation skills while working with the audio book, written by native speakers. The focus of the self-study guide is on the students’ independent work without constant assistance of the teacher.


13 LINK \l "_Toc358897887" 14ІНШІ ВИДАННЯ15


Вєдєрнікова Т.В., Солошенко-Задніпровська Н.К. Курс лекцій «Світова література»: – Харків: ТОВ. «Майдан», 2014. – 68 с.
В запропонованому курсі лекцій «Світова література» висвітлюється широке коло актуальних питань з історії американської, канадської та австралійської літератури, розглядаються основні закономірності розвитку національної літератури англомовних країн з періоду зародження до сучасності, узагальнюються загальні проблеми походження різних літературних напрямків та течій, визначаються їх специфічні риси, різновиди жанрів і форм, висвітлюються іншомовні впливи на їх становлення та еволюцію, аналізуються творчі доробки видатних англомовних письменників та їх найкращі твори. Матеріали курсу лекцій відображають історію розвитку літератури англомовних країн з сучасних наукових засад та передбачають тісний зв'язок теоретичної і практичної підготовки.
Курс лекцій «Світова література» розроблений з метою методичного забезпечення навчальної дисципліни для слухачів Інституту післядипломної освіти зі спеціальності «Мова і література (англійська мова)».


В предложенном курсе лекций «Мировая литература» освещается широкий круг актуальных вопросов из истории американской, канадской и австралийской литературы, рассматриваются основные закономерности развития национальной литературы англоязычных стран с периода зарождения до современности, обобщаются общие проблемы происхождения разных литературных направлений и течений, определяются их специфические черты, разновидности жанров и форм, выявляются иноязычные влияния на их становление и эволюцию, анализируются творческое наследие величайших англоязычных писателей и их наилучшие произведения. Материалы курса лекций отображают историю развития литературы англоязычных стран в свете современных научных принципов и предусматривают тесную связь теоретической и практической подготовки.
Курс лекций «Мировая литература» разработанный с целью методического обеспечения учебной дисциплины для слушателей Института последипломного образования по специальности «Язык и литература (английский язык)».


The present course of lectures "World literature" covers a wide range of topical issues of the history of American, Canadian and Australian literature, discusses the basic concepts of the development of the national literature of English-speaking countries from the inception period to the present day, summarizes general theories of the origin of various literary trends and movements determined by their specific features, variety of genres and forms, covers foreign influence on their formation and evolution, analyzes the literary heritage of great English writers and their best works. The materials of lectures show the history of the literature of English-speaking countries in the light of modern scientific principles and provide close interconnection between theoretical and practical training.
The course of lectures "World literature" is designed for the students of the Institute of Postgraduate Education majoring in the English language and literature.Лаушкина И.П., Степанченко И.И. Русская орфография: модульная тетрадь для самостоятельной работы студентов филологических специальностей университетов Украины. – Киев: «Українське видавництво», 2014. – 164 с.

В тетрадь включены тесты и упражнения для самостоятельной работы, направленные на выработку орфографических навыков студентов, а также модульные контрольные работы по орфографии. Адресована студентам, изучающим практический курс русского языка по кредитно-модульной системе.


Лаушкіна І.П., Степанченко І.І. Російська орфографія: модульний зошит для самостійної роботи студентів філологічних спеціальностей університетів України. – Київ: «Українське видавництво», 2014. – 164 с.
До зошита вміщено тести та вправи для самостійної роботи, спрямовані на вироблення орфографічних навичок студентів, а також модульні контрольні роботи з орфографії. Адресований студентам, які вивчають практичний курс російської мови за кредитно-модульною системою.


I.P. Laushkina, I.I. Stepanchenko. Russian spelling: self study modular exercise book for philology students of universities of Ukraine. – Kiev: “Ukrainske vydavnytstvo”, 2014. – 164 p.
Both tests and self study exercises aimed at developing students’ spelling skills and module control works on spelling are included in the modular note book which is for those who learn the Russian language practical course using a credit-module system.Гулак А.Т. Лекции по истории русского литературного языка. – Киев, «Українське видавництво», 2014. – 114 с.
В курсе лекций по истории русского литературного языка представлены сведения об основных этапах формирования и развития русского литературного языка (до Пушкина включительно). Главное внимание уделено становлению литературного языка нового типа – национального русского литературного языка.
Книга рассчитана на филологов, преподавателей. Аспирантов, студентов.


Gulak A.T. Lectures on the Russian literary language. – Kiev “Ukrajnske vydavnytstvo”, 2014. – 114 p.
This course of lectures on History of the Russian literary language introduces information about the main phases of forming and developing of the Russian literary language (up to Pushkin inclusive). The focus is on the establishment of the new type of the literary language – national Russian literary language.
The book is for philologists, teachers, postgraduate students, students.


Гулак А.Т. Лекції з історії російської літературної мови. – Київ, «Українське видавництво», 2014. – 114 с.
В курсі лекцій з історії російської літературної мови представлені зведення про основні етапи формування і розвитку російської літературної мови (до Пушкіна включно). Головна увага приділена становленню літературної мови нового типу – національної російської літературної мови.
Книга розрахована на філологів, викладачів. Аспірантів, студентів.
Цепова И.В. Уроки чтения. 1 класс: к букварю Н.С. Вашуленко, И.Н.Лапшиной. – Х.: Изд-во «Ранок», 2014 – 304с.
Пособие для учителей составлено в соответствии с действующей программой обучения грамоте. В нем предлагаются разработки уроков чтения и развития речи для 1 классов школ с русским языком обучения. Планы-конспекты уроков разработаны в соответствии с «Букварем» Н.С.Вашуленко и И.Н.Лапшиной.
На уроках предлагается использовать звуковые модели, схемы, иллюстративный материал, карточки для индивидуальной работы, а также презентации, расположенные на диске, который прилагается к пособию.


Посібник для вчителів упорядкований відповідно до чинної програми навчання грамоти. У ньому пропонуються розробки уроків читання і розвитку мовлення для 1 класу шкіл з російською мовою навчання. Плани-конспекти уроків розроблені відповідно до «Букваря» М.С.Вашуленка і І.М.Лапшиної.
На уроках пропонується використовувати звукові моделі, схеми, ілюстративний матеріал, картки для індивідуальної роботи, а також презентації, розташовані на диску, доданому до посібника.


A manual for teachers is made in accordance with the operating program of teaching a deed. In him developments of lessons of reading and development of speech are offered for 1 class of schools with Russian of teaching. The plans-compendia of lessons are developed in accordance with «Abc-book» N.S.Vashulenko and I.N.Lapshina.
On lessons it is suggested to use voice models, charts, illustrative material, cards for individual work, and also presentations, located on a disk which is added to the manual.Цепова И.В. Уроки письма. 1 класс. – Х.: Изд-во «Ранок», 2014 – 272с.
Пособие для учителей составлено в соответствии с действующей программой обучения грамоте. В нем предлагаются разработки уроков письма и развития речи для 1 классов школ с русским языком обучения. Планы-конспекты уроков разработаны в соответствии с «Букварем» Н.С.Вашуленко, И.Н.Лапшиной и «Прописями» И.В.Цеповой.
На уроках предлагается использовать художественные образы письменных букв, карточки, схемы, иллюстративный материал, таблицы для индивидуальной работы, а также презентации, расположенные на диске, который прилагается к пособию.


Посібник для вчителів упорядкований відповідно до чинної програми навчання грамоти. У ньому пропонуються розробки уроків письма й розвитку мовлення для 1 класу шкіл з російською мовою навчання. Плани-конспекти уроків розроблені відповідно до «Букваря» М.С.Вашуленка і І.М.Лапшиної та «Прописами» І.В.Цепової.
На уроках пропонується використовувати художні образи писемних букв, картки, схеми, ілюстративний матеріал, таблиці для індивідуальної роботи, а також презентації, розташовані на диску, доданому до посібника.


A manual for teachers is made in accordance with the operating program of teaching a deed. In him developments of lessons of letter and development of speech are offered for 1 class of schools with Russian of teaching. The plans-compendia of lessons are developed in accordance with «Abc-book» of N.S.Vashulenko, I.N.Lapshina and «Samples» of writing of I.V.Tsepova.
On lessons it is suggested to use the images of writing letters, cards, charts, illustrative material, tables for individual work, and also presentations, located on a disk which is added to the manual.Цепова И.В. Моя первая тетрадь: Прописи с калькой. 1 класс: к азбуке В.Г. Горецкого и др. В 2-х ч. – Харьков: Изд-во «Ранок», 2014. – Ч. 1. – 64с.: Ч. 2. – 64с.
Прописи составлены в соответствии с Азбукой В.Г.Горецкого. Материал тетради, поданный в интересной игровой форме, позволяет запомнить последовательность написания букв, установить звукобуквенное соотношение и довести навык письма до необходимого автоматизма. Задания тетради способствуют развитию образного мышления детей, их творческих способностей.


Прописи упорядковано відповідно до Азбуки В.Г.Горецького. Матеріал зошита, поданий у цікавій ігровій формі, дозволяє запам’ятати послідовність написання букв, встановити звуко-буквене співвідношення і довести навичку письма до необхідного автоматизму. Завдання зошиту сприяють розвитку образного мислення дітей, їхніх творчих здібностей.


The samples of writing are made in accordance with Alphabet of V.G.Gorecky. Material of notebook, given in an interesting playing form, allows memorizing the sequence of writing of letters, setting in correlation and taking skill of letter to necessary automatism. Tasks a notebook are instrumental in development of vivid thought of children, their creative capabilities.Прописи в широку лінію з калькою: Додатковий зошит у 2 ч. До букваря М.Д. Захарійчук, В.О. Науменко
Додатковий зошит розроблений для навчання письма першокласників відразу в широку лінію без майбутнього переучування. Для цього пропонуються завдання на ознайомлення з широким рядком, підготовчі вправи з малювання, наведення контурів, штрихування. Написання літер опрацьовується з поступовим зменшенням їхнього розміру, через рядок, копіювальним методом.


Дополнительная тетрадь разработана для обучения письму первоклассников сразу в широкую линию без будущего переучивания. Для этого предлагаются задания на ознакомление с широкой строкой, подготовительные упражнения по рисованию, обведению контуров, штрихованию, Написание букв отрабатывается с постепенным уменьшением их размеров, через строку, копировальным методом.


Supplementary exercise book is worked out for first formers teaching writing by the use of the wide line’s technology without retraining. Tasks for acquaintance with the wide line, drawing preparatory exercises, outlining of the contours, shading are given there. Writing of the letters is worked off with the gradual diminution of their sizes, in a line by the use of copying method.

Прописи-помічничок з калькою. 1 клас: до букваря М.Д. Захарійчук, В.О. Науменко
Додатковий зошит до прописів І.В. Цепової, Н.В. Звіркової дає змогу першокласникам потренуватися перед виконанням графічних вправ в основному зошиті або закріпити уміння писати, виконати роботу над графічними помилками. У цей додатковий зошит-чернетку винесені найскладніші для виконання графічні вправи. Підготовча робота в зошиті допоможе дітям відчути впевненість у своїх силах, створює для учнів ситуацію успіху.


Дополнительная тетрадь к прописям И.В.Цеповой, Н.В.Зверьковой дает возможность первоклассникам потренироваться перед выполнением графических заданий в основной тетради или закрепить умения писать, сделать работу над графическими ошибками. В эту дополнительную тетрадь-черновик вынесены самые сложные для выполнения графические упражнения. Подготовительная работа в тетради поможет детям почувствовать уверенность в своих силах, создает для учащихся ситуацию успеха.


Supplementary exercise book to the Samples of writing (by I. Tsepova, N. Zverkova) allows first formers to train before doing graphical tasks in the main exercise-book or consolidate writing skills, do the mistakes’ analysis. The most difficult graphical exercises are included in this supplementary exercise book. Preparing work will help children to feel the confidence in their strengths, to make success situations.Прописи-помощничек с калькой. 1 класс: к букварю Н.С. Вашуленко, И.В. Лапшиной.
Додатковий зошит до прописів І.В. Цепової, Н.В. Звіркової дає змогу першокласникам потренуватися перед виконанням графічних вправ в основному зошиті або закріпити уміння писати, виконати роботу над графічними помилками. У цей додатковий зошит-чернетку винесені найскладніші для виконання графічні вправи. Підготовча робота в зошиті допоможе дітям відчути впевненість у своїх силах, створює для учнів ситуацію успіху.


Дополнительная тетрадь к прописям И.В.Цеповой, Н.В.Зверьковой дает возможность первоклассникам потренироваться перед выполнением графических заданий в основной тетради или закрепить умения писать, сделать работу над графическими ошибками. В эту дополнительную тетрадь-черновик вынесены самые сложные для выполнения графические упражнения. Подготовительная работа в тетради поможет детям почувствовать уверенность в своих силах, создает для учащихся ситуацию успеха.


Supplementary exercise book to the Samples of writing (by I. Tsepova, N. Zverkova) allows first formers to train before doing graphical tasks in the main exercise-book or consolidate writing skills, do the mistakes’ analysis. The most difficult graphical exercises are included in this supplementary exercise book. Preparing work will help children to feel the confidence in their strengths, to make success situations.Моя первая тетрадь: Прописи с калькой. 1 класс: В 2 ч. к букварю А.Н. Рудякова, Т.Я. Фроловой, Л.А. Мироновой.
Прописи с калькой для обучения письму учащихся 1 класса разработаны к букварю А.Н. Рудякова, Т.Я.Фроловой, Л.А.Мироновой. Материал тетради позволяет подготовить детей к обучению письму, ознакомить учащихся с письменными буквами русского алфавита, научить соединять их между собой, записывать слова и предложения, развивать речь первоклассников. Графические задания тетради подобраны с учетом наглядно-образного мышления шестилетних детей, уровня развития их воображения.
Прописи з калькою для навчання письма учнів 1 класу розроблено до букваря А.М.Рудякова, Т.Я.Фролової, Л.О.Миронової. Матеріал зошита дозволяє підготувати дітей до навчання письма, ознайомити учнів із писемними літерами російського алфавіту відповідно до послідовності в букварі, навчити поєднувати їх між собою, записувати слова і речення, розвивати мовлення першокласників. Графічні завдання зошита дібрано з урахуванням наочно-образного мислення шестирічних дітей, рівня розвитку їхньої уяви.


Моя первая тетрадь: Прописи с калькой для левшей. 1 класс: В 2 ч. к букварю А.Н. Рудякова, Т.Я. Фроловой, Л.А. Мироновой.
Прописи з калькою для навчання письма ліворуких учнів 1 класу розроблено до букваря А.М. Рудякова, Т.Я. Фролової, Л.О. Миронової. Матеріал зошита повністю збігається з аналогічним для праворуких дітей і дозволяє підготувати до навчання письма, ознайомити учнів із писемними літерами українського алфавіту відповідно до послідовності в букварі, навчити поєднувати їх між собою, записувати слова і речення, розвивати мовлення першокласників. Зразки у зошиті розміщено праворуч, що дозволяє лівшам не затуляти їх рукою під час письма, і мають додаткові позначки напрямів руху кисті руки.
Прописи с калькой для обучения письму леворуких учащихся 1 класса разработаны к букварю А.Н. Рудякова, Т.Я. Фроловой, Л.А. Мироновой. Материал тетради полностью совпадает с аналогичным для праворуких детей и позволяет подготовить детей к обучению письму, ознакомить учащихся с письменными буквами украинского алфавита, научить соединять их между собой, записывать слова и предложения, развивать речь первоклассников. Образцы в тетради размещены справа, что позволяет левшам не закрывать их рукой во время письма, и имеют дополнительные обозначения направлений кисти руки.


Samples of Writing with tracing paper for 1st formers’ teaching writing are worked out to ABC (book) by A.N. Rudyakov, T.J. Frolova, L.A. Mironova. The material of exercise book fully coincides with the similar one for right-handed children and allows to prepare children to writing, to acquaint pupils with Russian writing letters in compliance with the order in the ABC (book), to teach to connect them, to write words and sentences, to develop the speech of 1st formers. Exercise books contain flourishes for the preparing to writing letters and their art images. Standards in exercise book are situated on the right, which allows left-handers don’t close them by hand till they write and have supplementary designations of the hand’s direction.Прописи-помощничек с калькой. 1 класс: к букварю А.Н. Рудякова, Т.Я. Фроловой, Л.А. Мироновой.
Додатковий зошит до прописів І.В. Цепової, Н.В. Звіркової дає змогу першокласникам потренуватися перед виконанням графічних вправ в основному зошиті або закріпити уміння писати, виконати роботу над графічними помилками. У цей додатковий зошит-чернетку винесені найскладніші для виконання графічні вправи. Підготовча робота в зошиті допоможе дітям відчути впевненість у своїх силах, створює для учнів ситуацію успіху.


Дополнительная тетрадь к прописям И.В.Цеповой, Н.В.Зверьковой дает возможность первоклассникам потренироваться перед выполнением графических заданий в основной тетради или закрепить умения писать, сделать работу над графическими ошибками. В эту дополнительную тетрадь-черновик вынесены самые сложные для выполнения графические упражнения. Подготовительная работа в тетради поможет детям почувствовать уверенность в своих силах, создает для учащихся ситуацию успеха.


Supplementary exercise book to the Samples of writing (by I. Tsepova, N. Zverkova) allows first formers to train before doing graphical tasks in the main exercise-book or consolidate writing skills, do the mistakes’ analysis. The most difficult graphical exercises are included in this supplementary exercise book. Preparing work will help children to feel the confidence in their strengths, to make success situations.Тельпуховская Ю.Н. Русский язык в определениях, таблицах и схемах. 5–11 классы. – 7-е изд., доп. – Харьков: Издательство «Ранок», 2014. – 112 с.
В пособии можно найти ответы на вопросы по теории русского языка, орфографии и пунктуации. Благодаря удобной подаче материала в виде схем и таблиц, изучение и повторение правил правописания не потребует много времени. Предназначено для учащихся 5–11 классов общеобразовательных школ, учителей русского языка и абитуриентов.


У посібнику можна знайти відповіді на питання з теорії російської мови, орфографії та пунктуації. Завдяки зручному поданню матеріалу у вигляді схем і таблиць, вивчення й повторення правил правопису не потребуватиме багато часу. Призначено для учнів 5 – 11 класів загальноосвітніх шкіл, учителів російської мови та абітурієнтів.


Due to the convenient presentation of the material in the form of charts and diagrams, studying and revising of spelling rules will not require a lot of time. Designed for students of grades 5–11, teachers and enrollees.Русский язык. 9 класс: Комплексная тетрадь для контроля знаний (для школ с украинским языком обучения) // Л. Донина, Ю.Н. Тельпуховская. – Харьков: Издательство «Ранок», 2014. – 56 с.
Комплексная тетрадь для контроля знаний содержит задания для всех видов контрольных работ: тесты для оценивания языковых знаний и умений по темам, задания к текстам для аудирования, тексты для чтения молча и вопросы к ним, тексты для зрительно-слухового диктанта, материал для составления диалога. Предназначено для учащихся 9 класса общеобразовательных школ с украинским языком обучения.


Комплексний зошит для контролю знань містить завдання для всіх видів контрольних робіт: тести для оцінювання мовних знань й умінь за темами, завдання до текстів для аудіювання, тексти для читання мовчки й питання до них, тексти для зорово-слухового диктанту, матеріал для складання діалогу. Призначено для учнів 9 класу загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання.


The comprehensive copybook for the knowledge control contains tasks for all types of examinations: tests for the evaluation of the language skills and knowledge on the topics; tasks for the texts for listening comprehension; texts for individual reading and questions to measure the understanding;  texts for visual and audial dictation; material for composing the dialogues. Designed for 9th grade students of secondary schools with Ukrainian language of instruction.Русский язык. 8 класс: Комплексная тетрадь для контроля знаний (для школ с украинским языком обучения) // Л. Донина, Ю.Н. Тельпуховская. – Харьков: Издательство «Ранок», 2014. – 56 с.
Комплексная тетрадь для контроля знаний содержит задания для всех видов контрольных работ: тесты для оценивания языковых знаний и умений по темам, задания к текстам для аудирования, тексты для чтения молча и вопросы к ним, тексты для зрительно-слухового диктанта, материал для составления диалога. Предназначено для учащихся 9 класса общеобразовательных школ с украинским языком обучения.


Комплексний зошит для контролю знань містить завдання для всіх видів контрольних робіт: тести для оцінювання мовних знань й умінь за темами, завдання до текстів для аудіювання, тексти для читання мовчки й питання до них, тексти для зорово-слухового диктанту, матеріал для складання діалогу. Призначено для учнів 9 класу загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання.


The comprehensive copybook for the knowledge control contains tasks for all types of examinations: tests for the evaluation of the language skills and knowledge on the topics; tasks for the texts for listening comprehension; texts for individual reading and questions to measure the understanding;  texts for visual and audial dictation; material for composing the dialogues. Designed for 9th grade students of secondary schools with Ukrainian language of instruction.Володарська М.О., Ткаченко Л.П., Рудакова А.О. Зошит для письма «Перші кроки» з елементами розвитку мовлення учнів 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів. У 2 ч. – Харків: Лєта, 2014.
Матеріал зошита дозволяє підготувати дітей до навчання письма, ознайомити учнів із писемними літерами українського алфавіту, навчити поєднувати їх між собою, записувати слова і речення, розвивати мовлення першокласників.


Материал тетради позволяет подготовить детей к обучению письму, ознакомить учащихся с письменными буквами украинского алфавита, научить соединять их между собой, записывать слова и предложения, развивать речь первоклассников.


The material of the notebook allows you to prepare children for learning to write, to acquaint pupils with the written letters of the Ukrainian alphabet, learn to combine them between themselves, to write words and sentences, to develop it first graders.


Воскресенська К. О. Навчаємось писати словникові слова. 2 клас: зошит для самостійних робіт для загальноосвітніх навчальних закладів / К. О. Воскресенська , Н. О. Воскресенська –  Х.: Гімназія, 2013.
Зошит розроблено відповідно до чинної програми з української мови для 2 класу. Він містить різноманітні та цікаві завдання з використанням малюнків і ребусів, які допоможуть сформувати та закріпити в учнів навички правопису словникових слів. Навчальний посібник призначений для самостійної роботи учнів як у класі, так і вдома.


Тетрадь разработана в соответствии с действующей программой по украинскому языку для 2 класса. Она содержит разнообразные и интересные задания с использованием рисунков и ребусов, которые помогут сформировать и закрепить у учеников навыки правописания словарных слов. Учебное пособие предназначено для самостоятельной работы учеников как в классе, так и дома.


An exercise is worked out in accordance with the functioning the program on Ukrainian language for the 2 grade. It contains various and interesting tasks with the use of pictures and rebuses that will help to form and fasten the skills on spelling the dictionary words for students. This exercise book is intended for independent work of students both at school and at home.Рудая Н.В. Рабочая тетрадь по китайскому языку. Для детей среднего школьного возраста, изучающих китайский язык. Часть II / Н.В.Рудая, И.А.Быкова, К.Е.Жукова, Лю Юйин, В А.Склярова. – Харьков, 2014. - 78 с.
Рабочая тетрадь включает в себя 16 уроков, содержащих иероглифические, лексические и грамматические упражнения. Рекомендуется использовать в комплексе с учебником по китайскому языку (часть 2) для закрепления учебного материала. Рабочая тетрадь предназначена для детейсреднегошкольного возраста, изучающих китайский язык.


Руда Н.В. Робочий зошит з китайської мови. Для дітей середнього шкільного віку, які вивчають китайську мову. Частина ІІ / Н.В.Руда, І.А.Бикова, К.Є.Жукова, Лю Юйін, В О.Склярова. – Харків, 2014. – 78 с.
Робочий зошит включає16уроків,що містять ієрогліфічні, лексичні та граматичні вправи.Рекомендовано використовувати у комплексі з підручником з китайської мови (частина 2) для закріплення навчального матеріалу. Робочий зошитпризначенийдлядітейсередньогошкільного віку,яківивчаютькитайськумову.


Rudaya N.V.
Chinese Workbook. For children of secondary schools, studying Chinese , Part II/ Rudaya N.V., Bykova I.A., Zhukova Y.Y., Lu Yuyin, Sklyarova V.O. – Kharkov, 2014. – 78 p.

Workbook includes 16 lessons. Each lesson of the workbook contains different types of tasks and is intented for self-study students, beginning studying the Chinese language.Прус Н.А. Универсальный русско-испанский разговорник / Н.А. Прус. – М.: Эксмо, 2014. – 224 с.
Данный разговорник содержит самые необходимые слова и фразы, без которых невозможно обойтись при поездке за границу. Материал сгруппирован по тематическому принципу, каждый раздел обозначен своим цветом, что значительно облегчает поиск нужной информации. Произношение иностранных слов передано транскрипцией русскими буквами.
Разговорник поможет туристам почувствовать себя более уверенно в любой ситуации общения за границей.


Прус Н.O. Універсальний російсько-іспанський розмовник: [Навчальний посібник].
Даний розмовник містить найнеобхідніші слова і фрази, без яких неможливо обійтися при поїздці за кордон. Матеріал згрупований за тематичним принципом, кожен розділ позначений своїм кольором, що значно полегшує пошук потрібної інформації. Вимова іноземних слів передана транскрипцією російськими буквами.
Розмовник допоможе туристам відчути себе більш впевнено в будь-якій ситуації спілкування за кордоном.


Prus N.O. Universal Russian-Spanish phrasebook: [Phrasebook].
This phrase-book contains the most essential words and phrases, without which it is impossible to do when traveling abroad. The material is grouped thematically, each section is indicated by a different color, making it easier to find information. The pronunciation of foreign words is transcribed in Russian letters.
The phrasebook will help travelers to feel more confident in any situation of communication abroad.Прус Н.А., Константинова Л.В. Настольный испанский справочник / Н.А. Прус., Л.В. Константинова. – М.: Эксмо, 2014. – 192 с.
Справочник поможет тем, кто изучает испанский язык, легко освоить базовую лексику по 16 основным темам, систематизировать знания по курсу грамматики, изучить правила произношения. Справочник построен по тематическому принципу. В рамках каждой темы, кроме сведений об испанском языке, предлагаются диалоги, показывающие как изученные слова и грамматические структуры функционируют в речи. Также приводится ряд пословиц и высказываний известных людей.
Справочник предназначен для тех, кто только начинает изучать испанский язык, а также для тех, кому необходимо быстро и эффективно повторить базовый курс испанского языка.


Прус Н.О., Константинова Л.В. Настільний іспанський довідник: [Навчальний посібник].
Довідник допоможе тим, хто вивчає іспанську мову, легко освоїти базову лексику по 16 основним темам, систематизувати знання з курсу граматики, вивчити правила вимови. Довідник побудований за тематичним принципом. В рамках кожної теми, крім відомостей про іспанську мову, пропонуються діалоги, що показують як вивчені слова і граматичні структури функціонують в мові. Також наводиться ряд прислів’їв і висловів відомих людей.
Довідник призначений для тих, хто тільки починає вивчати іспанську мову, а також для тих, кому необхідно швидко і ефективно повторити базовий курс іспанської мови.


Prus N.O., Konstantinova L.V. Spanish hand-book: [Course-book].
The present handbook will help those who are studying Spanish to learn easily the basic vocabulary on 16 main themes, to organize knowledge on the course of grammar, learn the rules of pronunciation. The manual is built on a thematic basis. Each theme, besides the information about the Spanish language, includes also a dialogue, showing how learning words and grammatical structures function in the speech. It also provides a number of proverbs and sayings of famous people.
The hand-book is intended for those who are just starting to learn Spanish, but also for those who need to refresh quickly and efficiently the basic knowledge of Spanish language.Яріз Н.О. Lee y habla. Навчальний посібник з читання та говоріння іспанською мовою для студентів ІІ – ІІІ курсів філологічних факультетів. – Харків, 2014 р.
Навчальний посібник з читання та говоріння іспанською мовою призначається як для роботи в аудиторії, так і для самостійної роботи студентів 2-3 курсів відділення «англійська мова» факультету іноземної філології, що вивчають іспанську мову як другу іноземну. Містить автентичні тексти та завдання до них. Посібник має на меті розвиток у студентів навичок читання неадаптованих текстів, подальше розширення лексичного мінімуму, розвиток спонтанного говоріння за прочитаними текстами, що пропонуються у посібнику, а також розвивати уміння коментувати іспанською мовою нові лексичні одиниці текстів. Посібник містить глосарій для кожного розділу. Може використовуватись у викладанні іспанської мови в інших навчальних закладах Міністерства освіти і науки України.


Яриз Н.А. Учебное пособие по чтению и говорению на испанском языке для студентов ІІ – ІІІ курсов филологических факультетов: [Учебное пособие].
Учебное пособие по чтению и говорению на испанском языке предназначено как для аудиторной работы, так и для самостоятельной работы студентов 2-3 курсов отделения «английского языка» факультета иностранной филологии, которые изучают испанский язык как второй иностранный. В пособии содержатся аутентичные тексты и задания к ним. Целью данного пособия является развитие у студентов умения в чтении неадаптированных текстов, последующий рост лексического минимума, развитие спонтанного говорения за прочитанными текстами, которые предлагаются в пособии, а также развитие умения комментировать на испанском языке новые лексические единицы текстов. Пособие содержит глоссарий для каждого раздела. Может быть использовано для преподавания испанского языка в других учебных учреждениях Министерства образования и науки Украины.


Yariz N.O. The manual of Spanish reading and speaking for 2-3 year students of Foreign philology department: [Manual].
The manual of Spanish reading and speaking is intended for classwork as well as for individual work of 2-3 year students of Foreign philology department who study Spanish as second foreign language. It contains authentic texts and tasks to them. The purpose of this manual is to develop the ability of reading unadapted texts, to extend the lexical minimum, to develop a skill of spontaneous speaking according to the texts offered in the manual and also to comment new lexical units from the texts in Spanish. The manual contains the glossary to every chapter. It can be used for teaching Spanish in other educational institutions of Ministry of education and science of Ukraine.Терещенко В. М. Розбір слова за будовою: словник / В. М. Терещенко. – Х. : ЧП Українське літературне агентство, 2014. – 96 с. (Шкільний словничок).
Словник містить понад 4000 слів і словоформ сучасної російської літературної мови, розібраних за будовою відповідно до сучасних норм. На початку словника стисло викладена інформація про особливості будови слова, котра допоможе молодшому школярику пригадати основні теоретичні відомості, а значить, полегшить роботу зі словником.
Книга призначена для учнів 1-4 класів, їхніх батьків та вчителів.


Терещенко В. Н. Разбор слова по составу : словарь / В. Н. Терещенко. – Х. : ЧП Украинское литературное агентство, 2014. – 96 с. (Шкільний словничок).
Словарь содержит более 4000 слов и словоформ современного русского литературного языка, разобранных по составу в соответствии с современными нормами. В начале словаря кратко изложена информация об особенностях состава слова, которая поможет младшему школьнику вспомнить основные теоретические сведения, а значит, упростит работу со словарем.
Книга предназначена для учеников 1-4 классов, их родителей и учителей.


Tereshchenko V. M. Analysis of word in composition : dictionary / V. M. Tereshchenko. - Kh. : PP Ukrainian literary agency, 2014. - 96 p. (School dictionary).
Dictionary contains more than 4000 words and forms of contemporary Russian literary language, dismantled in composition in accordance with the contemporary standards. In the beginning of dictionary the information about the special features of the composition of word, which will help junior schoolboy to recall basic theoretical information, is briefly presented, and it means, it helps them to work with the dictionary.
The book will be useful for the students of 1-4 classes, their parents and teachers.Терещенко В. М. Розбір слова за будовою: словник / В. М. Терещенко. – Ростов н/Д.: Фенікс, 2014. – 96 с. (Перший словник школяра).
Словник містить понад 4000 слів і словоформ сучасної російської літературної мови, розібраних за будовою відповідно до сучасних норм.
На початку словника стисло викладена інформація про особливості будови слова, котра допоможе молодшому школярику пригадати основні теоретичні відомості, а значить, полегшить роботу зі словником.
Книга призначена для учнів 1-4 класів, а також для всіх, хто тільки починає вивчати російську мову. Видання стане незамінним помічником учням, їх батькам і вчителямю.


Терещенко В. Н. Разбор слова по составу : словарь / В. Н. Терещенко. – Ростов н/Д.: Феникс, 2014. – 96 с. (Первый словарик школьника).
Словарь содержит более 4000 слов и словоформ современного русского литературного языка, разобранных по составу в соответствии с современными нормами.
В начале словаря кратко изложена информация об особенностях состава слова, которая поможет младшему школьнику вспомнить основные теоретические сведения, а значит, упростит работу со словарем.
Книга предназначена для учеников 1-4 классов, а также всем, кто только начинает изучать русский язык. Издание станем незаменимым помощником ученикам, их родителям и учителям.


Tereshchenko V. M. Analysis of word in composition : dictionary / V. M. Tereshchenko. – Kh. : PP Ukrainian literary agency, 2014. - 96 p. (School dictionary).
Dictionary contains more than 4000 words and forms of contemporary Russian literary language, dismantled in composition in accordance with the contemporary standards. In the beginning of dictionary the information about the special features of the composition of word, which will help junior schoolboy to recall basic theoretical information, is briefly presented, and it means, it helps them to work with the dictionary.
The book is intended for the students of 1-4 classes, and also for all, who only begins to study the Russian language. Publication will become irreplaceable assistant for students, their parents and teachers.Олексенко Олена Андріївна. Бібліографічний покажчик. – Харків, 2014. – 24 с.
У виданні подано короткий біографiчний нарис наукової і трудової діяльності професора Олени Андріївни Олексенко, хронологічний і жанровий покажчик праць.
Адресовано всім, хто цікавиться проблемами сучасного мовознавства.


Олексенко Елена Андреевна. Библиографический указатель. – Харьков, 2014. – 24 с.
В издании представлен краткий биографический очерк научной и трудовой деятельности профессора Елены Андреевны Олексенко, хронологический и жанровый указатель трудов.
Адресовано всем, кто интересуется проблемами современного языкознания.


Oleksenko Olena Andriivna. Bibliographic Index. – Kharkiv, 2014. – 24 p.
The publication provides a brief outline of the biographic essay of scientific work and employment of Professor Olena Andriivna Oleksenko, chronological and genre index of papers.
Addressed to everyone who is interested in modern linguistics.
Кобцев Д.А. Українська мова. Диктанти. 5 клас / Д.А. Кобцев. – Х.: Вид. група «Основа», 2014. – 110 с.
Збірник диктантів вміщує короткі методичні поради учителеві щодо проведення найпоширеніших у шкільній практиці видів диктантів та основні теоретичні відомості з мови. Тексти для різноманітних варіантів диктантів підпорядковано мовній і соціокультурній змістовим лініям чинної програми, що відобразилося в тематичному розподілі текстів. Мовний матеріал відібрано з урахуванням вікових можливостей та зацікавлень учнів.
Для вчителів-словесників, студентів філологічних факультетів, абітурієнтів, учнів.


Кобцев Д.А. Украинский язык. Диктанты. 5 класс./ Д.А.Кобцев. - Х.: Изд. Группа «Основа», 2014. – 110 с.
Сборник диктантов вмещает краткие методические советы учителю по проведению распространенных в школьной практике видов диктантов и основные теоретические сведения по языку. Тексты для различных вариантов диктантов подчинены языковой и социокультурной смысловым линиям действующей программы, что отразилось в тематическом распределении текстов. Языковой материал отобран с учетом возрастных возможностей и интересов учащихся.
Для учителей-словесников, студентов филологических факультетов, абитуриентов, учащихся.


Kobtsev D.A. Ukrainian language. Dictations. 5 grade / D.A.Kobtsev. - Kh.: Ed. group “Osnova”, 2014. –110 p.
The manual contains short dictations, teaching tips to conduct the most common types of school practice dictation and basic theoretical knowledge of the language. Different texts correlate with the language and socio-cultural content line of the current program, which is reflected in the thematic variety. Language material is selected according to the age opportunities and interests of pupils.
For teachers, students of philology and pupils.
Кобцев Д.А. Українська мова. Диктанти. 6 клас / Д.А. Кобцев. – Х.: Вид. група «Основа», 2014. – 127 с.
Збірник диктантів вміщує короткі методичні поради учителеві щодо проведення найпоширеніших у шкільній практиці видів диктантів та основні теоретичні відомості з мови. Тексти для різноманітних варіантів диктантів підпорядковано мовній і соціокультурній змістовим лініям чинної програми, що відобразилося в тематичному розподілі текстів. Мовний матеріал дібрано з урахуванням вікових можливостей та зацікавлень учнів.
Для вчителів-словесників, студентів філологічних факультетів, абітурієнтів, учнів.


Кобцев Д.А. Украинский язык. Диктанты. 6 класс./ Д.А.Кобцев. - Х.: Изд. Группа «Основа», 2014. – 110 с.
Сборник диктантов вмещает краткие методические советы учителю по проведению распространенных в школьной практике видов диктантов и основные теоретические сведения по языку. Тексты для различных вариантов диктантов подчинены языковой и социокультурной смысловым линиям действующей программы, что отразилось в тематическом распределении текстов. Языковой материал отобран с учетом возрастных возможностей и интересов учащихся.
Для учителей-словесников, студентов филологических факультетов, абитуриентов, учащихся.


Kobtsev D.A. Ukrainian language. Dictations. 6 grade / D.A.Kobtsev. - Kh.: Ed. group “Osnova”, 2014. –127 p.
The manual contains short dictations, teaching tips to conduct the most common types of school practice dictation and basic theoretical knowledge of the language. Different texts correlate with the language and socio-cultural content line of the current program, which is reflected in the thematic variety. Language material is selected according to the age opportunities and interests of pupils.
For teachers, students of philology and pupils.Лінгвістичні етюди: збірник наукових праць кандидата філологічних наук, професора Олени Андріївни Олексенко. – Харків, 2014. – 304 с.
Ювілейне видання являє собою збірник наукових праць професора Олексенко О.А., у якому представлене найбільш істотне з того, що в різні роки побачило світ у вигляді статей, тез, рецензій. Окрім цього, до книги внесена монографія «Типологія граматично зв’язаних значень слів», що стала логічним продовженням дисертаційного дослідження.
Видання розраховане на всіх, хто цікавиться проблемами лексичної семантики, термінології, функціональної лінгвістики, словотвору і морфології, когнітивістики, лінгвокультурології.


Лингвистические этюды: сборник научных трудов кандидата филологических наук, профессора Елены Андреевны Олексенко. – Харьков, 2014. – 304 с.
Юбилейное издание представляет собой сборник научных трудов профессора Олексенко А.А., в котором представлено наиболее существенное из того, что в разные годы вышло в виде статей, тезисов, рецензий. В книгу также внесена монография «Типология грамматически связанных значений слов», ставшая логическим продолжением диссертационного исследования.
Издание рассчитано на всех, кто интересуется проблемами лексической семантики, терминологии, функциональной лингвистики, словообразования и морфологии, когнитивистики, лингвокультурологии.


Linguistic Essays: Collected Works of Ph. D in Philology, Professor Olena Andriivna Oleksenko. – Kharkiv, 2014. – 304 p.
The anniversary edition is a collection of papers by Professor Oleksenko O.A., which represents the most significant works from those were published as the articles, thesis, reviews. In addition, there is a monograph "Typology of grammatically related meanings of words", which was a logical extension of the research.
This book is for anyone interested in the problems of lexical semantics, terminology, functional linguistics, word formation and morphology, cognitive science, linguistics.13 LINK \l "_Toc358897882" 14ХІМІЧНІ НАУКИ15


13 LINK \l "_Toc358897885" 14НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ15


Analytical chemistry (Qualitative analysis). Part I :the manual for students of higher schools / O.A. . Ievtifieieva, V.V. Bolotov, T.A. Kostina et al. ; edited by prof. O.A. Ievtifieieva. – Kharkiv : National University of Pharmacy, 20014. – 168 p.

Посібник забезпечує сучасний рівень теоретичних та практичних розробок аналізу речовин, їх сумішей, зокрема і лікарських засобі. Посібник призначений для самопідготовки студентів, проведення практичних занять і виконання лабораторних робіт з якісного аналізу, модуль 1.
Навчальний посібник з дисципліни аналітична хімія призначений для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації зі спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація».


Пособие обеспечивает современный уровень теоретических и практических разработок анализа веществ, их смесей, особенно лекарственных препаратов. Пособие предназначено для самоподготовки студентов, проведения практических занятий и исполнения лабораторных робот по качественному анализу, модуль 1.
Научное пособие по дисциплине аналитическая химия предназначено для студентов высших учебных заведений ІІІ – ІV уровней аккредитации по специальностям «Фармация», «Клиническая фармация».


The manual in analytical chemistry is intended for students of higher schools of the III-IV levels of accreditation in specialities “Pharmacy” and “Clinical Pharmacy”.
The manual provides a modern level of the theoretic and practical development in analysis of substances, their mixtures, including medicinal products. The given manual is intended for self-tuition of students, performance of practical classes and carrying out laboratory experiments in qualitative analysis, Module 1.13 LINK \l "_Toc358897924" 14ЮРИДИЧНІ НАУКИ15

13 LINK \l "_Toc358897883" 14МОНОГРАФІЇ15


Методологічні засади трудового права: монографія/ О.І.Процевський.-Х.:ХНАДУ,2014.-260 с. ISBN 978-966-303-519-2
Анотація. В роботі досліджуються актуальні питання, що визначають доктрину трудового права і його парадигми. Шляхом науково-теоретичного дослідження таких правових категорій як предмет, метод, принципи і функції права автор розкриває значення поняття доктрини трудового права і науково обґрунтовує об’єктивну самостійність галузі права.
Зміст роботи переконує читача, що визначення доктрини трудового права як правової категорії обумовлюється природною якістю людини – здатністю до праці, якою і створюються матеріальні і духовні цінності для всього суспільства країни.
Значна увага приділяється формуванню правових приписів норм майбутнього Трудового кодексу України, а також напрямам наукових досліджень, виходячи із змісту доктрини трудового права.
Для наукових і практичних працівників, студентів, аспірантів, широкого кола читачів.


Аннотация. В работе исследуются актуальные вопросы, определяющие доктрину трудового права и его парадигмы. Путем научно-теоретического исследования таких правовых категорий как предмет, метод, принципы и функции права автор раскрывает значение понятия доктрины трудового права и научно обосновывает объективную самостоятельность отрасли права.
Содержание работы убеждает читателя, что определение доктрины трудового права как правовой категории обуславливается естественным качеством человека - способностью к труду, которой и создаются материальные и духовные ценности для всего общества страны.
Значительное внимание уделяется формированию правовых предписаний норм будущего Трудового кодекса Украины, а также направлениям научных исследований, исходя из содержания доктрины трудового права.
Для научных и практических работников, студентов, аспирантов, широкого круга читателей.


 Abstract. It analyzes current issues that define the doctrine of labor law and its paradigm. Through scientific and theoretical study of legal categories as the object, method, principles and functions of law the author reveals the meaning of the doctrine of labor law and scientifically objective justifies autonomy of law.
Content of convincing the reader that the definition of the doctrine of labor law as a legal category determined by natural human quality - the ability to work, which are created and the material and cultural wealth for society of the country.
Much attention is paid to the formation of the laws with the future of the Labour Code of Ukraine and the fields of research, based on the content of the doctrine of labor law.
For researchers and practitioners, students, graduate students, a wide range of readers.Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и интересов: монография/ И.В.Спасибо-Фатеева, М.Н.Сибилёв, В.Л.Яроцкий и др.; под общ.ред. И.В.Спасибо-Фатеевой.-Харьков: Право,2014.- 672 с. (О.М.Пономаренко - §1 гл.5 разд.3) ISBN 978-966-458-649-5
Аннотация. В монографии освещены вопросы защиты субъективных гражданских прав, субъекты и способы защиты, виды исков с их подробным анализом. А также особенности защиты различных гражданских прав – собственности, договорных, корпоративных, исключительных и проч.
Для преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов, судей, адвокатов, практических работников и широкого круга читателей.


Анотація. В монографії висвітлені питання захисту суб'єктивних цивільних прав, суб'єкти та способи захисту, види позовів з їх докладним аналізом. А також особливості захисту різних цивільних прав - власності, договірних, корпоративних, виключних та інш.
Для викладачів, аспірантів, студентів юридичних вузів, суддів, адвокатів, практичних працівників та широкого кола читачів.


Abstract. The book highlights the protection of subjective civil rights, subjects and methods of protection, the types of claims with their detailed analysis. And also features a variety of protection of civil rights - property, contract, corporate, and so exceptional.
For teachers, graduate students, law students, judges, lawyers, practitioners and the general public.


Заголовок 1kђ Заголовок 215

Приложенные файлы

  • doc 1288455
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий